Tohtoriopintojen rahoitus

Vaasan yliopisto rahoittaa väitöskirjatutkijoita tohtorikoulutettavan paikoilla sekä Tutkijakoulun myöntämillä apurahoilla. Useat väitöskirjatutkijat työskentelevät myös tutkimusryhmiemme ja tutkimusalustojemme tutkimushankkeissa tai hankkivat itse ulkopuolista rahoitusta omalle väitöskirjatyölleen. Tohtorintutkintoon voi tähdätä myös sivutoimisesti muun työn ohessa. Akateemiset yksiköt myöntävät apurahajoja ei-työsuhteisille väitöskirjatutkijoille konferenssi- ym. matka- ja opintokuluihin.

Tohtorikoulutettavan paikat
Tutkijakoulun apurahat
Akateemisten yksiköiden apurahat
Projektit ym.
Sivutoimiset.