Ukrainan sodan aiheuttamia vaikutuksia - Asiantuntijoita medialle

Olemme keränneet medialle listan eri alojen asiantuntijoistamme ja tutkijoistamme, jotka voivat kommentoida Ukrainan sodan vaikutuksia.

VAIKUTUKSET YRITYKSIIN ja MARKKINOIHIN

Vaikutukset pörsseihin, osakkeisiin ja raaka-ainemarkkinoihin

Timo Rothovius, laskentatoimen ja rahoituksen professori
Aiheet: pörssit ja rahoitusmarkkinoiden tilanne kriisissä, osakkeet ja osakekurssit, öljy- ja muut raaka-ainemarkkinat, sijoittaminen

Sami Vähämaa, laskentatoimen ja rahoituksen professori
Aiheet: pankit, yrityksen rahoitus, yritysten yhteiskuntavastuu, pörssit ja rahoitusmarkkinoiden tilanne kriisissä, osakkeet ja osakekurssit, johdannaiset

Vaikutukset suomalaisiin yrityksiin

Timo Rothovius, laskentatoimen ja rahoituksen professori

VAIKUTUKSET TALOUTEEN

Hannu Piekkola, professori, taloustiede
Aiheet: Suomen talous, julkinen talous, bruttokansantuote,  aineeton pääoma ja investoinnit

HALLINTO, KOMPLEKSISUUS JA KOKONAISTURVALLISUUS

Kokonaisturvallisuus

Petri Uusikylä, tutkimusjohtaja, Kompleksisuustutkimuksen ryhmä

Kompleksisuus

Petri Uusikylä, tutkimusjohtaja, Kompleksisusututkimuksen ryhmä
Harri Jalonen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori

Tiedon huoltovarmuus ja informaatioresilienssi

Harri Jalonen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori

Timo Rothovius