Image
Kaksi opiskelijaa tutkii kannettavaa tietokonetta

Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma

Miksi valita Vaasan yliopiston tekniikka

Tuhansia työpaikkoja

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet työnantajiin jo opiskeluaikana.

Energiaratkaisujen kehittäjäksi

Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme luovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja hyvinvoinnin edellytykset.

Teoriaa ja käytäntöä

Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta 3D-tekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

Tekniikalla töihin

Haaveissa diplomi-insinöörin arvo, varma työpaikka ja mahdollisuus muuttaa maailmaan? Valitse Vaasan energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma, sillä me takaamme töitä jo ensimmäisenä opiskeluvuonna ainutlaatuisen Takuuteekkari®-ohjelman kautta. Annamme lisäksi sinulle työkalut, jolla voit parantaa maailmaa uusien energiaratkaisujen muodossa.

Vaasan yliopiston tekniikan kandidaattiohjelman ydintä ovat tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut tulevaisuuden ratkaisut. Diplomi-insinööritutkinnon opintosuunnan pääset valitsemaan kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa.

Tiivis yhteistyö yliopiston ja yritysten välillä tarjoaa opiskelijoillemme uusia näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista. Vaasan seudun energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme harjoittelumahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sekä meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille työpaikkoja.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

Opi kestävästä sähkön ja energian tuotannosta

Oletko kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi sähköverkkojen, tietokonemallintamisen tai uusiutuvan energia parissa? Siinä tapauksessa sähkö- ja energiatekniikan opintosuunta voi olla sinua varten. Opit luomaan uusia kestävämpiä ratkaisuja sähkön ja energian tuotantoon.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit erikoistua energiatekniikkaan, sähkötekniikkaan tai opiskella kansainvälisessä Smart Energy –ohjelmassa.  

Luo kanssamme älyä laitteisiin ja järjestelmiin

Automaation ja tietotekniikan avulla luodaan älykkäitä energiajärjestelmiä laitteisiin ja järjestelmiin, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Automaation ja tietotekniikassa opiskellaan tietokonemallintamista ja -ohjelmointia, tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisia tekoälymenetelmiä.

Diplomi-insinöörivaiheessa voit joko opiskella Energia- ja informaatiotekniikan maisteriohjelmassa tai kansainvälisessä Smart Energy -koulutusohjelmassa.

Tuotantotalous yhdistää energiajärjestelmien kehittämisen ja liiketoiminta-ajattelun

Vaasan yliopiston tuotantotalouden opintosuunnassa keskitytään tuotekehitykseen, projektinjohtamiseen, laadunhallintaan, data-analytiikkaan sekä päätöksentekotaitojen kehittämiseen. Opit analysoimaan datamassoja tilastollisin menetelmin ja siten kehittämään energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena kestävää kehitystä unohtamatta.

Opintosuunnasta pääset suoraan kansainväliseen Industrial Systems Analytics -maisteriohjelmaan.

Hallitse ja analysoi dataa käyttäjälähtöisesti

Uusi data-arkkitehtuurin opintosuunta keskittyy tiedon keräämiseen eri datalähteistä erityisesti web-teknologioilla sekä niiden tallentamiseen tietokantoihin. Kyse on datan keräämisen, hallinnan ja analyysin suunnittelusta sekä toteuttamisesta palveluiksi eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Data on liiketoiminnallisesti arvokasta muun muassa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, laitteiden ja järjestelmien operoinnissa ja ennakoivassa huollossa, markkinoinnissa sekä tuotannon ja liiketoiminnan suunnittelussa ja optimoinnissa.

Työelämässä on tarve diplomi-insinööreille, jotka osaavat hahmottaa datalähteitä ja -järjestelmiä kokonaisuuksina sekä muuntaa asiakkaan tarpeet toteuttamiskelpoisiksi järjestelmäkuvauksiksi.

Opiskelija voi jatkaa suoraan opintojaan DI-tutkintoon englanninkielisessä Data Architecture -maisteriohjelmassa.

Koulutusohjelmalla (koskee opintosuuntia Sähkö- ja energiatekniikka, Automaatio ja tietotekniikka sekä Tuotantotalous) on ASIIN- ja EUR-ACE-laatuleimat, jotka varmistavat, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit.

Image
ASIIN accreditation logo
Image
EUR-ACE logo
Vaasan yliopisto Hakijan päivä 2022: Tekniikka
Katso video

Hae ohjelmaan

Hakukohteiden tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511