Viestintätieteiden ja kielten HOPS-pohjat

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojen sisältöä ja aikataulua. HOPS on joustava opintosuunnitelma, jota voi opintojen kuluessa muuttaa ja päivittää.

Opiskelijan HOPS on Pepissä, ja sen käyttöä suositellaan. Viestintätieteiden vanhat "paperiset" hops-lomakkeet löytyvät vielä Moodlesta (Viestintätieteiden opiskelijat / opintojen ohjaus).

Kielten koulutusohjelmat ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Kandidaattiohjelmat

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma (KOTI), pääaineet:

Document
Document

Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelma, pääaineet saksan kieli ja kulttuuri / tyska språket och kulturen:

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma (VINE), pääaineet:

Document
nykysuomi - RTF (362 KB)
Document

Maisteriohjelmat

Comparative Cultural Studies -maisteriohjelma (CCS), pääaine englannin kieli:

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma (KEY), pääaineet:

Document

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (MAISS):

Document
Document

Kielten sivuaineet

Huom! Vain kielten pääaineopiskelijat voivat enää suorittaa näitä sivuaineita hyväksytyn hopsinsa mukaisesti.

Document
Document
Nykysuomi - RTF (110 KB)
Document
Document
Document
Document
Document
Document