Opintojen suorittaminen

Opintojen suorittamistavat ja opintosuoritusten arviointi käyvät ilmi opinto-oppaan opintojaksokuvauksista sekä opetusaikatauluista.

Opetus ja opintosuoritukset järjestetään niin, että opiskelijat voivat edetä opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja suorittaa tutkinnon säädetyssä ajassa.

Perustutkintojen arvostelua ja tenttien järjestämistä koskevat ohjeet löytyvät Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet -sivulta.

Sähköinen tenttipalvelu

Opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja opiskelun tukemiseksi yliopistossa on käytössä myös sähköinen tenttipalvelu EXAM.

Itseopiskelutilat

Kampuksella on itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja opiskelijoiden itseopiskelu- ja ryhmätyötiloja. Tilat sijaitsevat Tervahovin 1. kerroksessa, Fabriikin 2. kerroksessa sekä Tritoniassa. Opiskelijat voivat näiden lisäksi käyttää itseopiskeluun ja ryhmätöihin vapaita luokkatiloja. 

Tarkempia tietoja Tervahovin ja Fabriikin itseopiskelutiloista on kohdassa Palvelut kampuksella > Tilat > Itseopiskelutilat. Tritonian tiloista on lisätietoja Tritonian verkkosivuilla.

Sähköinen tenttiminen (EXAM)

Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM. Sähköisinä tentteinä suoritetaan sekä kurssien yleisiä tenttejä että kypsyysnäytteitä.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus. EXAMin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden joustavampaa tenttimistä ja se on osa yliopiston laajempaa strategista tavoitetta tukea joustavampia opintojen suorittamisen tapoja.

Mitä mukaan sähköiseen tenttiin?

 • Ota mukaan vain kuvallinen henkilöllisyystodistus / muovinen opiskelijakortti (ei digitaalista opiskelijakorttia). Kasvot on oltava nähtävissä kameroilla eli lippikset tai muut kasvot peittävät päähineet ovat kiellettyjä. Sähköisen tentin sali on hajusteeton. Huomioithan hajusteyliherkät kanssaopiskelijat tenttiin tullessasi. Tenttisalissa käytettävissä kuulosuojaimia ja tarjolla on myös nenäliinoja. Jos sinulla on jokin lääketieteellinen syy, jonka vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiä varten (allergia, astma, sokeritauti, krooninen suolistosairaus tms.) tulee tästä olla yhteydessä etukäteen exam(at)uwasa.fi.
 • Tenttitilaan ei saa viedä omia tavaroita esim. laskinta tai puhelinta. Tavarat voi jättää tenttitilan ulkopuolella oleviin säilytyslokeroihin.

Käytössä olevat ohjelmat

 • Adobe Reader, Word (engl. 2016), Excel (engl. 2016), OneNote, Laskin, Paint, Notepad sekä selain (käyttö rajattu vain tenttipalvelimelle).

Ongelmatilanteissa

 • Jos EXAM menee jumiin, sulje selain, käynnistä uudelleen ja kirjaudu takaisin EXAMiin. Tentti jatkuu siitä, mihin jäit. EXAM-tenteissä on automaattinen tallennus minuutin välein, mutta se ei koske liitetiedostoja.
 • Jos sinulla on ongelma itse koneen kanssa, voit käynnistää koneen uudelleen näytön virtapainikkeesta. Odota muutama minuutti ja käynnistä uudelleen. Virtuaalipalvelimen latautuminen voi kestää hetken.
 • Jos sinulla on ongelmia säilytyslokeroiden kanssa, ole yhteydessä Tervahovin vahtimestareihin.
 • Lomake, jolla voit ilmoittaa tentin keskeytymisestä tai estymisestä

Koronan vaikutukset

Tenttitilassa on huomioitu valtakunnalliset hygienia- ja turvallisuusohjeistukset. Tenttitilasta löytyy puhdistus- ja desinfiointiaineita, joilla tenttipiste tulee puhdistaa ennen ja jälkeen tentin. Yliopisto edellyttää kasvomaskin käyttöä yliopiston julkisissa tiloissa. Kasvomaskeja löytyy myös tenttitilasta.

Erityisjärjestelyt

Tenttisalissa ei ole sähköavusteisesti aukeavaa ovea, joten jos tarvitset apua tenttitilaan pääsyssä (olet pyörätuolissa, sinulla on kävelysauvat tmv.), ota etukäteen yhteyttä. Luokan kulkuun on tarjolla apua klo 8-16 välisenä aikana. Myös, jos sinulla on jokin lääketieteellinen syy, jonka vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiä varten (allergia, astma, sokeritauti, krooninen suolistosairaus tms.) tulee tästä olla yhteydessä etukäteen exam(at)uwasa.fi.

Käyttöehdot

Käyttäessään sähköistä tenttipalvelua opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Samalla hän antaa suostumuksen tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

 1. Sähköisessä tentissä noudatetaan Vaasan yliopiston tutkintosääntöä ja perustutkintojen opintosuoritusten arviointia ja tenttien järjestämistä koskevia ohjeita.
 2. Sähköisessä tentissä on voimassa Vaasan yliopiston IT-palveluiden käyttösäännöt.
 3. Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

   

  Lisätietoja sähköisestä tenttipalvelusta 

  exam(at)uwasa.fi

  Kuva
  Elina Luokkanen

  Elina Luokkanen

  Assistentti, opintoasiat
  Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498592
  Toimisto
  Fabriikki F255
  Avaa profiilisivu

  EXAM-tenttitilat ja aukioloajat

  Tenttitilat

  Vaasan yliopistolla on kaksi EXAM-tenttitilaa, jotka sijaitsevat Tervahovi-rakennuksessa. Käyntiosoite on Wolffintie 34. 

  • D123 sijaitsee 1. kerroksessa, D-siivessä (meren pääty)
  • B211 sijaitsee 2. kerroksessa, B-siivessä

  Lukittavat säilytyslokerot sijaitsevat D123-tilan ulkopuolella. Tenttitiloissa on lisäksi naulakot esim. takin säilytykselle. 

  Aukioloajat

  Tenttiminen on mahdollista ma-pe klo 8-20 ja lauantaisin klo 12-16.

  • Tenttivierailu Vaasan yliopiston EXAM-tilassa on mahdollista vain arkipäivisin.
   • Huom! Tenttivierailu pois käytöstä 17.8.

  Kesän 2022 aukioloajat:

  • 20.6.-7.8. ma-pe klo 8-15

  Tilojen poikkeusaukioloajat

  Valtakunnalliset huoltokatkot:

  • Joka kuukauden ensimmäinen arkikeskiviikko klo 8-10

  Tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

  Keskitetysti kampuksella järjestettävät tentit

  Keskitetyt tentit ovat kampuksella järjestettäviä yleisiä tenttitilaisuuksia. Tilaisuuksissa on mahdollista tenttiä opintojaksojen lopputenttejä, uusinta tenttejä ja sellaisia tenttejä, joita ei ole järjestetty opetusperiodin aikana. Tentit ovat paperitenttejä. Käytännön järjestelyistä vastaa koulutuksen palvelut.

  Tenttiin ilmoittautuminen

  Tentteihin ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeilla. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin lähetettyäsi ilmoittautumislomakkeen. 

  Läsnäolevat opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin 45 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautuminen pitää kuitenkin tehdä viimeistään 5 vuorokautta ennen ko. tenttipäivää. Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, eikä tenttiin ei voi osallistua ilman ilmoittautumista. HUOM! Tenttiäsi ei arvostella, mikäli osallistut tenttiin ilman, että olet siihen ilmoittautunut (Koulutusneuvoston linjaus 17.11.2016).

  Tentti-ilmoittautumisen peruminen

  Tentti-ilmoittautuminen on mahdollista peruuttaa viimeistään 3 vuorokautta ennen tenttipäivää ilmoittamalla asiasta osoitteeseen tentit(at)uwasa.fi. Mikäli jätät saapumatta ilman pätevää syytä kahteen peräkkäiseen saman opintojakson tenttiin tai luovut suorittamisesta, tulee sinun ennen seuraavaa yrityskertaa keskustella vastuuopettajan kanssa opintosuorituksen edellyttämistä mahdollisista lisäopinnoista tai -ohjauksesta.

  Kahteen tenttiin ilmoittautuminen

  Mikäli olet osallistumassa kahteen tenttiin yhtä aikaa, tulee sinun ilmoittautua molempiin tentteihin normaalisti ja sen lisäksi ilmoittaa asiasta viimeistään 3 päivää ennen tenttiä sähköpostitse osoitteeseen tentit(at)uwasa.fi.

  Viestissä tulee selkeästi näkyä nimesi, opiskelijanumerosi, mitkä tentit aiot tehdä (koodit ja opintojaksojen nimet) ja tenttipäivä.

  Ohjeita tenttitilaisuuksia varten

  • Saavu paikalle ajoissa ennen tentin alkua.
  • Tenttisaliin on tultava viimeistään 15 minuutin kuluessa tentin alkamisesta (siis viimeistään klo 14.15).
  • Istumaan käydään tentin valvojan osoittamassa järjestyksessä.
  • Istumapaikalle saat viedä vain kirjoitusvälineet ja muut tentissä sallitut apuvälineet. Puhelimet, laukut yms. jätetään salin eteen tai sivustoille. Puhelimet on suljettava.
  • Keskustelu on kielletty sen jälkeen kun kysymyksiä on alettu jakaa.
  • Kysymyspaperin saat katsoa vasta, kun valvoja antaa luvan. Tentti katsotaan alkaneeksi tästä.
  • Pidä katseesi vain omassa paperissasi. Mikäli valvoja epäilee vilppiä, hän voi poistaa tenttijän salista ja tentti hylätään.
  • Turhaa liikkumista ja häiriöääniä on vältettävä. WC:hen saa poistua vain valvojan saattamana.
  • Mikäli sinulla on tentin aikana asiaa valvojalle, voit hänet kutsua paikalle nostamalla käden ylös.
  • Poistua saa aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin ilmoitetusta alkamisajasta (siis aikaisintaan klo 14.45).
  • Tentti kestää 3 tuntia alkaen siitä, kun tenttijöille on annettu lupa katsoa kysymyspaperit.
  • Poistuessasi sinun on aina palautettava ainakin yksi nimellä varustettu vastauspaperi. Yrityksestä luopuneet kirjoittavat paperiin “luovun”.
  • Vastauspaperia palauttaessasi sinun on esitettävä opiskelijakortti tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus.
  • HUOM! Yliopiston tiloissa on tallentava kameravalvonta!

  Tentin arvostelu

  Tentin tulokset on julkistettava ja kirjattava rekisteriin 30 päivän kuluessa suorituksesta. Kesä-heinäkuussa järjestettyjen keskitettyjen tenttien tulokset on julkistettava ja kirjattava viimeistään elokuun loppuun mennessä.

  Syyslukukauden 2022 keskitetysti järjestettävät tentit

  Pe 16.9.2022 klo 14-17, sali ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen päättyy 11.9. klo 23.55.

  Pe 30.9. 2022 klo 14-17, sali ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen päättyy 25.9. klo 23.55.

  Pe 14.10.2022 klo 14-17, sali ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen päättyy 9.10. klo 23.55

  Pe 28.10.2022 klo 14-17, sali ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen päättyy 23.10. klo 23.55

   

  Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti

  Opintosuoritus arvioidaan opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla (ks. opinto-opas).  Opintosuorituksen arvioimiseksi voidaan järjestää kirjallinen tentti, josta on kaksi uusintamahdollisuutta. Opintojen arvioimiseksi voidaan järjestää myös suullinen kuulustelu tai ne voidaan arvioida esim. harjoitustyöllä, luento- tai oppimispäiväkirjalla, oppimistuloksia esittelevän portfolion perusteella, välikokeella tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Joihinkin opintoihin vaadittavan lähtötason osoittamiseksi voidaan järjestää myös tasokokeita ja opintojakson aikana välikokeita.

  Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Hyväksytyistä opintosuorituksista voidaan lisäksi antaa arvosana viisiportaisen asteikon mukaan, jossa 5 = erinomainen, 4 = erittäin hyvä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = välttävä.

  Suoritettua arvosanaa voi korottaa, jolloin suorituksista parempi jää voimaan. Jos opintojakso arvioidaan muulla tavalla kuin tentillä, tulee opiskelijoille ilmoittaa, onko arvosanan korottaminen mahdollista.

  Opintosuoritukset eivät vanhene, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai ellei tutkimus- ja koulutusneuvosto erityisistä syistä toisin päätä.

  Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupäätökseen voi hakea muutosta siten kuin tutkintosäännössä määrätään.

  Opintosuoritusten tulokset on julkistettava opetusperiodien aikana 30 päivän kuluessa suorituspäivästä. Arvosteluperusteet ovat julkisia ja opiskelija voi kysyä arvosteluperusteiden soveltamisesta omaan suoritukseensa. Kirjalliset tai muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset säilytetään vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkaisemisesta. Opiskelija voi tutustua omaan vastaukseensa ja pyytää siitä omalla kustannuksellaan kopion.

  Voit tarkastella opintosuorituksiasi Pepin kautta. Pepissä voit myös tilata sähköisesti varmennetun suoritusotteen sekä opiskelutodistuksen.

  Jos tarvitset yliopiston leimalla varustetun suomen- tai englanninkielisen suoritusotteen eikä asiointitaho hyväksy sähköisesti allekirjoitettua dokumenttia, voit tilata suoritusotteen sähköisellä lomakkeella. Ote toimitetaan sinulle postitse tai sähköpostitse tai voit noutaa sen Tervahovin tai Fabriikin lähipalvelupisteeltä. Mikäli tarvitset useamman otteen, ilmoita asiasta lomakkeen lisätietoja-kohdassa.

  Opintokokonaisuuden arvosana

  Opintokokonaisuuksien, kuten pääaineen ja sivuaineiden arvosanat lasketaan opintosuoritusten arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona.

  Opintokokonaisuuden arvosanan laskukaava:

  ∑ik
  ____
  ∑i

  i = opintojakson opintopistemäärä
  k = opintojakson arvosana (5–1)

  Arvosanat määräytyvät seuraavasti:

  keskiarvo arvosana
  4,2–5,0 erinomaiset tiedot
  3,4–4,1 erittäin hyvät tiedot
  2,6–3,3 hyvät tiedot
  1,8–2,5 tyydyttävät tiedot
  1,0–1,7 välttävät tiedot


  Pyöristyksiä ei tehdä. Esimerkiksi jos opintokokonaisuuden opintojaksojen keskiarvo on 2,59, niin arvosana on tällöin 2 (tyydyttävät tiedot), ei 3.

  Katso myös:

  Tutkielmien arviointikriteerit ja -lomakemallit sekä tarkastusprosessi

  Hallintotieteet

  Hallintotieteiden kandidaatti

   

   

   

  Hallintotieteiden maisteri

   

   

  Kauppatieteet

   

   

  Viestintätieteet

   

   

  Tekniikka