Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Oman opintopolun rakentaminen lähtee opinto-oppaaseen tutustumisesta, opintojen suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta.

Yleistä opintojen suunnittelusta

Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä opiskelijan vapaus suunnitella, ohjata ja arvioida omaa opiskeluaan. Opiskelijana vastaat pitkälle omaan opiskeluusi liittyvistä valinnoista ja opintojesi etenemisestä, mutta saat niihin myös tukea ja ohjausta omaohjaajaltasi sekä koulutusohjelman/oppiaineen opettajilta.

Sujuva yliopisto-opiskelu edellyttää opintojen ja ajankäytön suunnittelun valmiuksia. Suunnittelun ja ajanhallinnan taidoista on hyötyä myös työelämässä, joten niitä on tärkeää harjoitella jo opiskeluaikana.

Alta löydät yleiset HOPS-ohjeet ja koulutusalakohtaiset HOPS-pohjat sekä tietoa opintojaksoille ilmoittautumisesta.

Kävelijöitä ja pyöräilijä kampuksen polulla

Mikä HOPS ja miten se tehdään?

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on omien opintojesi ja oppimisesi suunnittelun ja opintojen etenemisen seurannan väline. Kaikki Vaasan yliopiston opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ensimmäisena opintovuonna ja päivittävät sitä opintojen kuluessa.

HOPS sisältää ainakin suunnitelman opintojen etenemisestä ja päämääristä sekä valituista opinnoista ja ajankäytöstä. Halutessasi voit myös pohtia avoimemmin ja laajemmin opiskelu- ja oppimistavoitteitasi, opiskelun organisointia ja sen suhdetta muuhun elämään, omia opiskelutapojasi ja -menetelmiäsi sekä opiskeluun tarvitsemaasi tukea ja ohjausta.

Kaikille opiskelijoille tarkoitetut yleiset HOPS-ohjeet auttavat opintojen suunnittelussa ja HOPSin laatimisessa. Sivuilla on myös tietoa HOPSin tavoitteista ja sisällöistä.

HOPS-pohjat ja yhteyshenkilöt

Koulutusalakohtaiset HOPS-pohjat, ohjeet, omaohjaajat ja muut HOPS-yhteyshenkilöt löydät seuraavilta sivuilta:

Katso myös

Omaohjaajat

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Voit suorittaa opintoja lukuvuoden aikana vain, jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Kaikille Vaasan yliopistossa järjestettäville opintojaksoille on ilmoittauduttava. Opintojaksoille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WebOodissa. Ilmoittautuminen päättyy ennen opetuksen alkua.

Muista tarvittaessa myös peruuttaa ilmoittautumisesi WebOodissa.

Ohjeet kieliopintoihin ilmoittautumiseen löydät sivun lopussa olevasta linkistä.

Tiedonhankintataidot

Vaasan yliopiston kandidaatin tutkintoihin sisältyy kaksi tiedonhankintataitojen kurssia, jotka ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa.

Lisätietoja korvaavasta kokeesta ja tiedonhankintataidot-kursseista on Tritonian verkkosivuilla kohdassa Palvelut > Ohjaus ja opetus > Koulutukset opiskelijoille > Vaasan yliopisto.

Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Johdatus liiketoimintaosaamiseen -opintojakso (LIIK1200) järjestetään kerran lukuvuonna 2020-2021, keväällä 2021. Opintojaksoa ei järjestetä enää sen jälkeen.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen päättyy viikko ennen opetuksen alkua.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?