Heini Pensar

KTM, tutkija, tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
Heini Pensar

"Omalle johtamisen tutkimusmatkalle minua motivoivat omat kokemukset etä-lähimallien johtamisessa. Niissä tarvitaan systemaattisempaa johtamista, ja nyt kun etätyö yleistyi äkillisesti, yhä useammat tulevat jatkossa tekemään töitä joustavasti kotona ja työnantajan toimitiloissa. Halusin selvittää, miten työnantajat ja esihenkilöt sekä työntekijät itse voivat yhä tarkemmin huomioida työntekijän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Työelämällä on usein vaikutusta yksityiselämäämme ja lähipiiriimme, ja etätyömallissa tämä luonnollisesti korostuu entistä enemmän. Työn joustavuus luo mahdollisuuksia, mutta myös riskejä.

Uskon, että kun työntekijä voi hyvin myös muussa elämässä ja saa toteuttaa itseään tärkeäksi kokemillaan alueilla, meillä on yhä paremmat mahdollisuudet luoda työkykyyn pysyvyyttä. Olen itse viiden pienen lapsen äiti, ja työelämän vuoksi paljon matkustelleena olen taiteillut työn ja muun elämän välillä. Koen tämän aiheen monella tapaa olevan sydäntäni lähellä.

Työelämässä ollaan yhä enemmän siirtymässä malliin, jossa työ on työntekijää varten. Työssään työntekijä pääsee toteuttamaan itseään, mutta kantaa yhä suurempaa vastuuta omasta urastaan sekä vastapanoksestaan työnantajalle. Johtajuus muuttuu valmentavaksi. Joissain yrityksissä jopa mietitään, tarvitaanko perinteisiä esihenkilöitä jatkossa ollenkaan, ja voidaanko johtajuutta ajatella palveluna? Laaja etätyöhön siirtyminen on varmasti vauhdittanut näitä kysymyksiä. Etätyö edellyttää johtajuutta jokaiselta itseltään.

Kokemusteni kautta uskon, että tulevaisuuden johtajilta edellytetään vahvempaa visiointia, yhä herkempää korvaa, lupaa työn tuunaamiseen. Näillä keinoilla saavutetaan ”matchi” yrityksen tavoitteiden ja henkilöiden tuottavuuden välillä. Kun saa tehdä asioita, joista eniten nauttii ja se rakentaa yrityksen menestystä, ollaan saavutettu ideaalitila. Täytyy kuitenkin muistaa, että tavoitteet ja toiveet muuttuvat, eli johtajien tulee auttaa työyhteisöä navigoimaan muuttuvassa ympäristössä. Muutoskyky on huomisen valtti.

Itse innostun työssäni koulutus- ja konsultointitoimeksiannoista. Oma intohimoni liittyy juuri siihen, että tutkimustietoa voidaan hyödyntää käytännöissä, ja päinvastoin, empiriasta syntyy uutta tutkimustietoa."