Mari K. Niemi Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustan johtajaksi

Uutisen oletuskuva
Valtiotieteiden tohtori Mari K. Niemi, 43, on nimitetty Vaasan yliopiston uuden Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 5. tammikuuta 2018.

Uuden InnoLab -tutkimusalustan tehtävänä on tukea Vaasan yliopiston kehittymistä entistäkin tutkimuspainotteisemmaksi yliopistoksi.
"Vaasa ja Vaasan yliopisto herättivät kiinnostukseni InnoLabin tehtävään, sillä täällä on ketterä tekemisen kulttuuri ja halu ratkoa vaativia haasteita", sanoo InnoLabin johtajaksi nimitetty Mari K. Niemi, kuva: Anssi Turunen / Vaasan yliopisto
Mari K. Niemi, kuva: Anssi Turunen/ V

– Keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa ulkoisen tutkimusrahoituksen määrän kasvattaminen ja erilaisten uudistumista edistävien mahdollisuuksien hyödyntäminen, Mari K. Niemi toteaa.

InnoLab on avoin tutkimusympäristö, jossa painottuvat tiede, avoimet innovaatiot ja käyttäjäinnovaatiot. Näillä on suurta merkitystä tutkimusmenetelmiin ja innovaatioiden syntyyn niin yrityksissä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Teemat ovat myös EU:n Horisontti 2020 -rahoituksen ja kotimaisen tutkimusrahoituksen painopistealueita. Tutkimusteemoja voivat olla esimerkiksi innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, joukkorahoitus, julkisen sektorin uudistuminen ja käyttäjävetoiset liiketoimintamallit.

InnoLabissa hyödynnetään Vaasan yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla, laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

– Tutkimustaustansa, työkokemuksensa ja erittäin laajojen verkostojensa kautta Mari K. Niemellä on vahvaa osaamista ulkoisen rahoituksen hankinnasta, kansainvälisistä hankkeista sekä tutkimuksen vaikuttavuudesta ja uusimmasta tiedeviestinnästä, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

InnoLab ei ole perinteinen kiinteä organisaatio, vaan jatkuvasti muokkautuva ja uudistuva toimija. Johtajan tehtävässä keskeisintä onkin tunnistaa toimijoiden osaaminen ja tarpeet ja saattaa heidät yhteen.

– Yksi ensimmäisiä tehtäviäni on tutustua Vaasan yliopiston tutkijoihin ja heidän hankkeisiinsa. Näin heidän asiantuntemuksensa tulee laajasti hyödynnettyä ja pääsemme yhdessä miettimään, miten InnoLab voi palvella heitä ja millaisia mielenkiintoisia tutkimushaasteita se voi tarjota, Mari K. Niemi toteaa.

Aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija

Niemi on viestintään erikoistunut poliittisen historian dosentti ja Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija. Hän työskentelee tällä hetkellä vierailevana tutkijana Valencian yliopiston Ihmisoikeusinstituutissa Espanjassa. Maaliskuusta 2013 joulukuuhun 2016 Niemi työskenteli vierailevana tutkijana journalismin oppiaineessa Strathclyden yliopistossa Skotlannissa. Hän on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2014.

Mari K. Niemi on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja tieteen puolestapuhuja, kysytty kommentaattori sekä Suomen Kuvalehden blogisti. Vuonna 2015 Tieteentekijöiden liitto valitsi Niemen Vuoden tieteentekijäksi.

– Niemi on erittäin aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä ja vaikuttaja. Hän ymmärtää esimerkiksi joukkoistamisen uudistuksen ajurina, jolloin kokonaisista käyttäjäyhteisöistä tulee palveluiden tai tuotteiden kehittäjiä. Samaa periaatetta voimme hyödyntää myös opiskelijoiden oppimiseen ja tutkimukseemme, toteaa Jari Kuusisto.

– Ensimmäinen tutkintoni on luovalta alalta, ja olen tehnyt uraa myös yrityselämässä. Viimeiset viisi vuotta olen asunut ulkomailla. Uskon, että monipuolinen taustani auttaa minua näkemään tutkimusta useista eri näkökulmasta. InnoLabin johtajana roolini on toimia myös innovaatioajatteluun herkistäjänä niin, että mahdollisuuksia tutkimuksesta syntyviin innovaatioihin voitaisiin hahmottaa jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa, Niemi sanoo.

Yliopisto uudistuu voimakkaasti

Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi merkittävästi tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta, joita ovat energian ja kestävän kehityksen Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, digitaalisen talouden Digital Economy sekä innovaatioiden ja avoimen tieteen InnoLab.

– Panostamme merkittävästi Tenure track -rekrytointeihin eli professoreiden urapolkuihin, joita InnoLabiinkin tulee useita. Näin varmistamme riittävät resurssit merkitykselliseen tutkimukseen yhteistyössä yliopiston nykyisten tutkijoiden sekä kumppaneidemme kanssa, rehtori Kuusisto toteaa.

Tammikuusta 2018 alkaen yliopiston uudistusta vahvistaa lisäksi Vaasan yliopiston neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

– Vaasa ja Vaasan yliopisto herättivät kiinnostukseni InnoLabin tehtävään, sillä täällä on ketterä tekemisen kulttuuri ja halu ratkoa vaativia haasteita, Mari K. Niemi summaa.

Lisätietoja

Rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291, jari.kuusisto(at)uwasa.fi
Mari K. Niemi, p. +447453 585069, mari.k.niemi(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?