Noora Marjeta

Suunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hallintotieteiden maisteri 2019, sosiaali- ja terveyshallintotiede.
Noora Marjeta

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Vaasan yliopiston yhteisöllisyys! En ole kuullut muista yliopistoista, joissa olisi yhtä poikkitieteellinen meininki kuin Vaasassa. Tutkinnon lisäksi yliopistolta lähtikin mukaan paljon tärkeitä ystävyyssuhteita. Nykyisessä työssäni olen tehnyt töitä opiskelukavereiden kanssa, jotka eivät välttämättä ole opiskelleet samaa alaa kuin minä. 

Opinnot olivat mielestäni myös todella joustavia ja tämä vaikutti myös siihen, että päädyin työskentelemään opintojani vastaavalla alalla valmistuttuani kandiksi. Maisterivaiheen suoritin kokonaan etänä töiden ohella, mutta silti mielsin itseni enemmän opiskelijaksi. Aina palatessani yliopistolle tuntui, etten olisi poissa ollutkaan.

Etenkin verkostoitumistaitoa tarvitaan työelämässä ja Vaasan yliopisto tarjosi tähän oivat eväät. Älä epäile osaamistasi vaan luota itseesi. Opinnot Vaasan yliopistossa loi tähän tarvittavaa varmuutta. Nauti myös oheistoiminnasta, sillä koskaan ei voi verkostoitua liikaa. 

Millaista työsi on?

Työskentelen suunnittelijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Koordinoin valtakunnallisesti toteutettavaa korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimusta (KOTT), joka on aiemmin ollut YTHS:n toteuttama tutkimus. Teen myös tutkimusjulkaisuja aihepiiriin liittyen. Lisäksi työskentelen FinSote-tutkimuksen parissa. Tämän tutkimuksen osalta teen mm. yhteistyötä kuntien kanssa ja vastaan tiedon visualisoinnista.

Työni on todella monipuolista. Yhtenä päivänä aika kuluu kuin siivillä tutkimuksen parissa, kun taas toisena asiakassuhteiden hoitamisessa. THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja tätä kautta kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Tuotamme myös ratkaisuja ja asiantuntemusta päätöksenteon tueksi. Työssäni olen päässyt työskentelemään monipuolisesti eri tahojen kanssa, kuten järjestöjen, kuntien ja maakuntien asiantuntijoiden sekä kansalaisten kanssa. 

Mikä työssäsi on parasta?

Mielestäni on ihanaa, että vaikka työ on toimistotyötä, ei koskaan ole samanlaista päivää. Pääsen itse suunnittelemaan työpäiväni sisällön työtehtävien deadlinejen mukaan. THL:llä myös arvostetaan vastavalmistuneiden tuoretta osaamista ja asiantuntemusta ja kannustetaan jatkokouluttautumaan. Työssäni olenkin jatkuvasti päässyt kehittämään taitojani.

Huippukohtia ovat ehdottomasti olleet tutkimusjulkaisut, joissa olen ollut mukana kirjoittajana ja eri sidosryhmien kanssa työskentely. Olen myös ollut mukana perustamassa THL:lle Nuorten asiantuntijoiden verkostoa, joka tukee uusien työntekijöiden verkostoitumista ja yhteenkuuluvuutta. Tämä on saanut hyvän vastaanoton uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden keskuudessa, mutta myös kannatusta johtajilta.