Vahvoja vaikuttajia Vaasan yliopiston hallitukseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston yliopistokollegio on vahvistanut 29.8.2017 yliopiston uuden hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

Hallituksessa jatkavat talouspolitiikan asiantuntija Johnny Åkerholm ja hallitusammattilainen Anne Korkiakoski. Uusiksi jäseniksi valittiin emeritusprofessori, Helsingin kauppakorkeakoulun entinen rehtori Eero Kasanen, johtaja Juha Kytölä Wärtsilästä sekä aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä (kaksivuotiselle toimikaudelle 2018–2019).

Keskeistä yliopiston vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa ovat painoalojen sekä koulutuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen, kansallisen ja kansainvälisen vaikuttavuuden vahvistaminen.

– Hallitusta muodostaessa lähtökohtamme on ollut parhaan mahdollisen kokonaisuuden saavuttaminen yliopiston strategisiin tavoitteisiin nähden, sanoo yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Pirjo Laaksonen.

– Jäsenillä on vahvaa hallitustyöskentelytaustaa sekä näkemystä ja kokemusta akateemisesta maailmasta ja tieteenaloiltamme. Näitä tukevat heidän laajat verkostonsa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, professori Laaksonen jatkaa.

– Hallituksen jäsenten osaaminen täydentää toisiaan ja tuo yliopistomme uudistamiseen monipuolisen panoksen, rehtori Jari Kuusisto sanoo.

Vaasan yliopiston hallituksessa on kaikkiaan yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Henkilökunta valitsee marraskuussa vaaleilla kolme jäsentä yliopiston sisältä ja ylioppilaskunnan edustajisto valitsee yhden opiskelijajäsenen.

LISÄTIETOJA: Yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Pirjo Laaksonen, puh. 029 449 8460, pirjo.laaksonen(at)uwasa.fi

Vaasan yliopiston hallituksen 2018–2021 ulkopuolisten jäsenten esittely on alla.

Johnny Åkerholm
Johnny Åkerholm on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja kaudella 2014–2017. Pitkän uran talouspolitiikan ja finanssiasioiden parissa tehnyt Åkerholm on jäänyt eläkkeelle Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut myös valtioneuvoston kanslian talousneuvoston talouspoliittisena asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Suomen Pankissa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääsihteerinä Lontoossa, valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajana. Hän on syntynyt vuonna 1948.

Juha Kytölä
Juha Kytölä on Wärtsilä Oyj:n Marine-divisioonan ympäristöliiketoiminnan johtaja. Hän on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran tuotekehityksen, valmistuksen, kansainvälisen kaupan ja johtamisen alueilla. Kytölä on toiminut Vacon Oyj:n, Pohjanmaan Kauppakamarin, Merinova Oy:n sekä useiden Wärtsilän tytäryhtiöiden hallituksissa niin jäsenenä kuin puheenjohtajana. Hän on suorittanut Kauppakamarin hallitusjäsen- ja puheenjohtajakoulutukset. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on syntynyt vuonna 1964.

Eero Kasanen
Eero Kasanen on Aalto-yliopiston rahoituksen emeritusprofessori ja entinen Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori. Harvardin yliopistosta kauppatieteiden tohtoriksi väitellyt Kasanen toimi vuosina 1996–2009 Helsingin kauppakorkeakoulun rehtorina, vuonna 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina ja vuodesta 2011 lähtien rahoituksen professorina. Hänellä on laajaa koti- ja kansainvälistä kokemusta hallitus- ja luottamustehtävistä muun muassa Itella Oyj:ssä, Kesko Oyj:ssä ja kauppatieteellistä koulutusta arvioivassa European Foundation for Management Development EFMD:ssä. Hän on syntynyt vuonna 1952.

Kaisa-Leena Lintilä
Kaisa-Leena Lintilä toimii työ- ja elinkeinoministeriössä aluekehitysjohtajana. Hänellä on monipuolinen kokemus ohjelmallisesta aluekehittämisestä sekä kumppanuudesta julkisen hallinnon, yliopistojen ja elinkeinoelämän välillä. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Suomen EU-edustustossa Brysselissä ja sisäasiainministeriössä. Hän on syntynyt vuonna 1955.

Anne Korkiakoski
Anne Korkiakoski on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen jäsenenä kaudella 2014–2017. Hän on kauppatieteen maisteri Vaasan yliopistosta. Vuoden markkinointijohtajaksi 2012 valittu Korkiakoski on toiminut Kone Oyj:n ja Elisa Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä Euro RSCG Nordicin toimitusjohtajana. Hän on lisäksi muun muassa Lindström Groupin, Oral Hammaslääkärit Oyj:n sekä Kaleva Koru Oy:n hallituksissa. Hän on syntynyt vuonna 1964.

Mitä mieltä olit jutusta?