Krista-Marilla Foudila

Palvelupäällikkö
Krista-Marilla Foudila työskentelee palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla. Hänen työhönsä kuuluu julkisten hankintojen kilpailutusprosessien läpivienti ja hallinnointi. Tehtävä edellyttää hyvää tuntemusta lakiasioista, itsenäistä työskentelyotetta sekä tiedonhankintataitoja.
Krista-Marilla Foudila

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa?

Valitsin hallintotieteet ja Vaasan yliopiston opinahjokseni julkisoikeuden pääainesuuntauksen takia, vaikka fuksina ei vielä voinut olla varma saavansa opiskella haluamaansa pääainetta.

Koska aloitit opiskelun, koska valmistuit?

Aloitin opinnot Vaasan yliopistossa syksyllä 2013. Muutin tuolloin 19-vuotiaana Ähtäristä Vaasaan ja tykästyin Vaasan opiskelijaelämään oitis. Vaasa oli yllättävän virkeä opiskelijakaupunki, jossa oli helppoa ja mutkatonta asua. Muutin Helsinkiin jo syksyllä 2017 ja viimeistelin opintoni etänä. Kiitos yliopistollemme joustavuudesta!

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Voisin sanoa olleeni melko aktiivinen puuhailemaan opintojen ohella kaikkea opiskelijakulttuuriin liittyvää. Toimin sekä ainejärjestöni että ylioppilaskunnan hallituksessa huolehtimassa, että opiskelijoille on Vaasassa tarpeeksi virikkeitä ja tapahtumia. Parhaimmat muistot opiskeluajoista liittyvät kaikkeen tähän oheistoimintaan.

Työurasi: Mitä teet tällä hetkellä? Työnkuvasi, nimikkeesi ja työpaikkasi 

Työskentelen tällä hetkellä Helsingin kaupungilla palvelupäällikkönä. Palvelupäällikkönä toimin julkisten hankintojen asiantuntijana ja vastaan tavara- ja palveluhankintojen kilpailutusprosessien läpiviennistä ja sopimuksenaikaisesta yhteistyöstä toimittajien ja kaupungin sisäisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi opastan ja konsultoin kaupungin muita keskushallinnon yksiköitä heidän hankinta-asioissa.

Millaista työsi on?

Pääosin työni on rauhallista toimistotyötä, johon sisältyy paljon pohdiskelua ja tiedonhankintaa. Tiedonhankinnalla tarkoitan substanssitiedon etsimistä hankinnan kohteesta, jotta osaa määritellä selkeitä vaatimuksia. Lakiosaamisesta on paljon hyötyä, sillä julkiset hankinnat ovat tarkasti säänneltyjä. Usein konsultoidessani muita yksiköitä heidän hankinnoissaan, on perusteltava tarkasti joitakin kilpailutukseen liittyviä lainalaisuuksia. Siksi on hyvä ymmärtää, miksi kyseisiä säädöksiä on aikanaan säädetty.

Mikä nykyisessä työssäsi on parasta?

Parasta työssäni on, että voin itse määritellä täysin päiväni kulun, siksi tehtävässä vaaditaan itsenäistä työskentelyotetta sekä projektihallintataitoja. Useimpiin hankintamenettelyihin kuuluu projektin ja siihen kerätyn työryhmän johtaminen, mikä tuo mukavaa vastapainoa muutoin itsenäiselle ja pohdiskelevalle työnkuvalle.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa?

Verkostoituminen on kaiken avain!

Krista-Marilla Foudila

Opinnot: Hallintotieteiden maisteri 2019, julkisoikeus
Työ: Palvelupäällikkö, Helsingin kaupunki