Adopticum

Päivitetty 10.3.2021 | 17:03

Stiftelsen Adopticum on säätiö, joka tukee etenkin optiseen mittaustekniikkaan liittyvää innovaatiotoimintaa. Adopticum on vahva laitteisto- ja ohjelmistokehittäjä, joka toteuttaa hankkeita yhdessä teknologiaa tarvitsevien yritysten, tuotteiden omistajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Säätiön tarkoituksena on saada aikaan kehityksen kärjessä olevia teknisiä ratkaisuja ja omalla asiantuntemuksellaan auttaa pohjoisruotsalaisia yrityksiä parantamaan kilpailukykyään sekä kehittämään uusia tuotteita.