Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löytänyt kysymykseesi vastausta, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

En ole ylioppilas. Voinko silti hakea?

Olet hakukelpoinen hakemaan yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v + 2v) tutkintoon, jos olet saavuttanut yleisen korkeakoulukelpoisuuden eli suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

1. ylioppilastukinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon
- suomalaisen ylioppilastutkinnon
- International Baccalaureate –tutkinnon (IB)
- European Baccalaureate –tutkinnon (EB) tai
- Reifeprüfung –tutkinnon

2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos hakija on em. tutkintojen sijaan suorittanut korkeakoulututkinnon kotimaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, tai jos hänelle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa, hän on hakukelpoinen.

Lisäksi Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) Suomessa suorittaneet ovat hakukelpoisia ilman erillistä anomusta.

Maisterin tutkintoon (2v) voi hakea vain soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella.

Tutustu myös avoimien yliopistojen tarjontaan. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Mitä tarkoittaa ensikertalaisuuskiintiö ja miten se vaikuttaa opiskelijavalintaan?

Ensikertalaisuuskiintiö tarkoittaa sitä, että korkeakoulujen tulee varata osa aloituspaikoista niille hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa Suomessa tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa korkeakoulusta syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta, ja jotka hakevat kandidaatin ja maisterin tutkintoon (3v+2v).

Et ole ensikertalainen, jos olet vastaanottanut opiskelupaikan korkeakoulusta kesällä 2014 tai sen jälkeen, tai olet suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisen korkeakoulututkinnon. Vaikka et olisi ensikertalainen, voit silti hakea yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v+2v) koulutuksiin. Avoimessa yliopistossa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

Opiskelijavalintaan ensikertalaisuuskiintiö vaikuttaa siten, että osa paikoista varataan ainoastaan ensikertalaisille hakijoille. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Maisterihaussa ei ole ensikertalaisuuskiintiöitä, koska suoraan maisterivaiheeseen voi hakea vain korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Onko työkokemuksesta hyötyä opiskelupaikkaa haettaessa?

Vaasan yliopiston suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa työkokemuksesta ei ole valinnassa hyötyä.

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnassa kansainvälisestä tai haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvasta työkokemuksesta voi saada pisteitä. Tarkat valintaperusteet löytyvät Opintopolusta kunkin koulutuksen valintaperusteista.

Pitääkö minun toimittaa hakemisen yhteydessä jotakin liitteitä?

Tiedot hakemukselle vaadittavista liitteistä ovat nähtävillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa valintaperusteissa. Näet hakemukselle vaadittavat liitteet myös kun täytät hakemusta Opintopolussa.  Mikäli et muista mitä liitteitä piti palauttaa ja mihin määräaikaan mennessä, kirjaudu Opintopolku-sivulta Omaan Opintopolkuun nähdäksesi liitepyynnöt. Liitteet voit ladata suoraan sähköiselle hakemuksellesi.

Jos haet yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v + 2v) tutkintoon ja olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, tulee sinun ladata kopio ylioppilastutkintotodistuksesta hakemukselle.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse ladata hakemukselle kopiota ylioppilastodistuksestasi hakukelpoisuuden todentamiseksi, vaan tällöin tutkintotiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Myöskään ammatillisen tutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse ladata todistusta hakemukselle. Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon ennen vuotta 2018, todistuskopio tulee liittää hakemukselle.

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB- tai DIA/RP-tutkinto) suorittaneiden tulee ladata kopio tutkintotodistuksesta hakemukselle annettuun määräaikaan mennessä. Hakukauden aikana valmistuvien tulee ladata hakemukselle ennakkoarvio valmistuvasta tutkinnosta tai alustava arvosanailmoitus.

Maisterihaussa sinun täytyy lähettää hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuskopio ja opintosuoritusote sekä kopiot muista valintaan vaikuttavista tutkinnoista ja opinnoista. Maisterihaussa hakijalta saatetaan pyytää myös muita liitteitä. Sähköisen hakemuksen tehtyäsi saat hakulomakkeelle listan liitteistä, jotka sinun täytyy lähettää. Toimita liitteet annettuun määräaikaan mennessä.

Voiko valintakokeen tehdä toisella paikkakunnalla?

Vaasan yliopisto tarjoaa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä viestintätieteen hakukohteeseen hakeville hakijoille mahdollisuuden tehdä valintakokeen jollakin seuraavista paikkakunnista: Vaasa, Oulu, Tampere tai Espoo. Koepaikkakunnan voi valita vapaasti, ja se ilmoitetaan hakulomakkeella.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Se, millä kielellä valintakokeeseen haluaa vastata, vaikuttaa koepaikkakunnan valintaan. Hakija ilmoittaa koepaikkansa hakulomakkeella.

  • Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat suomen kielellä: Aalto-yliopisto (koepaikka Espoo), Itä-Suomen yliopisto (koepaikat Joensuu ja Kuopio), Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä), LUT-yliopisto (Lappeenranta), Oulun yliopisto (Oulu), Tampereen yliopisto (Tampere), Turun yliopisto (Turku) ja Vaasan yliopisto (Vaasa).
  • Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä: Hanken Svenska handelshögskolan (koepaikat Helsingfors, Vasa, Mariehamn ja Åbo) ja Åbo Akademi (koepaikka Helsingfors, Vasa, Mariehamn ja Åbo).

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa (DIA) hakija voi valita diplomi-insinöörikoulutuksen valintakoepaikkakunnan hakulomakkeella. Hakija voi osallistua valintakokeeseen millä tahansa yhdeksästä koepaikkakunnasta: Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa.

Hallintotieteiden yhteisvalinnassa haettaessa hakija voi valita, tekeekö hän valintakokeen Tampereella vai Vaasassa. Hakijan tulee olla hakenut siihen yliopistoon, missä hän aikoo kokeen suorittaa. Koepaikkakunta ilmoitetaan hakulomakkeella.

Ilmoitukset koepaikkakunnista ovat sitovia eikä paikkakuntaa voi pääsääntöisesti muuttaa hakuajan päätyttyä. Valintakoetta ei voi suorittaa muuna aikana tai muulla paikkakunnalla kuin on ilmoitettu.

Saanko kutsun valintakokeeseen?

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Hakijat saattavat kuitenkin hakukohteesta riippuen saada ohjeita koepäivää varten hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Mitä valintakokeessa tulee olla mukana?

Valintakokeessa hakijalla tulee olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus ja kokeessa tarvittavat kirjoitusvälineet. Tarkat tiedot tarvittavista kirjoitusvälineistä, muista sallituista apuvälineistä ja mahdollisista eväistä löytyvät Näin haet -sivulta, kohdasta kandidaattiohjelmien valintakokeet.

Milloin valinnan tulokset julkaistaan?

Julkaisupäivämäärät näet Näin haet -sivulta, kohdasta Valintojen tulokset ja tilastot.

Miksi kaverini on saanut tiedon opiskelupaikasta, mutta minä en?

Yhteishaussa eri hakukohteiden tulokset valmistuvat eri aikaan. Opiskelupaikan selviämisen ajankohtaan vaikuttaa myös hakijan hakutoivejärjestys. Esimerkiksi ylimmälle hakutoiveelle hyväksyminen todistusvalinnassa varmistaa opiskelupaikan jo aikaisessa vaiheessa. Tästä johtuen joku toinen hakija voi saada tiedon omasta tuloksestaan aikaisemmin.

Olen ottanut opiskelupaikan vastaan, kuinka ilmoittaudun läsnäolevaksi opiskelijaksi?

Ilmoittautuminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelun kautta OILI-järjestelmässä. Läsnäolevaksi opiskelijaksi voi ilmoittautua kevään yhteishaussa aikaisintaan 1. kesäkuuta. Huomioithan, että lukuvuosi-ilmoittautumisen voi tehdä vasta kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

Poissaolevaksi opiskelijaksi ei voi kuitenkaan ensimmäisenä opiskeluvuonna ilmoittautua OILI- järjestelmän kautta.

Voinko ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena?

Yliopistolain mukaan uusi tutkinto-opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle tai lukukaudelle ainoastaan jos opiskelija:

- suorittaa asepalvelusta tai siviilipalvelusta
- tarvitsee vapaata opinnoista lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
- on oman vamman tai sairauden vuoksi estynyt aloittamaan opinnot.

Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava poissaoloon oikeuttavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus) ja erillinen ilmoittautumislomake hakijapalveluihin ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. asepalveluksen tai äitiysvapaan alku tammikuulla), voit silti halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko vuodeksi.

Mikäli uudella tutkinto-opiskelijalla ei ole lakisääteistä syytä ilmoittautua poissaolevaksi, tulee hänen ilmoittautua läsnäolevaksi lukuvuodelle. Mikäli uusi tutkinto-opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen ja jättää kokonaan ilmoittautumatta, menettää hän opiskeluoikeutensa.

Ilmoittautuisin poissaolevaksi, mutta Opintopolussa ei ole tätä vaihtoehtoa ollenkaan. Kuinka toimin?

Opintopolun kautta voi ilmoittautua ainoastaan läsnäolevaksi. Koska ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo on rajattu lakisääteisiin syihin, tulee poissaolevaksi ilmoittautuminen tehdä erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joka toimitetaan hakijapalveluihin ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

Poissaolevaksi ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa poissaoloon oikeuttavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus).

Sain opiskelupaikan. Mitä minun tulee tehdä ennen opintojen aloittamista?

Uuden opiskelijan kannattaa tutustua uusien opiskelijoiden sivuihin sekä ladata puhelimeensa TUUDO-sovellus, joka on Vaasan yliopistossa käytössä oleva korkeakouluopiskelijoiden tietopankki. Molempien kautta löydät uuden opiskelijan muistilistan, jossa on koottuna kaikki ennen opintojen alkua hoidettavat asiat.

Tärkeintä on ottaa sinulle tarjottu opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua yliopistoon ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä. Mikäli tulit hyväksytyksi kevään yhteishaussa tai maisterihaussa, saat kesän aikana yliopistoltamme sähköpostitse lisätietoa opintojen aloittamisesta.

Sain opiskelupaikan vuosi/useampi vuosi sitten, mutta en ole vielä aloittanut opintojani. Kuinka toimin, kun haluan aloittaa opinnot?

Vaasan yliopiston hakijapalvelut toimittavat hakuvuotta edellisenä vuonna paikan vastaanottaneille mutta poissaolevaksi ilmoittautuneille automaattisesti uuden sähköisen infopaketin opintojen aloittamisesta sähköpostitse. Jos opiskelupaikka on saatu kevään 2022 yhteishaussa, mutta opiskelija ilmoittautui ensimmäisenä vuonna poissaolevaksi, uusi infopaketti lähetetään kesällä 2023.

Jos opintojen aloittaminen on siirtynyt yli lukuvuodella eteenpäin opiskelijaksi hyväksymisen ajankohdasta, aloittamisesta tulee ilmoittaa itse hakijapalveluihin alkuinformaation lähettämistä ja tuutoroinnin järjestämistä varten.

Voidaanko aiempia yliopisto/ammattikorkeakouluopintoja hyväksilukea tutkintooni?

Aiempien opintojen hyväksiluku ja korvaavuus käsitellään oman koulutusalan HOPS-ohjaajan kanssa opintojen alussa. Voit tutustua korvaavuus- ja hyväksilukuperiaatteisiin etukäteen verkkosivuillamme.

Onko tutkinto mahdollista suorittaa työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta?

Vaasan kampuksella järjestettävät kandidaattiohjelmien aikataulut on suunniteltu pääsääntöisesti kokopäiväistä opiskelua varten.

Haluamme uusien opiskelijoiden kiinnittyvän yhteisöömme heti opintojen alussa, mikä tarkoittaa, että kandidaattiohjelmien ensimmäisen ja toisen vuoden kurssit järjestetään pääsääntöisesti kampuksella. Syksystä 2022 lähtien ensimmäisen vuoden opintojen sisällöistä vähintään kolmannes järjestetään kampuksella. Mitä pidemmälle opinnot etenevät, sitä enemmän tarjoamme opiskelijalle vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelu toiselta paikkakunnalta käsin tai työn ohessa on mahdollista, mutta etäopiskelu edellyttää kuitenkin joustoa ja matkustamista opiskelijalta, sekä joustoa myös mahdolliselta työnantajalta. Esimerkiksi tentit järjestetään pääsääntöisin Vaasassa ja opetus on arkisin päiväsaikaan. Luennoilla ei tosin ole aina läsnäolopakkoa. Verkko-opetusta kehitetään jatkuvasti.

Maisteriohjelmissa muulta paikkakunnalta käsin opiskeluun en enemmän mahdollisuuksia, ohjelmasta riippuen. Osa maisteriohjelmista on lisäksi erikseen suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Näitä ovat erityisesti Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskuksissa järjestettävät kauppatieteiden maisteriohjelmat.