Image
opiskelijoita

Tekniikan Gateway - väylä automaation ja tietotekniikan opintosuuntaan

Väylä tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi

Tekniikan Gateway avataan lukuvuonna 2021-2022. Tässä 20 opintopisteen väylässä avoimen yliopiston opiskelija saa tutkinto-opiskelijan paikan suorittamalla ennalta määritellyt opinnot Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa. Opinnot sisältävät automaation ja tietotekniikan opintosuuntaan kuuluvia opintoja, jotka opiskelijan tulee suorittaa painotetulla keskiarvolla 3.

Tekniikan Gateway-opintoihin hakeminen 2021-2022

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston tietotekniikan ja automaation opintosuuntaan kuuluvia ennalta määriteltyjä väyläopintoja opiskelemaan valitaan lukuvuonna 2021-2022 ilmoittautumisjärjestyksessä ensisijaisesti 10 sellaista opiskelijaa, joilla ei ole aikaisempia korkeakouluopintoja (korkeakoulututkintoa tai opintoja avoimessa yliopistossa tai AMK:ssa).

Haku lukuvuoden 2021–2022 Tekniikan Gateway-opintoihin on päättynyt. Kaikille hakeneille on ilmoitettu haun tuloksista henkilökohtaisesti.

Järjestimme lukuvuoden 2021-2022 Tekniikan Gateway-opinnoista sekä hakuprosessista kysely- ja infotilaisuuden keskiviikkona 16.6.2021 klo 17-18 Zoomin välityksellä. Voit tutustua infotilaisuuden materiaaliin sekä tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin vastauksineen.

 

Opiskelijat kurkistavat portaikosta

Opiskelu Tekniikan Gateway-opiskelijana

Opinnot ovat maksullisia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja sekä tutkinto-opiskeluun integroituja opintoja. Tekniikan Gateway-opinnoissa mukana olevat matematiikan, fysiikan sekä digitaalitekniikan opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina, jolloin tekniikan Gateway-opiskelijoiden on voitava sitoutua myös Vaasan kampuksella päiväsaikaan tapahtuvaan opetukseen (koronatilanne huomioiden). Opinnot laskutetaan opiskelijoilta erikseen, yhteensä 200€ (10 €/op). Hyväksytyille opiskelijoille pidetään infotilaisuus opintojen alkaessa.

Tekniikan opiskelijat laboratoriossa

Lukuvuonna 2021-2022 suoritettavat opintojaksot 20 op

HUOM! Tekniikan Gateway-väylään mukaan pääsevät opiskelijat eivät itse ilmoittaudu opintojaksoille, vaan heidän ilmoittautumisensa hoidetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa.

Voit hakea lukuvuoden 2021-2022 Vaasa Gateway -väyläopintojen aikataulu- ja toteutustietoja hakukoneestamme.Tekniikan Gateway-opinnot lukuvuonna 2021-2022 ovat seuraavat:

  • MATHC1270 Teknillisen matematiikan perusteet, 3 op (integroitu)
  • MATHC1250 Matematiikan peruskurssi, 4 op (integroitu)
  • FYSI1150 Mekaniikka, 4 op (integroitu)
  • ICATC1020 Digitaalitekniikka, 5 op (integroitu)
  • KSUO5500 Akateemiset viestintätaidot, 3 op
  • OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta 1, 1 op

Osa opintojaksoista toteutetaan integroituna tutkinto-opetukseen, osa avoimen yliopiston opintoina.

 

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi

Opinnot on suoritettava pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana. Kaikki vaadittavat suoritukset on oltava rekisterissä viimeistään 15.6.2022. Suoritettujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon täytyy olla vähintään 3.

Mikäli hakija ei täytä valinnan kriteereitä tai ei tule valituksi tässä väylässä, voi hän jatkaa opintojaan 50 opintopisteen väylässä. Tämä väylä mahdollistaa myös tekniikan muut opintosuunnat.

Opiskelijat valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot.

 

Optio lisäopintojen suorittamiseksi keväällä 2022

Tekniikan Gateway-väylään mukaan pääsevien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella maksuttomasti seuraavia tutkinto-opetukseen integroituja opintojaksoja keväällä 2022:

  • TUTAC1030 Projektitoiminta, 3 op
  • ICAT1800 Tietotekniikan perusteet, 3 op
  • MATHC1230 Lineaarialgebra I, 2 op
  • MATHC1240 Lineaarialgebra II, 3 op

HUOM! Lisäoptiona suoritetut opinnot eivät vaikuta Tekniikan Gateway-opintojen sisäänottokeskiarvoa laskettaessa, vaan keskiarvo lasketaan pakollisten 20 op:n osalta.

 

Lisätiedot

No personnel

Oikeudet muutoksiin pidätetään