Tosiaikaisen paikkadatan hyödyntäminen teollisuudessa

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Hanke pyrkii kehittämään ratkaisuja koneilta ja laitteilta kerätyn sijaintitiedon tiedonsiirtoon ja datan analysointiin. Samalla selvitetään eri teollisuudenalojen paikkatiedon tarkkuutta, saatavuutta, luotettavuutta ja kustannuksia koskevat vaatimukset.
Image

Hanke pyrkii kehittämään ratkaisuja koneilta ja laitteilta kerätyn sijaintitiedon tiedonsiirtoon ja datan analysointiin. Samalla selvitetään eri teollisuudenalojen (esim. teollinen tuotanto, liikkuvat työkoneet) paikkatiedon tarkkuutta, saatavuutta, luotettavuutta ja kustannuksia koskevat vaatimukset.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Kehittää ratkaisuja IoT-laitteilta ja koneilta kerätyn paikkatiedon analysointiin ja visualisointiin yritysten toiminnan tehostamiseksi.
  2. Kehittää reunalaskentaa hyödyntävä IIoT-järjestelmä, joka pystyy reaaliaikaiseen paikkatiedon käsittelyyn ja paikkatietoa hyödyntävään prosessinohjaukseen.
  3. Kehittää tarkkuuspaikannusympäristöjä uusimmilla paikannusteknologioilla.
  4. Kehittää paikkatietoon ja paikannukseen liittyvää osaamista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella

Hanke toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteistyönä. Vaasan yliopisto toimii hankkeessa osatoteuttajana osallistuen mm. paikkatiedon analysointimenetelmien ja paikannusmenetelmien kehittämiseen (TP1), järjestelmäarkkitehtuurin kehittämiseen (TP2), yleishyödyllisten pilottiratkaisujen toteuttamiseen (TP3), liiketoiminnan kehitys- ja innovaatiotyöpajojen järjestämiseen (TP4) sekä hankkeen viestintään, raportointiin ja itsearviointiin (TP5).

Hankkeen tuloksena syntyy uusia menetelmiä paikkatiedon hyödyntämiseen teollisen internetin sovelluksissa, tuotantoautomaatiossa sekä liikkuvien työkoneiden ohjauksessa.

Tuloksia voivat olla esimerkiksi:
  1. Ratkaisut IoT-laitteilta ja koneilta kerätyn paikkatiedon analysointiin ja visualisointiin siten, että paikkatietoa voidaan käyttää yritysten toiminnan tehostamiseen. Näihin ratkaisuihin kuuluvat myös järjestelmän kokonaisarkkitehtuuri, tiedonsiirtomenetelmät ja uusimmat paikannusmenetelmät. 
  2. Paikannukseen ja paikkatiedon analysointiin liittyvät pilottiratkaisut, demot ja työpajat.
  3. Julkiset raportit alueen paikkatietojen käsittelyyn liittyvästä ekosysteemistä.

Paikannukseen ja paikkatietoon liittyvän osaamisen kasvu hankkeen toteutusalueella mahdollistaa näistä aloista kiinnostuneiden yritysten ja julkisten toimijoiden ekosysteemin syntymisen. Hankkeen aikana saadaan aikaan teknologiademonstraatioita, uutta teknistä ja ohjelmoinnin osaamista alueen korkeakouluihin ja yrityksiin. Hankkeessa syntyvät pilotit auttavat yrityksiä hyödyntämään paikannusteknologioita ja paikkatietoa omissa tuotteissaan, palveluissaan ja prosesseissaan. 

Pitkällä aikavälillä alueelle syntyy merkittävä paikannuksen ja paikkatiedon soveltamisen osaamiskeskittymä, mikä mahdollistaa uudet liiketoimintakonseptit, innovaatiot ja kansainvälisen rahoituksen saamisen suurilta eurooppalaisilta avaruustalouden toimijoilta. Uusilla sovelluksilla voidaan vähentää matkustamista, mikä pienentää hiilijalanjälkeä (vihreä siirtymä). Paikkatiedon hyödyntäminen voi myös synnyttää yrityksiin uusia dataperustaisia innovaatiota, laajentaa liiketoimintaa ja tuoda uusia työpaikkoja.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
172 562€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
80 028€
Kokonaisbudjetti
215 701€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
100 035€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Älykkäät sähköjärjestelmät
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio