Viestintäasiantuntijaverkosto aloittaa toimintansa syksyllä 2024

Jyväskylän, Oulun, Vaasan, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteinen Viestintäasiantuntijaverkosto VAV aloittaa toimintansa syksyllä 2024. Verkosto tarjoaa teknisen ja asiantuntijaviestinnän käytännönläheisiä opintoja mukana olevien yliopistojen kieli- ja viestintäalan tutkinto-opiskelijoille. Verkostoa hallinnoi Jyväskylän yliopisto. Jokaisen mukana olevan yliopiston yhteyshenkilöiden tiedot löydät tämän sivun alalaidasta.

Opintojaksot toteutetaan pääosin verkko-opetuksena. Osaan opintojaksoista kuuluu hybridityöpaja, johon voi osallistua valitsemallaan kampuksella. Opinnot avautuvat asteittain allaolevan aikataulun mukaisesti. Syksyn 2024 kursseille ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa 2024.

Oman yliopistosi järjestämille kursseille ilmoittaudut edelleen omassa opintotietojärjestelmässäsi. Kun ilmottaudut verkoston muiden yliopistojen järjestämille kursseille, käytä tämän sivun ilmoittautumislinkkejä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä oman yliopistosi yhteyshenkilöön:

Jyväskylän yliopisto: Jenni Virtaluoto, jenni.e.virtaluoto@jyu.fi 
Oulun yliopisto: Satu Selkälä, satu.selkala@oulu.fi 
Tampereen yliopisto: Maija Surakka, maija.surakka@tuni.fi
Turun yliopisto: Leena Salmi, leena.salmi@utu.fi 
Vaasan yliopisto: Rebekah Rousi, rebekah.rousi@uwasa.fi 

(alkuperainen linkki: https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/viestintaasiantuntijaverkosto-aloittaa-toimintansa-syksylla-2024)

Technical Communication / Tekninen viestintä

Tiedon muotoilu (5 op); Jyväskylän yliopisto, syksy 2024

Tiedon muotoilu on toimintaa, jonka tavoitteena on saattaa monimutkainen sisältö kohdeyleisölle ymmärrettävään ja saavutettavaan muotoon. Nykypäivän itsepalveluyhteiskunnassa tiedon muotoilu on yhä tärkeämpää, koska arkipäiväisten asioiden hoitaminen vaatii useiden digitaalisten palvelujärjestelmien hallintaa. Kurssilla tutustutaan tiedon muotoiluun käytännön harjoitusten kautta.

Kurssin tiedot opinto-oppaassa: https://opinto-opas.jyu.fi/2023/fi/opintojakso/ekia5200/ 

Ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa 2024 ja päättyy 15.5.2024.

Mieli, teknologia ja viestintä (5 op); Vaasan yliopisto, syksy 2024

Verkkoluentoja, -aineistoa ja -keskusteluja kognitiotieteestä monitieteisenä tutkimusalueena, joka pyrkii kuvaamaan ja selittämään ihmisen tiedonkäsittelyä sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla ja soveltamaan saatuja tietoja kehitettäessä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Kurssin tiedot opinto-oppaassa: https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/TEVI3015/7330?period=2023-2024 

Ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa 2024 ja päättyy 15.5.2024.

Terminologisen tutkimuksen perusteet (5 op); Vaasan yliopisto, syksy-kevät 2024-2025

Verkkoaineistoa terminologisen tutkimuksen tarpeesta, peruskäsitteistä ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta eri alojen käsitteistöjen ja termistöjen analysointiin. Terminologisten menetelmien käyttöön liittyviä verkkotehtäviä.

Kurssin tiedot opinto-oppaassa: https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/TEVI2001/7347?period=2023-2024 

Ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa 2024 ja päättyy 15.5.2024.

Käännösviestintä ja monikielisyys yhteiskunnassa (5 op); Turun yliopisto

Tekninen viestintä (5 op); Jyväskylän yliopisto, kevät 2025

Kurssilla harjoitellaan erilaisten ohjetekstien kirjoittamista, editointia ja arvioimista. Teknisen viestinnän keskeiset tutkimuskysymykset, standardit, prosessit ja lainsäädäntö käydään läpi. Lopputyönä toteutetaan kurssin aihepiiriin ja laajuuteen soveltuva projekti.

Erikoisalatiedon visualisointi (5 op); Vaasan yliopisto, kevät 2025

Verkkoluentoja tiedon visualisoinnista, informaatiomuotoilusta sekä visuaalisesta käytettävyydestä. Harjoituksia, joissa mm. arvioidaan visuaalista käytettävyyttä.

Kulttuurienvälinen viestintä ja teknologiavälitteinen vuorovaikutus (5 op); Oulun yliopisto, syksy 2025

Kurssilla tarkastellaan teknologiavälitteistä vuorovaikutusta moniammatillisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ymmärtämään kulttuurienvälisen viestinnän piirteitä ja taustatekijöitä sekä teknologian roolia työelämässä.

Saavutettavuus, käytettävyys ja käyttäjäkokemus (5 op); Tampereen yliopisto, syksy 2025

Teknisen viestinnän projekti (5 op); Jyväskylän yliopisto, syksy 2025

Suuri osa teknisen viestinnän tuotteista, kuten käyttöohjeista, tuotetaan rakenteisissa dokumentointijärjestelmissä, jotka ovat XML-pohjaisia. Kurssilla perehdytään teknisen viestinnän projektinhallintaan ja tuotetaan käyttöohje rakenteisessa dokumentointijärjestelmässä.