KvarkenSpaceEco

Interreg Bothnia-Atlantica
Pohjanmaan liitto logo
Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia, Uumajan yliopisto ja Luulajan teknillinen yliopisto sekä kuusi muuta korkeakoulua ja instituuttia Suomesta ja Ruotsista aikovat toteuttaa yhdessä Kvarken Space Centerin eli Merenkurkun avaruuskeskuksen.
Image

Projektin aikana hankekumppanit aikovat toteuttaa yhdessä Kvarken Space Centerin eli Merenkurkun avaruuskeskuksen. Keskuksen innovaatioita kehittävän toiminnan lisäksi luvassa on oma avaruuteen laukaistava piensatelliitti ja satelliittidatan vastaanottoantenni. Vaasan yliopiston vetämään liki kolmivuotiseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen on saatu 1,86 miljoonan rahoitus EU:n Interreg Botnia-Atlantica-ohjelmasta.

Suunnitelmien mukaan Kvarken Space Centeristä on tulossa pitkäaikainen uuden avaruustalouden innovaatiokeskus, joka auttaa Merenkurkun yrityksiä lahden molemmin puolin kehittämään liiketoimintamahdollisuuksia ja käyttämään saatavilla olevaa avaruusdataa. Tavoitteena on, että Merenkurkkuun syntyy vahva avaruutta hyödyntävä ekosysteemi.

– Avaruusdatasta saadaan kaukokartoituksen, tietoliikenteen sekä paikan- ja ajanmäärityksen kautta laajasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa maa- ja metsätalouteen, ympäristönseurantaan, liikenteeseen, merenkulun tarpeisiin, energiatalouteen ja talouden ennakointiin, sanoo hankkeen vetäjä, Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusniemi.

Avaruusteollisuus on kokenut ison murroksen. Alalle on kehittynyt viime vuosina uusi toimintamalli, New Space Economy eli uusi avaruusliiketoiminta, joka mahdollistaa aiempaa helpomman ja halvemman pääsyn avaruuteen. Piensatelliittien ja yksityisten laukaisupalveluiden kehittymisen ansiosta sekä itse satelliitit että niiden laukaisu on aiempaa edullisempaa. Tämä on lisännyt avaruuteen lähetettävien satelliittien määrää tuntuvasti.

– Kvarken Space Centerin on varmistettava, että alueen yritykset ja toimijat pystyvät ottamaan osaa tähän uuteen liiketoimintaan, ymmärtävät uusimmat tekniikat ja ovat valmiita niiden toteuttamiseen ja hyödyntämiseen, Kuusniemi jatkaa.

Keskuksen on tarkoitus jakaa tietoa ja toteuttaa erilaisia demo-hankkeita, jotta alueellisten yritysten oma asiantuntemus kasvaisi niin, että ne pystyisivät omaan itsenäiseen avaruusliiketoimintaan. Keskus toimisi yhteistyössä alueellisten korkeakoulujen ja kehitysyhtiöiden kanssa asiantuntijoiden kouluttamiseksi ja houkuttelemiseksi alueelle.

Oma KvarkenSat-piensatelliitti avaruuteen ja vastaanottoantenni Tritonian katolle

Keskus aikoo yhdessä Merenkurkun yritysten ja toimijoiden kanssa suunnitella, kehittää ja laukaista muutaman vuoden kuluessa oman piensatelliitin avaruuteen Aalto-yliopiston ja Luulajan teknillisen yliopiston tuella.

– KvarkenSat-piensatelliitin hyötykuorma suunnitellaan yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa, ja sen avulla havainnollistetaan uuden, kaupallisen avaruusliiketoiminnan teknisiä mahdollisuuksia, sanoo Heidi Kuusniemi.

Lisäksi Vaasan yliopiston tiedekirjasto Tritonian katolle aiotaan pystyttää satelliittidatan vastaanottoantenni.  Antennista saatavaan dataan sekä avoimiin avaruusdatalähteisiin pohjautuen aiotaan luoda helposti lähestyttävä portaali, josta jaettaisiin Merenkurkulle relevanttia dataa avoimesti yrityksille työkalujen kera. Kuusniemen mukaan tämä tarjoaisi elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia tuotteita ja palveluita varten.

Novian projektijohtaja Kendall Rutledge kertoo haluavansa näyttää paikallisille toimijoille, millaisia mahdollisuuksia Euroopan avaruusjärjestön (European Space Agency, ESA) satelliiteista ja Iceye ja Planet -satelliiteista saatavaan avaruusdataan liittyy.

– Me demoamme yhdessä muun muassa Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston, Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja Aalto-yliopiston kanssa kuinka käyttäjät voivat ottaa avaruusdataa käyttöönsä ja soveltaa sitä omiin prosesseihinsa. Rakennamme tätä varten digitaalisen portaalin, Rutledge sanoo.

Avaruus ei ole rakettitiedettä

Hankkeessa halutaan yritysten lisäksi herättää myös alueen muiden yhteisöjen, opiskelijoiden ja kansalaisten kiinnostus avaruustalouteen ja lisätä heidän ymmärrystään aiheesta. Myös koulut kuten Vaasan lyseon lukio ja Gymnasiet i Petalax voivat hyödyntää hanketta opetuksessaan.

– Aiomme toteuttaa vuosittaisen yritysten ja opiskelijoiden yhteisen KvarkenSat Innovation Challengen, joka on avaruusdataan pohjautuva hackathon eli haastekilpailu. Luvassa on myös muita työpajoja sekä avaruuteen ja avaruustalouteen liittyvää tiedekasvatusta koulujen oppilaille ja opiskelijoille, sanoo Vaasan yliopiston InnoLab-alustan johtaja Mari K. Niemi.

– Tämä on yhteisöä rakentava hanke, johon alueen yrityselämä, korkeakoulut ja myös kaupunkilaiset pääsevät mukaan. Arvokasta uutta pääomaa ovat myös hankkeen myötä syntyvät kansainväliset verkostot ja yhteistyökuviot. Uusi avaruustalous on maailmalla nouseva alue, jonka eturintamaan hanke meidät nostaa, Niemi jatkaa.

Hankkeen sivut: KvarkenSpaceCenter
Hankkeen nimi: KvarkenSpaceEco (New Space Digital Economy Innovation Center)
Hankkeen kesto: 9/2019-10/2022
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Heidi Kuusniemi, johtaja, Digital Economy -tutkimusalusta
Hankekumppanit: Vaasan yliopisto (konsortion johtaja), Novia AMKUumajan yliopistoLuulajan teknillinen yliopistoMuova (VAMK) , Ruotsin maataloustieteellinen yliopistoAalto yliopistoÅbo AkademiHanken ja Swedish Institute of Space Physics
Rahoittajat: EU Interreg Botnia-Atlantica-ohjelma, Region Västerbotten, Pohjanmaan liitto ja kaikki hankekumppanit
Budjetti: 1 860 005 euroa.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 860 005€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
InnoLab
Hanketta koordinoiva organisaatio