Reetta Marttinen

Tutkija, Helsingin kaupungin asumisen yksikkö
Hallintotieteiden maisteri 2014, aluetiede
Reetta Marttinen

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajasta?

Arvostan kovasti Vaasan yliopiston opiskelumahdollisuuksia yli tiedekuntarajojen. Rohkeilla valinnoilla tutkinnosta voi räätälöidä omanlaisen ja opiskella aiheita oman mielenkiinnon mukaan.

Itselleni hallinto- ja kauppatieteiden opiskelu on ollut tosi hyvä valmennus työelämää varten. Olen huomannut saaneeni filosofian opeista paljon lisäpotkua uralleni. Niistä on apua etenkin nyt, kun nykyisessä tehtävässä olen paljon tekemisissä poliittisen päätöksenteon kanssa.

Lähdin mukaan ylioppilaskunnan toimintaan heti fuksivuonna. Ne olivat rakkaimmat ja ehkä myös raskaimmat vuoteni, mutta pääsin tekemään paljon ja tutustumaan uusiin ihmisiin.

Voin aidosti sanoa, että minulla on opiskelukavereita tosi laaja-alaisesti eri oppiaineista. Monen kanssa pidämme edelleen yhteyttä. Yksi opiskelukaveri asuu naapurikortteerissa, ja olemme viikoittain yhteyksissä. Tästä laaja-alaisuudesta on ollut myös työelämässä suuri hyöty.

Millaista työsi on?

Työskentelen Helsingin kaupunginkanslian, talous- ja suunnitteluosastolla asumisen yksikössä. Yksikössä työskentelee kolme tutkijaa ja yhdeksän muuta asumisen asiantuntijaa. Vastuualueellani on asumisen talous, asuntomarkkinat, asuntojen rahoittaminen ja sen kustannukset. Aiemmin olen työskennellyt Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Vaasan kaupungilla.

Tehtäväni kenties merkittävin osuus koostuu oman vastuualueen, asumisen talouden, tilannekuvan ja tulevaisuuden näkymien raportoinnista kaupungin päätöksentekoon. Käytännössä siis pyöritän asuntomarkkinatilastoja erilaisista lähteistä, luon niistä kuvaajia ja tuotan analyysejä niiden pohjalta sekä kaupungin virkamiehille että poliitikoille. Ne voivat vaihdella nopeista toimeksiannoista pidempiin selvityksiin ja tasavälein

Toinen puoli työstäni on laajempien tutkimusten ja selvitysten toteuttaminen erilaisiin tarpeisiin. Tällä hetkellä esimerkiksi käynnissä on Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tavoitteeksi asetettu kohtuuhintaisen asumisen mittaristo, jossa selvitetään asumisen aiheuttamaa kustannustaakkaa helsinkiläisille.

Mikä työssäsi on parasta? Entä ikävintä?

Koen tärkeäksi, että työssäni osallistun maailman toimivimman kaupungin rakentamiseen. Niinpä parhaita hetkiä työssäni ovat ne, kun pystyn ratkaisemaan jonkin ongelman tai kehittämään jotakin uutta, joka osaltaan vaikuttaa helsinkiläisten arkeen.

Arvostan myös työssäni vakautta, jonka se tarjoaa elämääni. Useammat YT-neuvottelut työurallani kokeneena, pidän arvokkaana työnantajapolitiikkaa, jonka puolesta voin luottaa siihen, että myös huomenna ja ensi vuonna on työtä mitä tehdä. Toisaalta Suomen suurimmalla työnantajalla asiantuntijatyössä ei koskaan jää yksin. Tiimissä saamme usein parhaat ideat esiin ja tukea toinen toiseltamme vaikeimpien pulmien kanssa.

Työssäni ikävintä on se, että toisinaan oma työ ei etene itsestä riippumattomista syistä. Esimerkiksi kun oman hankkeen puuttuva palanen, kuten jokin aineisto, ei valmistukaan siinä aikataulussa kuin on toivonut.

Nykyisessä tehtävässäni tähän mennessä ensimmäinen huippukohta on ollut ensimmäisen suuremman julkaisuni saama mediahuomio. Erityisen ylpeä olen myös kohtuuhintaisen asumisen mittaamisen kanssa tähän mennessä aikaan löytämistämme uusista ratkaisuista, vaikka niiden julkaisu onkin vasta edessäpäin. Toisaalta huippukohtia töissä ovat yksikön yhteiset tutustumisretket Helsingin eri kaupunginosiin, joilla pääsee tutustumaan omaan kotikaupungin eri alueiden kehittämiseen ja toisaalta vietetään aikaa vapaammissa merkeissä työkavereiden kanssa.

Tärkein oppisi yliopistossa?

Olen työskennellyt kaupunkikehittämisen ja sen tiedolla johtamisen parissa viimeiset neljä vuotta, jossa olen päässyt hyödyntämään hyvin laajasti opintojani. Koen tekeväni melko täsmälleen työtä, joka vastaa koulutustani generalistina, jonka on hyvä osata hahmottaa yhteiskunnan eri osa-alueiden vaikutuksia toisiinsa.

Jos yksi yksittäinen asia kuitenkin on nostettava esiin, on se oman alani matematiikka. Se on yhtäältä tuonut ymmärrystä aluetalouden eri toimijoiden vaikutuksesta kokonaisuuteen, mutta toisaalta antanut tarvittavan uskalluksen ja osaamisen tulkita ja käsitellä tilastoja.