Eeva Kalli

Kansanedustaja
Hallintotieteiden maisteri 2003, Kauppatieteiden maisteri 2008.
Eeva Kalli

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa?

Aloitin ensin hallintotieteiden opiskelun. Minua kiinnosti jo opintojeni alkupuolella opinnot myös kauppatieteellisen tiedekunnan puolella, erityisesti johtaminen ja organisaatiojuridiikka. Aloitinkin vuonna 2002 kauppatieteiden maisteriopinnot. Opiskelu Vaasassa oli mukavaa, ja opintoja oli mahdollista suorittaa joustavasti yli tiedekuntarajojen. Suoritin myös HTM-tutkintooni liittyen vaihto-opintoja Saksassa Potsdamin yliopistossa ja tein Euroopan unionin hallintoon keskittyvän työharjoittelujakson Brysselissä Euroopan parlamentissa ja Suomen pysyvässä EU-edustustossa.

Mitä teit valmistumisen jälkeen ja miten päädyit kansanedustajaksi?

Ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikkani oli osa-aikainen assistentin tehtävä helsinkiläisessä henkilöstöhallintokonsultointiin erikoistuneessa konsulttitalossa, jossa työskentelin kaksi vuotta. Palasin tämän jälkeen Vaasaan edistämään toista tutkintoani. Kesästä 2006 alkaen olen toiminut monipuolisesti eri tehtävissä, kuten ministerin erityisavustajana politiikan taustatehtävissä. Työuraani mahtuu myös komissaarin avustajan tehtävät Brysselissä Euroopan komissiossa, pääministerin EU-neuvonantajan työ Valtioneuvoston kansliassa sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan rooli energia-alan edunvalvontajärjestö Energiateollisuus ry:ssä. Ennen kansanedustajaksi valintaani toimin viestintätoimisto Miltton Networksin toimitusjohtajana. 

Kiinnostuin politiikasta opiskeluaikana, jolloin lähdin mukaan Keskustan Opiskelijaliiton toimintaan ja tulin myös valituksi Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon. Työurani punainen lanka on ollut yhteiskunnallinen vaikuttaminen, johon lähes kaikki työtehtäväni ovat tavalla tai toisella liittyneet. Nykyinen tehtäväni kansanedustajani on kuitenkin ainutlaatuinen, koska se perustuu kansalaisilta eli kanssaihmisiltä saatuun mandaattiin hoitaa yhteisiä asioita.

Aiempien työtehtävien kautta tiedän, miten päätöksiä valmistellaan ja tehdään. Tunnen ihmisiä niin politiikasta kuin keskeisistä sidosryhmistä, mikä on suureksi avuksi kansanedustajan työssä. Työurani on tarjonnut mahdollisuuden tutustua monen eri sidosryhmän ja alan tavoitteisiin sekä haasteisiin, mikä on hyödyllistä työssä, jossa erilaisten näkemysten yhteensovittaminen ja kompromissien hakeminen on välttämätöntä.

Miten kuvailisit urapolkuasi?

Oma urapolkuni on ollut täynnä mielenkiintoisia käänteitä. Mukaan on mahtunut töitä ja tunnetta, mutta myös sattumalla on ollut osansa. Olen seurannut intohimoani politiikkaan, viestintään ja vaikuttamiseen, suhtautunut jatkuvaan uuden oppimiseen nöyrästi ja ollut valmis tekemään paljon töitä. Tulevaisuuden toiveena on keskittyä uuteen rooliini kansanedustajana, ja pyrkiä hoitamaan vaativaa tehtävää mahdollisimman hyvin. Edesmennyttä mäkikotkaa Matti Nykästä lainaten ”Kaikki on jo nähty, ja paljon on vielä kokematta”.