Sanna-Mari Kauko

HR Partner
Henkilöstöasioiden asiantuntijatehtävissä työskentelevä Sanna-Mari Kauko muistelee, kuinka jo opiskeluaikana puhuttiin hallintotieteiden antavan hyvät valmiudet erilaisissa tehtävissä toimimiseen. Hän kokee, ettei yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tarvitse tehdä vain julkisella sektorilla: työssään hän on mukana kehittämässä ja rakentamassa kestävää yhteiskuntaa.
Sanna-Mari Kauko

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa?

Opiskelin hallintotieteitä. Ensimmäiset kolme opiskeluvuotta asustelin Vaasassa, mutta koska opintoja oli mahdollista suorittaa joustavasti, muutin jo syksyllä 2016 harjoittelun takia Helsinkiin.

Koska aloitit opiskelun, koska valmistuit?

Aloitin opiskelun Vaasan yliopistossa syksyllä 2013, ja valmistuin syksyllä 2018.

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Olin aktiivisesti mukana niin ainejärjestötoiminnassa kuin tutorina opintojeni aikana. Näistä ovat syntyneet parhaat muistot sekä läheisimmät ystävyyssuhteet. Yliopistolla riittää toimintaa, johon kannattaa rohkeasti lähteä mukaan. Vaasaan tulee opiskelijoita eri puolilta Suomea, ja valtaosalla on opintojen alussa sama tilanne: ympäristö sekä ihmiset ovat uusia. Tätä ei kannata pelätä, vaan reippaasti lähtemällä mukaan oma lähipiiri löytyy kyllä. Yksi suuri anti opinnoista onkin mielestäni ollut aivan eri puolilta Suomea olevat ystävät, joiden kanssa emme varmastikaan olisi edes tavanneet ilman yhteisiä opintoja.

Hallintotieteiden opiskelusta Vaasassa jäi erityisen positiivisesti mieleen joustava mahdollisuus siirtyä jo varhaisessa vaiheessa opintoja työelämään. Sain omien opintojen suunnitteluun valtavan hyvää tukea omalta koulutusvastaavaltamme, josta myös erityinen kiitos. Vaikka en lopulta valmistumisen jälkeen ole päätynyt julkisen sektorin työtehtäviin joihin hallintotieteen koulutus sinänsä tähtää, koen tekeväni aidosti yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä ollessani työni kautta mukana yhteiskunnan kestävämmässä rakentamisessa ja ylläpidossa.

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Työnkuvasi, nimikkeesi ja työpaikkasi 

Työskentelen rakennusyhtiö YIT:llä, jossa aloitin ensin HR-harjoittelijana. Vuosien aikana olen edennyt HR-asiantuntijan tehtävien kautta HR Partnerin rooliin. HR Partnerina vastuullani on Suomen infraliiketoimintamme henkilöstöasiat; pääasiassa esimiesten tukeminen työsuhdeasioissa, rekrytointiin, resursointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä esimerkiksi palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Oman ”kotitiimini” vastuulle HR:ssä kuuluu myös rekrytointiin ja työantajakuvaan sekä resursointiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita koko YIT:n tasolla, ja olen myös näissä mukana.

Millaista työsi on?

Työssäni kohtaan paljon ihmisiä ja olen monessa mukana, palavereita mahtuu siis päiviin useampikin. Nautin kuitenkin työni sosiaalisuudesta. On hienoa päästä seuraamaan läheltä, mitä kentällä tapahtuu. Tehtäviini kuuluu niin arkipäivän ongelmanratkaisua kuin pitkäjänteistä suunnittelutyötä. Tiimimme yhteisten tehtävien kautta liiketoiminnassa tehtävän työn rinnalla pääsee näkemään HR-työn strategisempaa suunnittelua. HR Partnerin työssä saa hyvän läpileikkauksen erilaisista kokonaisuuksista, jotka liittyvät henkilöstöasioihin, ja päivät ovat harvoin samanlaisia keskenään.

Mikä työssäsi on parasta?

Parasta työssäni on päästä työskentelemään erilaisten ihmisten ja tilanteiden parissa. HR on mukana ikävissäkin tilanteissa, mutta ne kuuluvat työhön.

Huippukohtia työuran aikana?

Huippukohtia ovat ne, kun pääsee haastamaan omaa osaamistaan. Tai, kun omalla henkilöstöasiaosaamisella pääsen tukemaan esimiehiä ja liiketoiminnan menestystä.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa?

Yliopisto ei anna suoraan vastauksia kaikkiin käytännön ongelmiin, mitä työelämässä tulee vastaan. Mutta se antaa valmiudet kriittiseen ajatteluun, tiedonhakuun, kokonaisuuksien hallintaan ja asioiden välisten yhteyksien hahmottamiseen, jotka ovat tärkeitä taitoja myös työelämässä. Opiskeluaikojen ryhmätöistä ja ainejärjestötoiminnasta saa arvokasta käytännön kokemusta projektinhallinnasta ja pääsee kehittämään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tämän päivän työelämässä ihan olennaisessa roolissa.

Terveiset opiskelijoille ja hakijoille?

Opiskeluaikana puhuttiin paljon siitä, että hallintotiede antaa laajat valmiudet erilaisissa tehtävissä toimimiseen, mikä pitää mielestäni hyvin paikkaansa. Omaa tutkintoa kannattaa viedä haluamaansa suuntaan paitsi pääaine-, myös sivuainevalinnoilla, ja tutustua sivuaineita ajatellen avoimen yliopiston ja muidenkin yliopistojen tarjontaan. Opiskeluaikaiset harjoittelut ovat kullanarvoisia paikkoja työkokemuksen kartuttamiseen ja niiden avulla on huomattavasti helpompi miettiä, mihin suuntaan omaa osaamistaan haluaisi viedä ja mitä haluaisi tehdä isona.

Sanna-Mari Kauko

Opinnot: HTM 2018, julkisjohtaminen
Työ: HR Partner, YIT