Image
Head of a human-like robot in a lab

Robotics

Robotics, diplomi-insinöörin tutkinto

Oletko kiinnostunut tulevaisuuden kestävien energiajärjestelmien älykkäistä teknologioista? Haluatko oppia luomaan älykkäitä robotisoituja ratkaisuja käyttäen uusimpia tieto- ja automaatioteknologioita älykkään energian, kestävän akkutuotannon ja kierrätyksen alueilla? Haluatko syventää osaamistasi tekoälyssä ja koneoppimisessa, upotetuissa järjestelmissä, langattomassa viestinnässä ja energian varastoinnissa?

Robotiikan opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: robotiikasta, digitalisaatiosta ja liiketaloustieteistä. Saat hyvät analyyttiset taidot ja laajan asiantuntemuksen älykkäiden energiajärjestelmien avainteknologioissa (kuten akkuenergian varastoinnissa, mikroverkoissa, massadatan analytiikassa, tekoälyssä, 5G:ssä, hybridi AC/DC-järjestelmien tehoelektroniikassa), sekä ymmärryksen tulevaisuuden markkinoista ja liiketoimintamalleista.

Tutkinnon suoritettuasi osaat:

  • analysoida ja arvioida vihreän energian siirtymän, digitalisaation ja uusien teknologioiden vaikutusta tulevaisuuden älykkäisiin energiaratkaisuihin ja niiden kestävään tuotantoon/materiaalikiertoon
  • suunnitella, tutkia ja kehittää älykkäitä lähestymistapoja erilaisia tietojenkäsittelylaitteita käyttäen tuottaaksesi kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden älyverkkoihin ja energiajärjestelmiin 
  • ymmärtää uusien teknologioiden ja komponenttien (anturit, koneoppiminen ja näkö, energiavarastot, edistyneet tieto- ja viestintätekniikkaratkaisut), energiavarastojen, sektorikytkentöjen, sekä uusien markkina- ja liiketoimintamallien roolin vihreän energian siirtymässä
  • johtaa erilaisia uusien ratkaisujen kehittämiseen, suunnitteluun ja tutkimukseen liittyviä projekteja, hyödyntää tietolähteitä kriittisesti ja tuottaa uutta tietoa tulevaisuuden älykkäiden energiajärjestelmien ja tehtaiden monitieteellisellä alalla

Lisäksi tämä tutkinto antaa pätevyyden jatko-opintoihin automaatiotekniikassa, viestintätekniikassa, sähkö- ja tietotekniikassa tai niihin liittyvillä teknisillä aloilla.

Opinnot järjestetään samanaikaisesti sekä Vaasassa että Porissa. 

Head of a human-like robot in a lab

Robotics on osa sähkö- ja energiatekniikan maisteriohjelmaa. Opetus on englanniksi.

Tämä aivan uusi opintosuunta koostuu 35 opintopisteen laajuisesta robotiikan osuudesta, johon sisältyy olennaisia kursseja kuten Embedded C Programming, Intelligent Robotics, Applied Signal Processing ja Digital Image Processing. Lisäksi voit räätälöidä oppimiskokemustasi valitsemalla erilaisista erikoiskursseista, kuten Machine Learning, Applied Machine Learning, Machine Learning for Computer Vision, Embedded System Architecture and Design, ja SoC-FPGA.

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Tarvitsetko lisätietoa? Tutustu kattavaan oppaaseemme hakemisesta. Oletko valmis hakemaan? Siirry Opintopolku-portaaliin ja lähetä hakemuksesi.

Yhteystiedot

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Sähköposti: admissions(at)uwasa.fi
Puhelin: 029 449 8006 (maanantaisin ja torstaisin klo 12–14)