Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma

Uuden energian edelläkävijä

Diplomi-insinöörejä rakentamaan hyvinvointia

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

Tuhansia työpaikkoja

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet työnantajiin jo opiskeluaikana.

Energiaratkaisujen kehittäjäksi

Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme luovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja hyvinvoinnin edellytykset.

Teoriaa ja käytäntöä

Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta 3D-tekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

Opintojen eteneminen

Kuva
Tekniikan kandidaatti

Hakukohteet

Tekniikan alan DIA-yhteisvalinnassa (Opintopolku.fi) haet suoraan opintosuuntakohtaisiin hakukohteisiin:

Automaatio ja tietotekniikka

Älykäs automaatio ja tietotekniikka parantavat sähkö- ja energiajärjestelmien luotettavuutta sekä energiatehokkuutta. Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja sekä suunnittelemaan älykkäitä järjestelmiä hyödyntäen muun muassa koneoppimista. Osaat rakentaa laitesovelluksia käyttäen elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.

Lisätietoja Automaation ja tietotekniikan hakukohteesta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeeseen vaadittavat tiedot näet Opintopolusta.

Sähkö- ja energiatekniikka

Taloudellisesti tuotettu energia ja luotettava sähkönjakelu ovat hyvinvointimme edellytyksiä. Sähkötekniikassa syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opit muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien suojausta. Opit myös suunnittelemaan sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita. Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Käytännön ongelmanratkaisun avulla löydät kestäviä energiaratkaisuja.

Lisätietoja Sähkö- ja energiatekniikan hakukohteesta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeeseen vaadittavat tiedot näet Opintopolusta.

Tuotantotalous

Kilpailukykyinen energia-alan liiketoiminta edellyttää paitsi jatkuvaa teknologian ja tuotannon kehittämistä
myös kestävän kehityksen huomioimista. Opit johtamaan tuotanto-, laatu-, tuotekehitys- ja projektitoimintaa. Analysoimalla datamassoja tilastollisin menetelmin kehität energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena paremmiksi.

Lisätietoja Tuotantotalouden hakukohteesta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeeseen vaadittavat tiedot näet Opintopolusta.

 

Diplomi-insinöörin opinnot ovat oikea suunta sinulle, jos haluat

 • opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa
 • kehittää kestävää hyvinvointia uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman avulla
 • innovoida uusia automaatioratkaisuja tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
 • perehtyä sähkönjakelun koko ketjuun voimaloista käyttäjille
 • rakentaa  maailmaa, jossa laitteita voi hallita langattomasti vaikka omasta kännykästä
 • tutkia, miten polttomoottoreista saataisiin vähäpäästöisiä ja taloudellisia
 • menestyä IT- ja ohjelmistoalalla
 • työllistyä heti ensimmäisen opiskeluvuoden kesällä oman alan töihin

Ura energia-alalla

Vaasa on Suomen energiapääkaupunki ja Suomi energia-alan edelläkävijöitä maailmassa. Energia-alan yritykset muodostavat Vaasan alueelle poikkeuksellisen vahvan keskittymän, jolla on merkittävä vaikutus Suomen vientiin ja talouteen.

Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus. Diplomi-insinööreillämme on kysyntää työmarkkinoilla. Vaasan seudun menestyksekäs energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme parhaita harjoittelumahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sekä meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille paljon työpaikkoja.

Tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut ratkaisut ovat opintojemme ydintä. Yhteistyö yritysten kanssa tuo opetukseemme tuoreita näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista.

tekniikan opiskelijoita Vaasan yliopistossa

Koulutusohjelmalla on ASIIN-laatuleima, joka varmistaa, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

Tekniikan alan töitä jo ensimmäisenä kesänä

Vaasan yliopiston ainutlaatuinen Takuuteekkari®-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin. Usein kesätyö johtaa seuraavina vuosina aiempaa vaativampiin tehtäviin samassa yrityksessä.

asiin accreditointi laatuleima

Sinusta voi tulla esimerkiksi:

♥ suunnittelija ♥ projektipäällikkö ♥ tuotekehitysinsinööri ♥ myynti-insinööri ♥ laatupäällikkö ♥ ohjelmistosuunnittelija ♥ network designer ♥ development engineer ♥ senior programmer ♥ energia-alan asiantuntija ♥ yrittäjä ♥ sähköverkkopäällikkö ♥ järjestelmäpäällikkö ♥ suunnittelija ♥ tuotepäällikkö ♥ opettaja tutkija ♥

Lue valmistuneiden tarinat

profiilikuva Ville Kumlanderista
Tekniikka
Ville Kumlander
Testi-insinööri

Ville Kumlander oppii jatkuvasti uutta vaihtelevissa työtehtävissään testi-insinöörinä Wärtsilän tuotekehityksessä. Nykyinen työ painottuu testattavien moottoreiden ja apulaitteiden automaatio- ja ohjausjärjestelmiin. Opiskeluajoista Villelle ovat…

Ilmo Laitalainen
Tekniikka
Ilmo Laitalainen
Production Development Specialist

Ilmo Laitalainen työskentelen ABB Smart Powerin Vaasan yksikön tehtaalla tuotannon kehityksen asiantuntijana. Työssään hän pyrkii kehittämään tuotantoa, jotta tuotteiden valmistaminen olisi laadukkaampaa, tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Ratkaisuissa…

Anna-Leena Kaunisto
Tekniikka
Anna-Leena Kaunisto
Digital Development Manager

Anna-Leena Kaunisto pääsee päivittäin työssään Finlaysonilla tutustumaan uusiin innovaatioihin ja ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia teknologian avulla. Opiskeluajoista hänelle on jäänyt mieleen ainejärjestötoiminta, opiskelijatapahtumat sekä…

Joel Reijonen
Tekniikka
Joel Reijonen
Machine Intelligence Researcher

Joel Reijonen työskentelee Ericssonilla koneälytutkijana innovoimassa ja kehittämässä uusia koneälyyn liittyviä teknologiaratkaisuja. Opiskeluaikaan Vaasassa liittyy monta opettavaista ja unohtumatonta kokemusta, mutta päällimmäisenä mielessä on…

Hae ohjelmaan

Hakukohteiden tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Tästä näet valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa sekä tekniikan alan yhteisvalinnan verkkosivuilla, www.dia.fi.

Sisäänottomäärä

 • Automaatio ja tietotekniikka 52
 • Sähkö- ja energiatekniikka 30
 • Tuotantotalous 20

Yht. 102 (joista ensikertalaisia 70% kunkin hakukohteen sisällä)

Valintajonot

1. Todistusvalinta (70% aloituspaikoista)
 • Automaatio ja tietotekniikka: 36 aloituspaikkaa (joista 25 ensikertalaisille)
 • Sähkö- ja energiatekniikka: 21 aloituspaikkaa (joista 15 ensikertalaisille)
 • Tuotantotalous: 14 aloituspaikkaa (joista 10 ensikertalaisille)

Voidakseen tulla valituksi Vaasan yliopistoon todistusvalinnassa, hakijan on täytettävä ns. kynnysehto:

Automaatio ja tietotekniikan hakukohteessa hakijalla on oltava

 • pitkästä matematiikasta vähintään arvosana C, tai
 • fysiikasta tai kemiasta vähintään arvosana C (jolloin myös pitkä matematiikka on oltava suoritettu hyväksytysti).
  Riittää, että hakija täyttää yhden vaadituista ehdoista.

Sähkö- ja energiatekniikan sekä Tuotantotaloden hakukohteissa hakijalla on oltava

 • pitkästä matematiikasta vähintään arvosana C, tai
 • fysiikasta tai kemiasta vähintään arvosana M (jolloin myös pitkän matematiikan on oltava suoritettu hyväksytysti).
  Riittää, että hakija täyttää yhden vaadituista ehdoista
2. Valintakoevalinta (30% aloituspaikoista)
 • Automaatio ja tietotekniikka: 16 aloituspaikkaa (joista 11 ensikertalaisille)
 • Sähkö- ja energiatekniikka: 9 aloituspaikkaa (joista 6 ensikertalaisille)
 • Tuotantotalous: 6 aloituspaikkaa (joista 4 ensikertalaisille)

Pisteytys

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnan maksipistemäärä on 105,0. Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja joko fysiikan TAI kemian arvosana riippuen sitä, kummasta aineesta hakija saa paremmat pisteet.

Valintakokeen pisteytys

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valinnassa otetaan huomioon vain valintakoepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidakseen tulla huomioiduksi koepistevalinnassa.

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään tiistaina 1.6. klo 10-14.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Hakija voi valita koepaikan vapaasti dia-valinnassa mukana olevien yliopistojen kaupungeista ja koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

Tarkempia tietoja kokeesta julkaistaan sivulla https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valintakokeet/

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
puh: 029 449 8005

PL 700, 65101 Vaasa

Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8511
sähköposti: tetiopin(at)uwasa.fi