Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan/Optinen mittaustekniikka metsätalouden arvoketjussa (OMIS)

Interreg Bothnia-Atlantica
Pohjanmaan liitto logo
Esitutkimuksessa kartoitetaan optisen mittaustekniikan ja satelliittidatan hyödyntämismahdollisuuksia metsätalouden arvoketjussa.
Image

Vaasan yliopisto sekä ruotsalaiset partnerit Skogstekniska klustret ja Adopticum selvittävät yhdessä, kuinka optisilla mittaustekniikoilla ja satelliittidatalla voidaan tehostaa metsätalouden arvoketjun eri lohkojen toimintaa aina maanmuokkauksesta istutukseen, korjuuseen ja valmiisiin puutuotteisiin. Samalla kartoitetaan niitä alan toimijoita, jotka olisivat kiinnostuneita hyödyntämään optista mittaustekniikkaa ja satelliittidataa toiminnassaan.

Hankkeeseen ovat tervetulleita kaikkia Merenkurkun alueella metsätalouden parissa toimivat yritykset.

Euroopan unionin Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman tuella toteutettavan esitutkimuksen toivotaan johtavan uuteen hankkeeseen. Tämä yhdeksän kuukautta kestävä esitutkimus luo pohjaa tälle tulevalle hankkeelle määrittelemällä näiden uusien teknologioiden sovellusalueita ja niiden käyttöön liittyviä haasteita.

Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa: Heidi Kuusniemi
Yhteyshenkilö: Johanna Haveri
Tutkijat: Ilona Söchting

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
88 250€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
26 337€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit