Uudet opiskelijat valittu

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uudet opiskelijat on valittu. Yliopistoon otetaan kesän päävalinnoissa yhteensä 565 uutta opiskelijaa. Aloituspaikkoja on kauppatieteellisellä alalla 270, humanistisella alalla 160, hallintotieteissä 75 ja teknillisellä alalla 60.

Opiskelijat suorittavat aluksi koulutusalan yhteisiä opintoja ja valitsevat tarkemman suuntautumisen myöhemmin opiskelun edetessä.

 

Tavoitelluimpia opiskelupaikkoja ovat edellisten vuosien tapaan kauppatieteet ja hallintotieteet. Hakijamäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna suhteellisesti eniten teknillisellä koulutusalalla. Humanistisella alalla suosituin hakukohde oli viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. Suurin osa Vaasan yliopistoon hyväksytyistä uusista opiskelijoista on kotoisin Pohjanmaan maakunnista. Toiseksi eniten opiskelijoita tulee Uudeltamaalta ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalta.

Yliopistoon on jo aikaisemmin keväällä järjestetyissä erillisvalinnoissa hyväksytty uusia opiskelijoita aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella ja avoimen yliopiston opintojen perusteella. Erillisvalinnoissa suomenkielisiin hakukohteisiin oli hakijoita 745 henkilöä ja heistä hyväksyttiin yhteensä 226. Suoraan maisterivaiheen koulutusohjelmiin hyväksytyillä on jo suoritettuna alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.

Kaikille valintakokeeseen osallistuneille hakijoille on lähetetty tieto valinnan tuloksesta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 30.7. mennessä ottavatko he paikan vastaan. Kesän valinnoissa opiskelupaikan saaneiden nimet on julkaistu yliopiston verkkosivuilla: http://www.uwasa.fi/fi/for/prospective/admissions/results/.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa yliopistolla 28.8. Lukuvuoden 2013–2014 avajaisia vietetään maanantaina 2.9.

Mitä mieltä olit jutusta?