Liisa Mäkelä

professori, FT (psykologia), KTT (johtaminen), Vaasan yliopisto
Liisa Mäkelä

"Ihmiset ja ihmisten toiminta työn kontekstissa kiinnostaa minua ja haluan olla tuottamassa siitä uutta tietoa. Toivon, että tutkimuksen kautta voimme paremmin ymmärtää sitä, miten työelämässä ihmisten työssä suoriutumista voidaan edistää kestävällä tavalla, eli hyvinvoinnista tinkimättä. Pidemmällä aikavälillä ajateltuna vain hyvinvoiva työntekijä saa aikaan hyviä tuloksia. Kouluttaminen on oivallinen vuorovaikutuksen väylä, jossa tutkimustieto ja arjen työelämätilanteet kohtaavat.

Juuri tällä hetkellä globaali pandemia on muuttanut työelämää valtavasti. Työn epävarmuus, tartuntataudin aiheuttamat rajoitukset ja varovaisuus ihmisten fyysiseen kohtaamiseen ovat varmasti asioita, jotka ovat haastaneet johtamista. Pysyvämpiä muutoksia johtamiseen aiheuttavat myös uudenlaiset tavat tehdä työtä, erityisesti etätyön lisääntyminen ja organisaatioiden hajautuminen.

Johtamiselta vaaditaan uudenlaista näkökulmaa asioiden organisointiin. Itsensä johtaminen, esihenkilön työ ja organisatoriset johtamiskäytännöt pitää ajatella uudella tavalla tulevassa ’uudessa normaalissa’. Monet näistä asioista ovat kehittyneet huiman harppauksen pakon edessä, on pitänyt sopeutua uuteen tilanteeseen nopeasti ja reaktiivisesti. Nyt organisaatioiden kannattaisi kuitenkin tietoisemmin lähteä kehittämään näitä asioita, napata mukaan ne hyvät asiat ja käytännöt, joita tähän saakka on toteutettu, ja jo hyvin proaktiivisesti työstää sitä, millä tavoin työtä tehdään tulevaisuudessa."