Privatpersoner

Hur gör jag en donation?

Du kan göra en donation till statens medfinansieringskampanj på två olika sätt: antingen på nätet eller via kontoöverföring..

Donera på nätet

Du kan donera på nätet med det här formuläret Donera på nätet

Donera med kontoöverföring

Du kan göra din donation som en kontoöverföring till Vasa universitets donationskonto FI43 8119 9710 0170 72

I samband med betalningen, skriv "Donation" i bankgirots meddelandefält samt företagets namn, adress och FO-nummer eller om du agerar som privatperson, ange donatorns namn och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress eller telefonnummer) samt personbeteckning..

Använd gåvobrev och rikta donationen

Om donationsbeloppet är 850 euro eller större, ber vi dig använda ett gåvobrev:

Dokument

 

 

Returnera det undertecknade gåvobrevet till Vasa universitet, registratorskontoret, PB 700, 65101 Vasa / kirjaamo(a)uwasa.fi

Rätt till skatteavdrag

För privatpersoner

Sedan början av år 2016 får också en privatperson dra av en donation till universitetet från sin förvärvsinkomst, till exempel från löne- eller pensionsinkomster. Privatpersoner är berättigade till skatteavdrag för donationer till universitetet på minst 850 euro och högst 500 000 euro. Donationsavdraget kan också tillämpas för flera separata donationer. Alla donationer som gjorts till universitetet under ett och samma år kan räknas samman.

Tillstånd för penninginsamling

Vasa universitets tillstånd för penninginsamling har nummer RA/2021/301.

Statens medfinansieringskampanj 2020–2022

Staten kapitaliserar universiteten under åren 2020–2022. Bakgrunden till kapitaliseringen är det beslut som Sitras förvaltningsråd fattade i december 2019 om att bevilja ett engångsstöd på 100 miljoner euro till universiteten.

Under insamlingen av medel som berättigar till statlig medfinansiering, kan varje donerad euro generera upp till 2,5 euro i statlig medfinansiering till universitetet. Insamlingsperioden pågår ända till 30.6.2022.

Huruvida en donation berättigar till medfinansiering avgörs av statsrådet.

Genom att donera till vetenskapen är du med och bygger framtiden med hjälp av utbildning och forskning.