E4IoT – Energy for IoT and Other Electrical Devices

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Pohjanmaan liitto logo
Hankkeen päätavoite on kehittää ja demonstroida geneerisiä energiankeräimiin ja pieniin energiavarastoihin perustuvia energia-autonomisia ratkaisuja erilaisiin teollisuuden sovelluksiin.
Image

Potentiaalisia soveltamisalueita kehitettävälle teknologialle ovat esim. IoT, langaton tiedonsiirto, ICT, elektroniikka, mittaustekniikka, automaatio ja kunnossapito. Päätavoite edellyttää seuraavien osioiden toteuttamista:

  • Uudentyyppisten keräinmodulien kehittäminen (esim. induktiivinen ja termoelektrinen). Modulit muuntavat energiaa esim. värähtelystä, pyörimisliikkeestä tai lämpötilaerosta sähköenergiaksi.
  • Luotettavan ja energiatehokkaan elektroniikan kehittäminen keräinmoduleihin.
  • Energiavarastojen kehittäminen harvestereihin.
  • Keräinmoduleiden, elektroniikan, energiavarastojen ja langattoman IoT:n integrointi energia-autonomisiksi prototyyppijärjestelmiksi.

Muita tavoitteita hankkeelle ovat yritysten välisen yhteistyön lisääminen sekä Vaasan korkeakoulujen tätä teknologia-aluetta koskevan osaamisen ja palvelukyvyn kehittäminen. Tutkimus toteutetaan tarvelähtöisesti tiiviissä yhteistyössä teollisuusyritysten ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.

E4IoT – Energy for IoT and Other Electrical Devices
Kesto: 1.9.2020-31.8.2022
Vastuuhenkilö: Pekka Ruuskanen
Hankkeen muut tutkijat: Lauri Kumpulainen, Birgitta Martinkauppi, Tuomas Rauta, Jussi Keskikuru
Tutkimusryhmä/alusta: Älykkäät sähköjärjestelmät, Uusituvat energiat,Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö
Rahoittaja: EAKR, Pohjanmaan liitto
Ulkoinen rahoitus: 273797 euroa
Budjetti: 298519 euroa
Hankekumppanit: VAMK
Yhteistyökumppanit: ABB, Ensto, Safegrid, Sähkötutkimuspooli, TJK Tietolaite, UTU, Vaasan Sähköverkko,Vaisala, Vaspec, Wapice, Viimatech Digital, Wärtsilä
Hankkeen yhteyshenkilöt: Pekka Ruuskanen, Lauri Kumpulainen

Image
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
273 797€
Kokonaisbudjetti
298 519€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Uusiutuvat energiat
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit