Terhi Pettersson

Senior Development Manager, Wärtsilä
Kauppatieteiden maisteri 2015, pääaineena tuotantotalous.
Terhi Pettersson

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Opiskeluajoilta muistan edelleen hyvällä Vaasan yliopiston laadukkaan ja kannustavan opinto-ohjauksen, jonka avulla sain suoritettua tutkinnon kunnialla loppuun. Amanuenssi suhtautui minuun aina ymmärryksellä, auttoi ja tuki läpi kaikkien opiskeluvuosien, vaikka olin välillä pois pitkiä aikoja. Hänestä oli minulle paljon apua.

Opiskeluaikani ei ollut ihan se tavanomaisin, nimittäin olin täyspäiväisesti mukana työelämässä jo aloittaessani yliopisto-opinnot. Lisäksi elämää värittivät perheen kolme pientä lasta. Myönnän, että työelämän ja opintojen yhteensovittaminen oli opiskeluaikana välillä raskasta. Siitä huolimatta koen, että opinnoista sai paljon irti, kun tietoa ja taitoa pääsi soveltamaan saman tien työelämässä. Opiskeltavat asiat ovat paljon helpompi oppia ja asettaa kontekstiin, kun on jo kokemusta alalta.

Millaista työsi on? 

Tällä hetkellä työskentelen Wärtsilässä nimikkeellä Senior Development Manager. Tehtävänäni on kehittää meripuolen asiakastoimitusprojektien toimintatapoja ja työkaluja.

Käytännössä tiimimme tarkoitus on auttaa varsinaista projektihenkilöstöä toimittamaan projektit mahdollisimman tehokkaasti, jotta lopputuloksena on tyytyväinen Wärtsilän asiakas. Työhön kuuluu myös matkustamista. Lukioikäisenä urahaaveet olivat toisenlaisia, mutta sattumien ja oman aktiivisuutensa ansiosta päädyin nykyisiin tehtäviin.

Mikä työssäsi on parasta?

Työ meripuolen asiakastoimitusprojektien parissa on monipuolista ja mielenkiintoista. Parasta työssäni ovat ihmiset sekä verkoston luominen ja sen hyödyntäminen. Olen ihmiskeskeinen ja kiinnostunut erilaisista ajattelutavoista, taustoista ja persoonallisuuksista. Vaikka olen perheellinen, matkustan työni puolesta mielelläni.