Anna Kork

Apulaisprofessori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8637

HTT Anna-Aurora Kork toimii sosiaali- ja terveyshallintotieteen apulaisprofessorina johtamisen yksikössä. Hänen tutkimusintresseihin kuuluvat julkinen päätöksenteko, sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuus sekä uudistamispolitiikan dynamiikat. Tällä hetkellä hän tutkii vaikuttavuuden johtamista hyvinvointialueilla ja institutionaalisen muutoksen mekanismeja julkisten palvelujen uudistamisessa. Hän on työskennellyt 15 vuotta erilaisissa tutkimus-, arviointi- ja kehittämishankkeissa, joiden teemat kytkeytyvät julkisten palvelujen johtamiseen ja tuloksellisuuden arviointiin, terveydenhuollon arvonluontiin, ja päätöksenteon vuorovaikutukseen.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS