Hilpi Kangas

KTT, yliopisto-opettaja, Vaasan yliopisto
Hilpi Kangas

Ajatuksia johtajuudesta

”Olen Vaasan yliopiston oma kasvatti, valmistuin kauppatieteiden maisteriksi 2012. Jatkoin suoraan väitöskirjaan, ja väittelin syksyllä 2020.

Minun sydäntäni on lähellä työhyvinvointi ja sen tukeminen, ja näen, että johtajuuden kehittämisen kautta voimme vastata moniin työelämän haasteisiin ja ratkoa työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Johtamisella ja johtajuudella on vaikutusta monelle työelämän osa-alueelle. Niin hyvällä kuin heikommallakin johtajuudella on valtavasti kerrannaisvaikutuksia, jotka näyttäytyvät niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Näiden asioiden kouluttaminen on hyvin palkitsevaa, kun pääsen käytännössä tuomaan omaa tutkimustani ihmisten tietoisuuteen ja tarjoamaan konkreettisia apuvälineitä johtajuuden tueksi.

Mielestäni johtajuus ei ole niinkään kriisissä, vaan enemmänkin murroksessa. Siirtymä digitaaliseen ja fyysisesti hajautuneeseen työhön on ottanut suuren harppauksen viimeistään koronapandemian myötä, ja tämä luo uusia vaatimuksia ihmisille kaikilla organisaation tasoilla. Työelämä, jossa toimimme, muuttuu jatkuvasti. Näkisin, että uuden tilanteen edessä vaaditaan uudistumiskykyä johtajuudelta ja johtajan positiossa toimivilta henkilöiltä. Avoimuus ja muutoskyky nousevat tärkeiksi elementeiksi uuden edessä.

Etätyöskentely on korostanut työntekijän itsensä johtamisen taitojen tärkeyttä, ja esihenkilön roolissa onkin tärkeää tukea näitä taitoja. Myös vuorovaikutuksen digitalisoituminen on yksi uudenlaista johtajuutta määrittelevä piirre. Kun viestitään virtuaalisvälitteisesti, saattaa haasteeksi nousta tiimiläisten aito tavoittaminen. Kuinka johtaa tiimiläisiä, jotka ovat fyysisesti kaukana? Uudenlaisten vuorovaikutuskäytänteiden hallitseminen ja yhteistyö organisaation eri tasojen ja sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Siksi on johtajan tärkeää olla valmis muuttumaan.”