Kypsyysnäyte

Opintoihin kuuluu opinnäytetyön aihepiiriin liittyvä kypsyysnäyte osana sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. Ilmoittaudu kypsyysnäytteeseen, kun olet jättänyt opinnäytetyösi tarkastettavaksi.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan joko suomen tai ruotsin kielellä, sen mukaan kummalla kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa oman tieteenalansa ja koulusivistyskielensä hallinnan.

Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa

Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa on esseetyyppinen kirjoitelma opinnäytetyön aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Kirjoitelman tulee olla analyyttinen ja ehyt kokonaisuus. Opinnäytetyön ohjaaja antaa tavallisesti kaksi tai kolme opinnäytetyön aihepiiriin liittyvää aihetta tai otsikkoa. Niistä vastaat vain yhteen. Kypsyysnäytteen pituus on 400–450 sanaa.

Kypsyysnäytteeseen voit ilmoittautua sen jälkeen, kun olet jättänyt opinnäytetyösi lopullisessa muodossa arvosteltavaksi. Suosittelemme, että kirjoitat kypsyysnäytteen viimeistään kahden kuukauden kuluessa.

Kandidaatintutkinnossa kypsyysnäyte suoritetaan pääsääntöisesti EXAM-tenttinä.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä oman tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. Jos olet jo aiemmassa suomalaisessa korkeakoulututkinnossa kirjoittanut kypsyysnäytteen, josta on hyväksytysti tarkistettu koulusivistyskielen hallinta, tarkistetaan kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteestä vain oman tieteenalan hallinta.

Kypsyysnäytteen tarkastavat opinnäytetyön ohjaaja ja äidinkielen opettaja.

 • Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä.
 • Kypsyysnäytteen tulokset ilmoitetaan opintorekisteriin 30 päivän kuluessa kirjoituspäivästä.
 • Jos kypsyysnäytteesi hylätään, pyydä tarkastajilta palautetta ennen uuteen kokeeseen ilmoittautumista.

Kypsyysnäyte maisterintutkinnossa

Jos olet jo kirjoittanut kypsyysnäytteen suomalaisessa aiemmassa korkeakoulututkinnossa, sinun ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä, vaan kypsyysnäytteenä toimii koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) kirjoitettava opinnäytetyön tiivistelmä. Koska koulusivistyskielen hallinta on osoitettu jo aiemmassa tutkinnossa, tarkistetaan tiivistelmästä vain tieteenalan hallinta.

Jos sinulla ei ole aiemmassa tutkinnossa suoritettua kypsyysnäytettä (esim. olet suorittanut tutkinnon ulkomailla), tulee sinun osallistua kypsyysnäytteeseen EXAMissa. Tällöin kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa.

Kypsyysnäytteen erityisjärjestelyt

Erityisessä poikkeustapauksessa (opiskelun erityisjärjestelyt) kypsyysnäytteen voi suorittaa paperisena. Tällöin sen pituus on maksimissaan 4 sivua jokaiselle riville kirjoitettuna. Ota yhteyttä omaohjaajaan, jolta saat tarkemmat ohjeet.

Jos tarvitset kypsyysnäytteessä erityisjärjestelyitä esim. lukihäiriön vuoksi, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen opintopsykologi(at)uwasa.fi). Kun olet saanut suosituksen, ilmoita siitä osoitteeseen tentit(at)uwasa.fi, niin kypsyysnäytteiden käytännön järjestelyitä hoitava assistentti voi ilmoittaa asiasta kielentarkastajalle.

Kypsyysnäytteen suoritustavat

Tarkista, millainen kypsyysnäyte sinun on tehtävä (Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa / Kypsyysnäyte maisterintutkinnossa).

Kypsyysnäyte EXAMissa

Kypsyysnäyte tehdään pääsääntöisesti sähköisesti tenttimällä EXAM-järjestelmässä. Tutustu ohjeisiin: Opiskelijan ohjeet EXAM-järjestelmään. Ohjeet löydät Kypsyysnäyteprosessi Exam-järjestelmässä -otsikon alta.

Yleiset kypsyysnäytteen kielitaitovaatimukset

Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon kuuluvien kielitaitoa osoittavien kypsyysnäytteiden on täytettävä kieliasun osalta seuraavat vähimmäisvaatimukset.

 • Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.
 • Kirjoituksella on otsikko. Otsikko kirjoitetaan samalla kielellä kuin kypsyysnäyte. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.
 • Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.
 • Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
 • Sanajärjestys on yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation kanssa.
 • Tyyli on asiatyyliä.
 • Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden ja kuvien varassa.
 • Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Siinä on oltava otsikon lisäksi aloitus, lopetus ja kappalejako. Aloituksessa lukija johdatellaan aiheeseen, mikä eritoten erottaa esseetyyppisen kypsyysnäytteen tenttivastauksesta.
 • Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen opinnäytetyöhönsä, vaan kypsyysnäyte on voitava lukea itsenäisenä tekstinä.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin edellä luetteluista alueista tai jos siinä on monia erilaisia virheitä.