Image
opiskelijoita

Tekniikan Gateway - väylä automaation ja tietotekniikan opintosuuntaan

Väylä tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi

Tekniikan Gateway jatkuu myös lukuvuonna 2022-2023. Näillä sivuilla kerrotaan lisätietoja väylän valintaprosessista sekä opintojen sisällöistä.

Tekniikan Gateway-opintoihin hakeminen 2022-2023

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston tietotekniikan ja automaation opintosuuntaan kuuluvia ennalta määriteltyjä väyläopintoja opiskelemaan valitaan lukuvuonna 2022-2023 ilmoittautumisjärjestyksessä ensisijaisesti 10 sellaista opiskelijaa, joilla ei ole aikaisempia korkeakouluopintoja (korkeakoulututkintoa tai opintoja avoimessa yliopistossa tai AMK:ssa).

Tekniikan Gateway -väylän hakulomake avautuu 3.8.2022 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.8.2022 klo 23.59. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakeneille viikon 33 aikana.

Järjestimme lukuvuoden 2021-2022 Tekniikan Gateway-opinnoista sekä hakuprosessista kysely- ja infotilaisuuden keskiviikkona 16.6.2021. Voit tutustua infotilaisuuden materiaaliin sekä tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin vastauksineen.

 

Opiskelijat kurkistavat portaikosta

Opiskelu Tekniikan Gateway-opiskelijana

Opinnot ovat maksullisia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja sekä tutkinto-opiskeluun integroituja opintoja. Tekniikan Gateway-opinnoissa mukana olevat matematiikan, fysiikan sekä digitaalitekniikan opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina, jolloin tekniikan Gateway-opiskelijoiden on voitava sitoutua myös Vaasan kampuksella päiväsaikaan tapahtuvaan opetukseen (koronatilanne huomioiden). Opinnot laskutetaan opiskelijoilta erikseen, yhteensä 200€ (10 €/op). Hyväksytyille opiskelijoille pidetään infotilaisuus opintojen alkaessa.

Tekniikan opiskelijat laboratoriossa

Lukuvuonna 2022-2023 suoritettavat opintojaksot 20 op

HUOM! Tekniikan Gateway-väylään mukaan pääsevät opiskelijat eivät itse ilmoittaudu opintojaksoille, vaan heidän ilmoittautumisensa hoidetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa.


Tekniikan Gateway-opinnot lukuvuonna 2022-2023 ovat seuraavat:

Aikataulutiedot täsmentyvät vielä kesän ja alkusyksyn kuluessa. Osa opintojaksoista toteutetaan integroituna tutkinto-opetukseen, osa avoimen yliopiston omina toteutuksina. Integroidut opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena päiväsaikaan kampuksella (koronatilanne huomioiden). Integroiduissa opintojaksoissa on myös pakollisia harjoitusryhmiä, tekniikan Gateway-opiskelijat lisätään opintosuunnan mukaisiin harjoitusryhmiin (ICAT) avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa.

 

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi

Opinnot on suoritettava pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana. Kaikki vaadittavat suoritukset on oltava rekisterissä viimeistään 15.6.2023. Suoritettujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon täytyy olla vähintään 3.

Mikäli hakija ei täytä valinnan kriteereitä tai ei tule valituksi tässä väylässä, voi hän jatkaa opintojaan 50 opintopisteen väylässä. Tämä väylä mahdollistaa myös tekniikan muut opintosuunnat.

Opiskelijat valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot.

 

Optio lisäopintojen suorittamiseksi lukuvuonna 2022-2023

Tekniikan Gateway-väylään mukaan pääsevien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella maksuttomasti seuraavia tutkinto-opetukseen integroituja opintojaksoja lukuvuonna 2022-2023:

  • TUTAC1030 Projektitoiminta, 3 op
  • ICAT1800 Tietotekniikan perusteet, 3 op
  • MATHC1230 Lineaarialgebra I, 2 op
  • MATHC1240 Lineaarialgebra II, 3 op

HUOM! Lisäoptiona suoritetut opinnot eivät vaikuta Tekniikan Gateway-opintojen sisäänottokeskiarvoa laskettaessa, vaan keskiarvo lasketaan pakollisten 20 op:n osalta.

 

Lisätiedot

Kuva
Kristiina Pulakka

Kristiina Pulakka

Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498457
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiia Ahonen

Tiia Ahonen

Asiantuntija, avoin yliopisto
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498456
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu

Oikeudet muutoksiin pidätetään