Krista-Marilla Foudila

Palvelupäällikkö
Hallintotieteiden maisteri 2019, julkisoikeus.
Krista-Marilla Foudila

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Vaasa oli yllättävän virkeä opiskelijakaupunki, jossa oli helppoa ja mutkatonta asua. Voisin sanoa olleeni melko aktiivinen puuhailemaan opintojen ohella kaikkea opiskelijakulttuuriin liittyvää. Toimin sekä ainejärjestöni että ylioppilaskunnan hallituksessa huolehtimassa, että opiskelijoille on Vaasassa tarpeeksi virikkeitä ja tapahtumia. Parhaimmat muistot opiskeluajoista liittyvät kaikkeen tähän oheistoimintaan.  Muutin Helsinkiin jo syksyllä 2017 ja viimeistelin opintoni etänä. Kiitos yliopistollemme joustavuudesta!

Työurasi: Mitä teet tällä hetkellä ja millaista työsi on?

Työskentelen tällä hetkellä Helsingin kaupungilla palvelupäällikkönä. Palvelupäällikkönä toimin julkisten hankintojen asiantuntijana ja vastaan tavara- ja palveluhankintojen kilpailutusprosessien läpiviennistä ja sopimuksenaikaisesta yhteistyöstä toimittajien ja kaupungin sisäisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi opastan ja konsultoin kaupungin muita keskushallinnon yksiköitä heidän hankinta-asioissa.

Pääosin työni on rauhallista toimistotyötä, johon sisältyy paljon pohdiskelua ja tiedonhankintaa. Tiedonhankinnalla tarkoitan substanssitiedon etsimistä hankinnan kohteesta, jotta osaa määritellä selkeitä vaatimuksia. Lakiosaamisesta on paljon hyötyä, sillä julkiset hankinnat ovat tarkasti säänneltyjä. Usein konsultoidessani muita yksiköitä heidän hankinnoissaan, on perusteltava tarkasti joitakin kilpailutukseen liittyviä lainalaisuuksia. Siksi on hyvä ymmärtää, miksi kyseisiä säädöksiä on aikanaan säädetty.

Parasta työssäni on, että voin itse määritellä täysin päiväni kulun, siksi tehtävässä vaaditaan itsenäistä työskentelyotetta sekä projektihallintataitoja. Useimpiin hankintamenettelyihin kuuluu projektin ja siihen kerätyn työryhmän johtaminen, mikä tuo mukavaa vastapainoa muutoin itsenäiselle ja pohdiskelevalle työnkuvalle.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa?

Verkostoituminen on kaiken avain!