INTENS

Business Finland logo
Suomi kuuluu maailman johtaviin maihin meriteollisuuden digitalisoimisessa ja automatisoinnissa. INTENS-hankkeen (Integrated Energy Solutions to Smart and Green Shipping) tavoitteena on vahvistaa digitaalista muutosta ja integroida se ainutlaatuisella tavalla osaksi koko meriklusterin arvoketjua tutkimus- ja kehitystyöstä, suunnittelusta ja tuotannosta aina alusten käyttöön asti.

Hankkeessa kehitettävät uudet ratkaisut ja innovaatiot voivat onnistuessaan parantaa merkittävästi alusten energiatehokkuutta ja vähentää syntyviä päästöjä. Samalla muodostuu uusia alaa mullistavia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

INTENS-tutkimusyhteistyökonsortiota ja hanketta koordinoi VTT. Sen ja Vaasan yliopiston lisäksi konsortioon kuuluu kolme muuta tutkimusorganisaatiota: Aalto yliopisto, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi konsortioon kuuluu 14 merenkulkualan yritystä: Wärtsilä Finland Oy, NAPA Oy, Meyer Turku Oy, Dinex Ecocat Oy, Deltamarin Oy, Vahterus Oy, Protacon Technologies Oy, Parker Hannifin Oy, JTK Power Oy, 3D Studio Blomberg Ab, Jeppo Biogas Ab, Visorc Oy, Tallink Silja Oy ja NLC Ferry Ab Oy.

Laaja verkosto antaa hyvät edellytykset digitalisaation vahvistamiseen sekä auttaa luomaan kansainvälisiä kontakteja ja houkuttelemaan alan parasta osaamista Suomeen. Yli 13 miljoonan euron rahoitus hankkeeseen tulee konsortion jäseniltä sekä Business Finlandilta.

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan moottorilaboratorioon rakennetaan tutkimuksen yhteydessä hybridivoimalaratkaisu. Laitteisto mallinnetaan ja siitä rakennetaan niin sanottu digitaalinen kaksonen (Digital Twin), joka auttaa voimalan toiminnan optimoinnissa ja seurannassa. Optimoinnin tavoitteena on voimantuotantoratkaisun energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen minimointi.

INTENS
Projektin johtaja ja koordinaattori: 
VTT (Johannes Hyrynen, Zou Guanrong)
Projektista vastaava henkilö Vaasan yliopistossa: professori Seppo Niemi 
Tutkimusryhmä / Tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Uusiutuvat energiat / VEBIC
Projektin kesto: 2018-2021
Päärahoittaja: Business Finland
Ulkoinen rahoitus: Business Finland 5,6 MEUR
Hankkeen kokonaisrahoitus: 13 MEUR
Yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Seppo Niemi
Tutkimuskumppanit: VTT, Aalto yliopisto, LUT-yliopisto, Åbo Akademi
Muut hankekumppanit: Wärtsilä Finland Oy, NAPA Oy, Meyer Turku Oy, Dinex Ecocat Oy, Deltamarin Oy, Vahterus Oy, Protacon Technologies Oy, Parker Hannifin Oy, JTK Power Oy, 3D Studio Blomberg Ab, Jeppo Biogas Ab, Visorc Oy, Tallink Silja Oy ja NLC Ferry Ab Oy

INTENS-hankkeen viralliset sivut: http://intens.vtt.fi/

Vaasan yliopiston uutisia INTENS-hankkeesta:

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
5 600 000€
Kokonaisbudjetti
13 000 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Uusiutuvat energiat
VEBIC
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat