Laura Natunen

Talous- ja hallintopäällikkö, Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Hallintotieteiden maisteri 2013, pääaineena julkisjohtaminen.
Laura Natunen

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Vaasan yliopistossa on hyvä yhteishenki opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Opiskelijaelämä Vaasassa oli paljon muutakin kuin vain lukemista ja tenttejä. Yliopistoelämä tarjoaa runsaasti erilaisia järjestö- ja harrastustoimintoja, joihin kannattaa rohkeasti osallistua. Tapahtumissa tutustuu muihin opiskelukavereihin, ja ne tuovat kokemuksia sekä iloa opintojen vastapainoksi. Yliopistossa käy säännöllisin väliajoin myös vierailevia luennoitsijoita, jotka tuovat mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Työnkuvasi, nimikkeesi, työpaikkasi 

Tällä hetkellä työskentelen talous- ja hallintopäällikkönä Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. Olen esimiehenä sosiaali- ja terveystoimen yhteispalveluyksikössä. Tuotamme sosiaali- ja terveystoimelle talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon keskitettyjä tukipalveluita.

Käytännössä minä ja tiimini olemme apuna rekrytoinneissa, vastaamme budjetoinnista ja talouden seurannasta sekä työskentelemme sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousvalmisteluihin ja päätösten täytäntöönpanotehtäviin liittyvien työtehtävien parissa.

Työni on monipuolista ja mielenkiintoista. Parasta siinä on oman ammattitaidon kehittyminen, yhteistyö sekä laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisten parhaaksi. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri luovat mukavan ja kehittämishaluisen työyhteisön.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa? 

Opinnoista kannattaa luoda toimiva kokonaisuus, joka palvelee työnhakijaa ja työnantajia tulevaisuuden työmarkkinoilla. Selkeä opintokokonaisuus on ehdottomasti valtti työelämässä ja sen avulla voi tähdätä tietyntyyppisiin tehtäviin. Yhteistyöllä, omalla aktiivisuudella ja rohkeudella on myös merkitystä. Työharjoittelut ovat tärkeitä alan työkokemuksen kartuttamiseksi. Välillä on oltava rohkeutta myös hypätä tuntemattomaan ja hakea harjoittelu- tai kesätyöpaikkaa esimerkiksi itselle vieraalta paikkakunnalta.