Uudistuksia esteettömän opiskelun käytännöissä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä, joiden tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta opiskelussa ja oppimisessa. Erityisjärjestelyillä tuetaan opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Esteettömän opiskelun käytäntöjä on uudistettu ja syksystä 2013 opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella, joka palautetaan yliopiston opintopsykologille.

Erityisjärjestelyt voivat olla mm. opetuksen siirtäminen saavutettavaan tilaan, opetusmateriaalien toimittaminen etukäteen tai yksilöllisiä tenttijärjestelyitä. Erityisjärjestelyiden hakemisen perusteita voivat olla esim. kuulo-, näkö- tai muu vamma, luki- tai muu oppimisen vaikeus, paniikkihäiriö, Asperger-oireyhtymä, mielenterveyden ongelmat, allergia tai muu yliherkkyys.

Voit tulostaa hakemuksen Esteetön opiskelu -verkkosivuilta ja niitä on myös Luotsin 1. kerroksen opiskelijakansliassa. Hakemuksessa kuvailet, millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset ja perustelet ne. Liitä hakemukseen ne alkuperäiset asiantuntijalausunnot (esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin tms.), joista ilmenee perusteet erityisjärjestelyiden hakemiselle. Hakemus on luottamuksellinen ja terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom kohta 25).

Toimita hakemus opintopsykologi Harriet Huhtamäelle (Luotsi 1. krs, huone L120), joka keskustelee kanssasi erityisjärjestelyistä. Muista varata aika opintopsykologille etukäteen. Opintopsykologi tekee suosituksen erityisjärjestelyistä. Suositus on voimassa siinä mainitun ajan. Tarvittaessa voit hakea erityisjärjestelyitä uudelleen.

Päätät itse, miten käytät suositusta. Voit esim. sopia sen perusteella erityisjärjestelyistä opettajien kanssa. Opintojakson opettajat määrittelevät suositettujen erityisjärjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta.

Lisätietoja esteettömästä opiskelusta ja mm. yhteyshenkilöistä Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Esteetön opiskelu.

Mitä mieltä olit jutusta?