Vesa-Jukka Vornanen

Ylläpitopäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Kauppatieteiden maisteri 2016 ja Kauppatieteiden tohtori 2017, pääaineena tuotantotalous.
Vesa-Jukka Vornanen

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Parasta Vaasan yliopiston opinnoissa oli konkreettinen yhteistyö. Kokemuksesta voin kertoa, että kannattaa hakeutua mahdollisimman usein erilaisiin harjoitustyö- ja kirjoittajaryhmiin, ja sitä kautta oppia tunnistamaan ryhmän vahvuuksia. Ryhmädynamiikan ja muiden kriittisten tekijöiden tunnistamisesta on hyötyä johdettaessa verkottuneessa arvojärjestelmässä.

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Mikä työssäsi on parasta?

Työskentelen tällä hetkellä Seinäjoen kaupungin ylläpitopäällikkönä sekä valmiusryhmän puheenjohtajana johtaen tukipalvelun ja ylläpitopalvelujen tulosyksikön toimintaa. Toimin aktiivisesti kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin toteutumiseksi turvallisuusviranomaisten, yritysten, vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja kuntalaisten kanssa.

Työssäni on parasta se, että Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskuksen toimintaympäristö haastaa jatkuvasti. Onnistumisen edellytyksenä on vaatimus jatkuvaan kehittymiseen organisaation kokonaisvaltaisten ongelmien ymmärtämiseksi ja kestävien ratkaisujen keksimiseksi – toisin sanoen turvallisuus rakennetaan uudelleen joka päivä.

Huippukohtia ovat johtamisessa onnistuminen. Laadin vuonna 2012 yksikölleni laadunohjauksen käsikirjan, yhden kolmesta ohjausinstrumentistamme. Kansilehdelle kirjasin tavoitteen, että vuonna 2016 olemme Suomen paras. Porin prikaatin Pohjanmaan aluetoimiston johto vieraili tukikohdassamme toukokuussa 2016. Kuultuaan henkilöstöäni, tutustuttuaan työryhmieni toimintaan ja voimavarojen kehittämiseen totesi aluetoimiston päällikkö, että kyllä te Suomessa kolmen parhaan joukossa olette. Voidaan todeta, että riittävällä toleranssilla tavoite saavutettiin.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa?

Älkää puurtako yksin, vaan verkostoitukaa!