Hallintotieteiden HOPS-pohjat

Kaikki uudet hallintotieteiden opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on hahmottaa opiskeluun käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. HOPSin tavoitteena on, että opiskelija pohtii omia tulevaisuudennäkymiään – mitä opinnoiltaan odottaa, minkälaisista aihepiireistä tai asiakokonaisuuksista on kiinnostunut ja mihin mahdollisesti haluaa erikoistua. Suunnitelma on tarkoituksenmukaista tehdä sillä tarkkuudella kuin kykenee. Se ei sido myöhempiä ratkaisuja ja sitä on aina mahdollista täydentää ja muuttaa.

OPIS0017 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HTK) -jakson (1 op) ensisijainen ja suositeltu suoritustapa on HOPS-työpajaan osallistuminen. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat opintojakson suorittaminen itsenäisesti ja henkilökohtainen HOPS-keskustelu omaohjaajan tai HOPS-vastaavan kanssa.

Yleisohjeet HOPSin laatimista varten:

 • Perehdy opinto-oppaaseen.
 • Selvitä itsellesi hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne ja laajuus.
 • Laadi HOPS vahvistetun opintosuunnan mukaisesti:
  • Tarkista, että HOPSistasi löytyy vaadittavat perus- ja aineopinnot sekä menetelmäopinnot. Lisäksi viestintä- ja kieliopintoja tulisi olla 15 op (äidinkieli 5 op, toinen kotimainen kieli 5 op ja vieras kieli 5 op).
  • Täydennä HOPSiin, mitä sivuaineita, opintokokonaisuuksia tai moduuleja suoritat tutkintoosi.
  • Valitse tarvittava määrä työelämävalmiusopintoja ja mikäli tutkintorakenteeseen kuuluu liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisopintoja, valitse myös niitä tarvittava määrä.
  • Muita suorituksia tulisi suorittaa sen verran, että tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy.

Opintojakson tarkempi kuvaus on opinto-oppaassa.

Hallintotieteissä on käytössä HOPS-lomakkeet.

HTK-HOPS (OPIS0017, 1 op)

Hallintotieteiden kandidaattiopiskelijat laativat ja päivittävät HOPSinsa Pepissä. Mikäli tarvitset vanhan Word-pohjaisen HOPS-lomakkeen, ole yhteydessä amanuenssi Susanna Mäenpäähän.

HTM-HOPS (OPIS0018, 1 op)

Maisterihaussa valittujen tulee laatia HOPS opintojen ensimmäisenä lukukautena. Opintojen suunnittelun apuna voi käyttää valmista HOPS-lomaketta.

Suoritustapa: Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettaja on koulutusvastaava Marja Vettenranta

 • Tutustu huolellisesti opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen.
 • Hahmottele tutkintosi rakennetta ja täydennä sitä omien suunnitelmiesi ja opiskelutavoitteiden perusteella.
 • Täydennä lomakkeeseen vuosisuunnitelma. Ole kuitenkin realistinen.
 • Keskustele HOPSistasi opintosuuntasi HOPS-vastaavan sekä amanuenssin (HTK) tai koulutusvastaavan (HTM) kanssa.

Muistathan, että HOPSin tulisi olla laajempi kuin pelkkä lista suoritetuista ja suoritetuiksi aiotuista opintojaksoista. HOPS ei valmistu kerralla vaan sitä on täydennettävä ja päivitettävä opintojen edetessä; tavoitteet saattavat muuttua opintopolun eri vaiheissa. HOPS-vastaavat, amanuenssi ja koulutusvastaava neuvovat HOPSiin ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

HOPS-vastaavat 22-23:
 • Julkisoikeus: Laura Perttola
   
 • Julkisen toiminnan johtaminen: 
 • Johanna Kalliokoski (aluetiede) 
 • Kirsi Lehto (julkisjohtaminen)  
 • Riikka Lehesvuo (sosiaali- ja terveyshallintotiede)
   
 • koulutusvastaava Marja Vettenranta (HTM-opiskelijat)
 • amanuenssi Susanna Mäenpää (HTK-opiskelijat)
Kuva
Marja Vettenranta

Marja Vettenranta

Koulutusalavastaava
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498175
Avaa profiilisivu
Kuva
Susanna Mäenpää

Susanna Mäenpää

Amanuenssi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498545
Toimisto
Fabriikki F412
Avaa profiilisivu