Tutkimus: muutostahti hirvittää ELY-keskuksissa

Uutisen oletuskuva
Vuonna 2010 voimaan astunut aluehallinnon uudistus oli yksi Suomen historian laajimpia hallinnonuudistuksia, ja se herätti paljon keskustelua Pohjanmaalla. Vaasan yliopistossa on julkaistu professori Merja Koskelan ja tutkijatohtori Niina Mäntylän toimittama tutkimusraportti, jossa uudistusta tarkastellaan viestinnän, kielen ja hallinnon näkökulmasta.
(Kuva: flickrCC)

Tulokset osoittavat, että ELY-keskusten työntekijät pitivät uudistusta keskeneräisenä vielä keväällä 2011. Ongelmia aiheuttivat varsinkin eri organisaatioiden toimintatapojen yhdistäminen, tiedon puute ja käytännön asioiden toimimattomuus. Lisäksi vastaajat kokivat, että uudistus ei ole selkeyttänyt rakenteita eikä tehostanut aluehallintoa, kuten tavoitteena oli.

– Työntekijöiden näkemyksen mukaan uudistuksesta tiedotettiin luotettavasti, kun taas selkeydessä ja avoimuudessa oli parantamisen varaa. Tiedotustilaisuuksia ja lähiesimiesten viestintää pidettiin parhaiten onnistuneina, vaikka puskaradion varassa oltiin liikaa. Vastaajat edistivät mielestään muutosta parhaiten ottamalla itse vastuuta tiedonkulusta oman yksikön sisällä. Kokonaisuudessaan tulokset osoittavat, että mitä lähempää viesti tulee, sitä tyytyväisempiä siihen ollaan, kertoo Koskela.

Kyselyssä käsiteltiin myös uudistuksen vaikutuksia kaksikielisyyden toteutumiseen. Vastausten mukaan työntekijöillä on halua kehittää toisen kotimaisen kielen taitoaan, jota ei kaikilta osin koeta riittäväksi työtehtävien kannalta. Kielikursseihin ei kuitenkaan löydy aikaa. Tyytyväisiä työnantajan järjestämään kielikoulutukseen ollaan lähinnä vain Helsingissä. Vastaajat kokevat myös, että heillä on liian vähän tietoa kansalaisten kielellisistä oikeuksista. Tähän aiheeseen liittyvälle koulutukselle on siis tarvetta.

– Erityisen vahvana kyselyn vastauksista nousee esiin työntekijöiden halu vaikuttaa muutoksiin ja pettymys omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Avoimissa vastauksissa ennakoitiin myös jo seuraavaa muutosta. Uuden muutoksen tuominen keskeneräisen muutoksen päälle saattaa kuitenkin lamauttaa organisaation toiminnan ja johtaa kriisitilanteeseen, muistuttaa Mäntylä.

Tutkimushankkeessa kysyttiin ELY-keskusten työntekijöiltä, miten he ovat kokeneet vuoden 2010 aluehallinnon uudistuksen ja viestinnän muuttuvassa organisaatiossa. Kysely lähetettiin Helsingin, Seinäjoen, Turun ja Vaasan ELY-keskuksille keväällä 2011. Vastauksia saatiin 335. Raportti on osa Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahaston rahoittamaa tutkimushanketta.

Raportin tiedot:

Koskela, Merja & Niina Mäntylä (toim.). (2012). Viestinnän ja kaksikielisyyden hyvät käytänteet aluehallinnon uudistuksessa. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 181. Vaasa. http://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-427-8.pdf

Mitä mieltä olit jutusta?