Image
opiskelijoita

Tekniikan Gateway

Väylä tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi

Tekniikan Gateway- väylälle on luvassa jatkoa! Lukuvuonna 2023–2024 Tekniikan Gateway-väylään lisätään Automaatio ja tietotekniikka -opintosuunnan rinnalle myös Data-arkkitehtuuri- sekä Sähkö- ja energiatekniikka -opintosuunnat! Voit tutustua alempana väyläopiskelijoiden valintaprosessiin sekä opintojen sisältöihin.

Tekniikan Gateway-opintoihin hakeminen 2023–2024


Tekniikan Gateway-väylä on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa tai varsinaisen opiskelijan opiskeluoikeutta toisessa korkeakoulussa (amk tai yliopisto). 

Täysin uutta lukuvuoden 2023–2024 Tekniikan Gateway-väylässä on se, että automaatio ja tietotekniikan opintosuunnan rinnalle on tuotu myös data-arkkitehtuurin sekä sähkö- ja energiatekniikan opintosuunnat. Opiskelija ilmoittaa haluamansa opintosuunnan Tekniikan Gateway-opintojen hakulomakkeella.

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2023–2024 tekniikan Gateway-opintoihin alkaa keskiviikkona 2.8.2023 klo 10.00 ja päättyy perjantaina 11.8.2023 klo 23.59. Tekniikan Gateway -väyläopiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tekniikan Gateway-väylään valitaan lukuvuonna 2023–2024 10 opiskelijaa. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakeneille viikon 33 aikana.
 

Kysely- ja infotilaisuus tulossa 7.6.2023 klo 17–18

Järjestämme lukuvuoden 2023–2024 Tekniikan Gateway-väylän hakuprosessista ja opinnoista kysely- ja infotilaisuuden Zoomin välityksellä keskiviikkona 7.6.2023 klo 17-18.

Linkki: https://uwasa.zoom.us/j/65344800655?pwd=Ymkra3VkeXkyZUtNOEpOTmZRRnhadz09

Salasana: 481769
 

Lukuvuoden 2021–2022 infotilaisuuden materiaalit löytyvät alla:

 

 

Opiskelijat kurkistavat portaikosta

Hakulomake lisätään tähän kesän 2023 kuluessa

Opiskelu Tekniikan Gateway-opiskelijana


Opinnot ovat maksullisia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja sekä tutkinto-opiskeluun integroituja opintoja. Tekniikan Gateway-opinnoissa mukana olevat matematiikan ja digitaalitekniikan opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina, jolloin tekniikan Gateway-opiskelijoiden on voitava sitoutua myös päiväsaikaan tapahtuvaan opetukseen. 

Opinnot laskutetaan opiskelijoilta yhdessä erässä opintojen alkamisen jälkeen, yhteensä 100€ (10€/op maksullisten 10 opintopisteen osalta, Energia ja kestävä kehitys, 5 op järjestetään maksuttomana). Hyväksytyille opiskelijoille pidetään infotilaisuus opintojen alkaessa.

HUOM! Lukuvuonna 2023–2024 Tekniikan Gateway-väylään valituille opiskelijoille pidettävä aloitusinfo on pakollinen ja pidetään Zoomin kautta keskiviikkona 30.8.2023 klo 14–15.

Tekniikan opiskelijat laboratoriossa

Lukuvuonna 2023–2024 suoritettavat opintojaksot 15 op


HUOM! Tekniikan Gateway-väylään mukaan pääsevät opiskelijat eivät itse ilmoittaudu opintojaksoille, vaan heidän ilmoittautumisensa hoidetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa.


Tekniikan Gateway-opinnot lukuvuonna 2023–2024 ovat seuraavat:

  • AYMATH1270 Teknillisen matematiikan perusteet, 3 op
  • AYMATHC1230 Lineaarialgebra I, 2 op
  • AYICATC1020 Digitaalitekniikka, 5 op
  • AYTECH1010 Energia ja kestävä kehitys, 5 op

Osa opintojaksoista toteutetaan integroituna tutkinto-opetukseen, osa avoimen yliopiston omina toteutuksina. Integroidut opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti etä- ja hybridiopetuksena päiväsaikaan. Integroiduissa opintojaksoissa on myös pakollisia harjoitusryhmiä, Tekniikan Gateway-opiskelijat lisätään harjoitusryhmiin avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa.

 

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi


Opinnot on suoritettava pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana. Kaikki vaadittavat suoritukset (15 op) on oltava rekisterissä viimeistään 15.6.2024. Suoritettujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon täytyy olla vähintään 3,0/5,0.

Mikäli hakija ei täytä valinnan kriteereitä tai ei tule valituksi Tekniikan Gateway-väylässä, voi hän jatkaa opintojaan 50 opintopisteen väylässä. Tämä väylä mahdollistaa hakemisen kaikkiin Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman opintosuuntiin.

Opiskelijat valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot.

 

Lisätiedot

Kuva
Kristiina Pulakka

Kristiina Pulakka

Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498457
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiia Ahonen

Tiia Ahonen

Asiantuntija, avoin yliopisto
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498456
Toimisto
Konttori K106
Avaa profiilisivu

Oikeudet muutoksiin pidätetään