Företagsdonation

Hur gör jag en donation?

Donation via kontoöverföring

Du kan göra din donation som en kontoöverföring till Vasa universitets donationskonto  FI43 8119 9710 0170 72

I samband med betalningen, skriv "Donation" i bankgirots meddelandefält samt företagets namn, adress och FO-nummer eller om du agerar som privatperson, ange donatorns namn och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress eller telefonnummer) samt personbeteckning.

Använd gåvobrev och rikta donationen

Om du donerar över 850 euro, ber vi dig använda gåvobrev:

Dokument

 

 

Returnera det undertecknade gåvobrevet till Vasa universitet, registratorskontoret, PB 700, 65101 Vasa / kirjaamo(a)uwasa.fi

Rätt till skatteavdrag

Företag och samfund

En donationssumma mellan 850 och 250 000 euro från samfund och företag är avdragsgill i beskattningen (inte för öppna bolag eller kommanditbolag).

Tillstånd för penninginsamling

Vasa universitets tillstånd för penninginsamling har nummer RA/2021/301.

Statens medfinansieringskampanj 2020–2022

Staten kapitaliserar universiteten under åren 2020–2022. Bakgrunden till kapitaliseringen är det beslut som Sitras förvaltningsråd fattade i december 2019 om att bevilja ett engångsstöd på 100 miljoner euro till universiteten.

Under insamlingen av medel som berättigar till statlig medfinansiering, kan varje donerad euro generera upp till 2,5 euro i statlig medfinansiering till universitetet. Insamlingsperioden pågår ända till 30.6.2022. 

Huruvida en donation berättigar till medfinansiering avgörs av statsrådet.

Genom att donera till vetenskapen är du med och bygger framtiden med hjälp av utbildning och forskning.