Mira Holmroos-Kolari

Kehitys- ja tietohallintojohtaja, Digi- ja väestötietovirasto
Kauppatieteiden maisteri 1996, tietojärjestelmätiede.
Mira Holmroos-Kolari

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Millaista työsi on?

Olen työskennellyt koko työurani tietojärjestelmäkehittämisen ja -tuotannon sekä niihin liittyvien johtamistehtävien parissa, mikä myös vastaa täysin opintojeni yhdistelmää.

Tällä hetkellä työskentelen kehitys- ja tietohallintojohtajana vuonna 2020 aloittaneessa Digi- ja väestötietovirastossa (DVV). Johdan viraston tietojärjestelmien kehittämistä tiiviisti yhteistyössä liiketoiminnan kanssa ja vastaan ICT-tuotantopalveluista. DVV syntyi, kun entiset Väestörekisterikeskus, maistraatit ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköt yhdistyivät.

Työni on hyvin antoisaa ja haastavaa. Saan yhdessä henkilöstömme ja IT-palvelutoimittajien kanssa kehittää yhteiskunnallisesti merkittäviä palveluita ja varmistaa yhteiskunnalle kriittisten palveluiden toimintaa 24/7-periaatteella ja muun muassa kyberuhkista tietoisena. Hyödynnämme moderneja teknologioita, ja valtionhallinnon mittakaavassa olemme edelläkävijöitä esimerkiksi pilvipalveluiden käytössä sekä ketterissä toimintatavoissa.

Olen aktiivisesti mukana sekä kehittämishankkeissa että ICT-toimintojen osaamisen ja toimintatapojen kehittämisessä. Tykkään työskennellä ja sparrailla henkilöstöä ihan itse pienryhmätapaamisissa eli en vain katsele kokonaisuutta erillisestä ohjausryhmästä tai johtoryhmästä käsin. Työ on myös sopivasti vaihtelevaa toimintakentän monimuotoisuuden ja lukuisten kehittämishankkeiden ansiosta.

Mikä työssäsi on parasta? Entä ikävintä?

Parasta on työskentely alan ammattilaisten kanssa mielenkiintoisissa ja haastavissakin tehtävissä, moderneilla tavoilla ja tekniikoilla. Merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta ja monimuotoisuutta.

Ikävintä on joskus tasapainoilla rahallisten resurssien ja henkilöresurssien optimaalisessa käytössä eli pohtia, miten saadaan saatavilla olevat resurssit hyödynnettyä oikealla tavalla ja siten, että kukaan ei liikaa kuormittuisi.

Huippukohtia työssä ovat vastavuoroisesti ne, kun haastavissakin tilanteissa yhdessä tekemällä onnistutaan. Erityisesti silloin, kun pystymme kehittämään jotain yli organisaatiorajojen ja tuomaan asiakkaillemme konkreettisen hyödyn. Huippukohtia ovat myös ne, kun huomaa, että nyt olemme ottaneet ison loikan ja tehneet jotain aivan uudella tavalla onnistuneesti.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa?

Monipuolinen osaaminen on paras kombinaatio työelämässä. Kyky omaksua ja soveltaa niin teknisiä, taloudellisia kuin liiketoiminnallisiakin näkökulmia on hyväksi ja sillä pärjää haasteesta toiseen.

Lisäksi minulla on vahva näkemys, että vain tekemällä oppii. Teoriaopintojen rinnalla on hyvä olla konkreettisia harjoituksia, jotka joiltain osin vastaavat oikeita työelämän tilanteita – näin saa buustia jo opittuun ja soveltamistaidot kasvavat.