Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN)

Suomen akatemia
IRWIN-hanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmevuotinen (2021-2023) ja poikkitieteellinen hanke, jonka toteuttajina ovat Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.

IRWIN-hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä. Hankkeessa kehitetään osallistavaa kansallisen varautumisen mallia, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden edistämiseksi.

Tiedon huoltovarmuutta tutkitaan hankkeessa erityisesti kolmen tapaustutkimuksen kautta: sote-uudistuksen, tiedustelulainsäädännön valmisteluprosessin sekä ajankohtaisen koronapandemian kautta. Vaasan yliopisto tarkastelee hankkeessa suomalaista hallintajärjestelmää, instituutioita sekä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä etenkin tiedon huoltovarmuuden näkökulmasta.

Uutinen hankkeesta: https://bit.ly/3l1w8lS
Hankkeen verkkosivut: https://www.irwinproject.fi/

Hankkeen johtaja: Annukka Jokipii, Vaasan yliopisto
Hankkeen tutkijat Vaasan yliopistossa: Petri Uusikylä, Harri Jalonen, Harri Raisio, Hanna-Kaisa Pernaa, Niklas Lundström ja Juha Lindell.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
1 991 953€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
649 090€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Auditing and control in accounting
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Laskentatoimi ja rahoitus
Johtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat