Image
Students in lecture room

Julkisen toiminnan johtaminen ja julkisoikeus, HTM

Miksi valita Vaasan yliopiston hallintotieteet

Työmarkkinoilla kysyntää

Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.

Käytännönläheistä opetusta

Käytännönläheinen opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Johtamaan muutosta

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen.

Hallintotieteiden maisteriohjelmassa saat opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon. Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa on kolme opintosuuntavaihtoehtoa:

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Kaksi opiskelijaa juttelee käytävässä.

Opintosuunnat

Hallintotieteiden maisteriohjelmassa on kaksi eri hakukohdetta. Toinen hakukohde sisältää opintosuunnat julkisen toiminnan johtaminen (sis. oppiaineet aluetiede ja julkisjohtaminen) sekä julkisoikeus. Toinen hakukohde on opintosuuntaan sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Julkisen toiminnan johtaminen

Julkisen toiminnan johtaminen yhdistää organisaatio-, johtamis- ja aluetutkimusta. Opintosuunta toteutetaan aluetieteen ja julkisjohtamisen oppiaineiden yhteistyönä ja siitä valmistuu monipuolisia julkisen hallinnon osaajia ja uudistajia. Valmistuttuasi omaat valmiudet työskennellä kompleksisessa toimintaympäristössä osana hallintoa sekä hallinnan (governance) itseorganisoituvia verkostoja. Ymmärrät julkisen toiminnan tavoitteet ja keskeiset toimintatavat. Osaat hankkia, luoda ja hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja sen valmistelussa.

Julkinen toiminta perustuu poliittisen päätöksentekoon, josta vastaavat julkisten organisaatioiden ohella erilaisten järjestelyjen kautta monet yksityiset organisaatiot, kuten myös yritykset sekä kansalaisaktiivisuuden areenoina toimivat organisaatiot. Julkisen toiminnan johtamisen opintosuunta perehdyttää erilaisista organisaatioista muodostuvan kokonaisuuden toimintaan sekä johtamiseen niin systeemisellä, alueellisella kuin yksittäisten organisaatioidenkin tasolla.

Julkisen toiminnan osaajana valmistutaan etsimään ratkaisuja maailmassa, jossa digitalisaation ja tekoälyn sekä vihreän siirtymän kaltaiset isot yhteiskunnalliset mahdollisuudet etenevät rinnakkain eri tahdissa etenevien kriisien kuten pandemioiden ja ilmastonmuutoksen kanssa. Moniulotteisuuden hallinta edellyttää julkisen toiminnan ammattilaisilta verkostojohtamista sekä uudenlaisten ajatus- ja toimintatapojen omaksumista.

Julkisoikeus

Julkisoikeuden maisteriopinnoissa opit analysoimaan syvällisesti julkisessa toiminnassa keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä ja yhdistämään oikeudellisen osaamisen käytäntöön. Maisteriopinnoissa syvennytään erityisesti kansainvälisten ja EU-oikeudellisten velvoitteiden vaikutukseen kansallisessa oikeusjärjestelmässä. Voit suorittaa julkisoikeuden maisteriopinnot kokonaan etäopintoina tai osalla opintojaksoista voit valita halutessasi myös lähiopetuksen kampuksella.

Julkisoikeudessa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja ihmisten oikeusturvaa. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Päähuomio on hallinto-oikeudessa ja perus- ja ihmisoikeuksissa sekä yhteiskunnallisesti merkittävillä erityisaloilla, kuten julkisen taloudenhoidon, hyvinvoinnin ja turvallisuuden oikeudellisissa teemoissa.

Julkisoikeuden opinnot tuottavat valmiudet toimia hallinnollista ja oikeudellista asiantuntemusta vaativissa johto- ja suunnittelutehtävissä erityisesti valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja välillisen julkishallinnon tehtävissä sekä sellaisissa yksityisen sektorin tehtävissä, joissa on hyötyä hallinnon toiminnan samoin kuin yksilöiden oikeuksien tuntemuksesta. Tehtäväkuvia voivat olla esimerkiksi lainvalmisteluun liittyvät suunnittelutehtävät eri ministeriöissä sekä johto- ja asiantuntijatehtävät ministeriöissä, aluehallinnossa ja kunnallishallinnossa sekä kansalaisjärjestöissä.

Sosiaali -ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopintojen tiedot omalla sivullaan.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8175