Väitös: Työhyvinvoinnin kehittäminen hankkeena voi auttaa työelämän muutoksissa

Maija Vänskä
Työhyvinvointiin kannattaa panostaa myös hankemuotoisesti, ilmenee Maija Vänskän sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöstutkimuksesta. Tulos perustuu julkisessa organisaatiossa tehtyyn tapaustutkimukseen.

– Hankkeessa mukana olleille muodostui käsitys, että työnantaja välittää työntekijöistään muutoksen keskellä. Osallistujille tehdyn kyselyn mukaan hankkeen hyötynä oli lisääntynyt osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemus, kertoo perjantaina 13. toukokuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Vänskä.

Vänskän väitöskirja käsittelee työhyvinvointia ja sen kehittämistä julkisessa organisaatiossa. Hän muistuttaa, että työhyvinvointi on monimuotoinen ilmiö, jota ei ole aivan yksinkertaista määritellä. Pelkistettynä se tarkoittaa työskentelyä turvallisesti ja terveellisesti.

– Työhyvinvointi on osa jokapäiväistä toimintaa, jota ei saa eikä pidä unohtaa.

Hankintaosaaminen ennustaa työhyvinvointihankkeen onnistumista

Väitöstutkimuksen mukaan hankemuotoiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen sisältyy monia kriittisiä kohtia, joissa tehdyt ratkaisut vaikuttavat hankkeella aikaansaataviin tuloksiin. Yksi näistä on hankintaosaamisen taso, jota voidaan pitää keskeisenä työhyvinvointihankkeen onnistumista ennakoivana tekijänä.

– Hankeosaamiseen julkisissa organisaatioissa kannattaa panostaa esimerkiksi riittävällä hankintakoulutuksella ja etukäteisvalmennuksella.

Hankemuotoinen työhyvinvoinnin kehittäminen ei välttämättä ole salamannopeaa kehittämistä, varsinkaan jos hankekustannukset nousevat yli hankintalakien määrittelemien summien. Aikaa saattaa kulua vuosiakin hankkeen valmistelun ja toteuttamisen välillä. Tämä kävi ilmi myös tutkimuksen kohteena olevassa työhyvinvointihankkeessa.

– Alustavien hankekriteerien asettamista kannattaa miettiä tarkoin, jotta ne helpottaisivat esimerkiksi palveluntuottajan valintaa, Vänskä muistuttaa.

Vänskä käytti tapaustutkimuksessa laadullisia ja määrällisiä menetelmiä, joilla saatiin laajempaa näkemystä tutkimukseen. Aineistona oli kyselytutkimuksen lisäksi kohdeorganisaation asiakirja-aineisto.

Väitöstilaisuus

TtM Maija Vänskän väitöstutkimus “Työhyvinvointi ja sen kehittäminen julkisessa organisaatiossa” tarkastetaan perjantaina 13.5.2022 klo 12 Vaasan yliopiston Tritonia-rakennuksen Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/69896390931?pwd=NXBSOUJOQUk3TnFHeHo0dWdLRXZQdz09 Password: 882388

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jari Stenvall (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Harri Jalonen.

Väitöskirja

Vänskä, Maija (2022) Työhyvinvointi ja sen kehittäminen julkisessa organisaatiossa. Acta Wasaensia 484. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-018-4

Lisätiedot

Maija Vänskä, puh. 0440 701012, maija.vanska (@) elisanet.fi

Maija Vänskä on syntynyt Kuopiossa vuonna 1959. Hän valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1994 Kuusankosken sairaanhoito-oppilaitoksesta sekä terveydenhoitajaksi vuonna 1996 Lahden ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen hän suoritti terveystieteen maisterin tutkinnon vuonna 2003 Kuopion yliopistossa. Hän on työurallaan toiminut muun muassa työterveyshoitajana ja henkilöstöpäällikkönä Nastolan kunnassa sekä työhyvinvointipäällikkönä HUSLABissa.

Tietolaatikko

Väitöskirja

Vänskä, Maija (2022) Työhyvinvointi ja sen kehittäminen julkisessa organisaatiossa. Acta Wasaensia 484. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-018-4

Mitä mieltä olit jutusta?