Pro gradu -tutkielma ja diplomityö

Pro gradu -tutkielma ja diplomityö ovat yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteitä, joiden laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 30-40 opintopistettä. Työ on pakollisiin syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen opintoprojekti, joka edellyttää opiskelijalta noin kuuden kuukauden päätoimista työpanosta. Työtä aloittavan opiskelijan oletetaan kykenevän työskentelemään tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, vastuullisesti ja itsenäisesti. Esitietoina ovat suoritettu kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto ja riittävä määrä maisteriohjelman opintoja.

Pro gradu -tutkielman tarkoitus on, että opiskelija perehtyy oman alaan tieteelliseen keskusteluun ja tutkimuksiin sekä tuottaa oman alan itsenäisen opinnäytetyön ja osoittaa osaaminen omalla tieteenalalla.

Diplomityö laaditaan suunnan ammatilliseen tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta, josta opiskelija ja se suunnan professori, jonka alaan aihe kuuluu, keskenään sopivat. Työn aihe voi olla myös monitieteellinen (voi sisällöllisesti liittyä sekä suunnan että sivuaineen opintoihin) suunnan professorin kanssa sovitulla tavalla.

Pro gradu -tutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun opinnäytetyön käsikirjoitus on mielestäsi valmis, toimita se ohjaajallesi (diplomityössä valvojalle) esitarkastukseen. Ohjaajasi antaa palautteen ja mahdolliset korjausehdotukset. Toimita korjattu versio uudelleen ohjaajalle, minkä jälkeen ohjaaja antaa luvan palauttaa opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen. 

Kun ohjaajasi on tarkastanut plagiaatintunnistusraportin, eikä työssä ole huomautettavaa, ohjaaja antaa sinulle luvan palauttaa opinnäytetyösi arvioitavaksi, arkistoitavaksi ja julkaistavaksi Osuva julkaisuarkistoon. Tämän version tulee olla sama kuin plagiaatintunnistukseen tallennettu versio.

LibGuides Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

Tallenna tutkielmasi Osuva julkaisuarkistoon, ja samalla lähetä sähköpostitse sama tiedosto sekä ohjaajallesi että opiskelun ja koulutuksen palveluihin. Opiskelun ja koulutuksen palvelujen yhteyshenkilöt: 
Hallintotieteet: Marja Vettenranta
Kauppatieteet (Johtamisen, Markkinoinnin ja viestinnän sekä Laskentatoimen ja rahoituksen KTM -opiskelijat): Leena Larimo
Tekniikka (KTM ja DI): lähetä sähköpostiosoitteeseen suoritukset@uwasa.fi (Ulla Laakkonen)
Viestintätieteet: Hanna Korpela

Huom. Opinnäytteeseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua. 

Plagiaatintunnistus

Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat) tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

Opiskelija vie opinnäytteensä plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen Moodleen viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää arvioitavaksi. Löydät oman koulutusohjelmasi palautuslaatikon, kun kirjoitat Moodlessa hakuikkunaan sanan Turnitin. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön koulutusohjelmien palautuslaatikot löytyvät Moodle-kurssin "Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön diplomityöt & pro gradu -tutkielmat / School of Technology & Innovations Master's Thesis" alta.

Tutkielman arviointi

Arviointiperiodi alkaa siitä kun tutkielma on tallennettuna Osuva julkaisuarkistoon ja lähetetty ohjaajallesi sekä opiskelun ja koulutuksen palveluihin.

Tarkastajat arvioivat opinnäytetyösi. Saat arvioinnin tietoosi, kun opinnäytteesi on arvioitu. Arvioinnin jälkeen akateemisen yksikön dekaani vahvistaa tutkielman arvosanan, ja sen jälkeen arvosana tallennetaan rekisteriin ja pro gradu -tutkielmat/diplomityöt julkaistaan Osuvassa näkyväksi.

Opiskelija saa kopion pro gradu -tutkielman/diplomityön arvioinnista.

Document
Document
Document
Tekniikka - PDF (88 KB)
Document

Pro gradu -tutkielman/diplomityön arviointikriteerit.

Document

Document
Document
Tekniikka - PDF (171 KB)
Document

Valmistumisen aikataulu lukuvuosi 2023-2024

Täytä valmistumishakemus Pepissä viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen valmistumispäivää. Hyvissä ajoin sitä ennen on hyvä tarkistuttaa tutkinnon sisältö omaohjaajallasi. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten tulee olla tallennettu rekisteriin valmistumishakemusta täytettäessä.

Opinnäytetyön
jättäminen
arvioitavaksi
Opinnäytetyön
arviointi
viimeistään 
valmis
Opinnäytetyön
hyväksyminen
Valmistumis-
hakemuksen
viimeinen
jättöpäivä
Valmistuminen
ke 7.6.2023 ma 7.8.2023 ke 9.8.2023 pe 11.8.2023 pe 25.8.2023
pe 4.8.2023 ma 4.9.2023 ke 6.9.2023 pe 15.9.2023 pe 29.9.2023
pe 1.9.2023 ma 2.10.2023 ke 4.10.2023 pe 13.10.2023 pe 27.10.2023
pe 29.9.2023 ma 30.10.2023 ke 1.11.2023 pe 10.11.2023 pe 24.11.2023
pe 20.10.2023 ma 20.11.2023 ke 22.11.2023 ma 4.12.2023 ma 18.12.2023
pe 3.11.2023 ma 4.12.2023 to 7.12.2023 pe 15.12.2023 pe 29.12.2023*
ma 27.11.2023 ke 3.1.2024 pe 5.1.2024 pe 12.1.2024 pe 26.1.2024
pe 22.12.2023 ma 29.1.2024 ke 31.1.2024 pe 9.2.2024 pe 23.2.2024
pe 2.2.2024 ma 4.3.2024 ke 6.3.2024 ke 13.3.2024 ke 27.3.2024
pe 1.3.2024 ti 2.4.2024 to 4.4.2024 pe 12.4.2024 pe 26.4.2024
pe 22.3.2024 ma 22.4.2024 ke 24.4.2024 pe 3.5.2024 pe 17.5.2024
pe 5.4.2024 ma 6.5.2024 ke 8.5.2024 pe 17.5.2024 pe 31.5.2024
pe 26.4.2024 ma 27.5.2024 ke 29.5.2024 ke 5.6.2024 ke 19.6.2024
pe 10.5.2024 ma 10.6.2024 ke 12.6.2024 pe 28.6.2024 ke 31.7.2024**

*Tutkintotodistus on ladattavissa Pepin työpöydältä tammikuussa 2024
**Tutkintotodistus on ladattavissa Pepin työpöydältä elokuussa 2024

Valmistumisen aikataulu lukuvuosi 2024-2025

Täytä valmistumishakemus Pepissä viimeistään valmistumisaikatauluun merkittynä päivänä ennen valmistumispäivää. Hyvissä ajoin sitä ennen on hyvä tarkistuttaa tutkinnon sisältö omaohjaajallasi. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten tulee olla tallennettu rekisteriin valmistumishakemusta täytettäessä.

Pro gradu -tutkielman / DI-työn jättäminen arvioitavaksiPro gradu -tutkielman / DI-työn arviointi viimeistään valmisPro gradu -tutkielman / DI-työn hyväksyminen 
(dekaanin päätös)
Valmistumis-
hakemuksen
viimeinen
jättöpäivä
Valmistuminen
pe 7.6.2024ma 5.8.2024ke 7.8.2024pe 16.8.2024pe 30.8.2024
pe 2.8.2024ma 2.9.2024ke 4.9.2024pe 13.9.2024pe 27.9.2024
pe 30.8.2024ma 30.9.2024ke 2.10.2024pe 11.10.2024pe 25.10.2024
pe 4.10.2024ma 4.11.2024ke 6.11.2024pe 15.11.2024pe 29.11.2024
pe 25.10.2024ma 25.11.2024ke 27.11.2024ke 4.12.2024ke 18.12.2024
pe 8.11.2024ma 9.12.2024ke 11.12.2024ti 17.12.2024ti 31.12.2024 *
ma 2.12.2024ke 8.1.2025pe 10.1.2025pe 17.1.2025pe 31.1.2025
pe 3.1.2025ma 3.2.2025ke 5.2.2025pe 14.2.2025pe 28.2.2025
pe 31.1.2025ma 3.3.2025ke 5.3.2025pe 14.3.2025pe 28.3.2025
pe 28.2.2025ma 31.3.2025ke 2.4.2025pe 11.4.2025pe 25.4.2025
pe 21.3.2025ti 22.4.2025to 24.4.2025pe 2.5.2025pe 16.5.2025
pe 4.4.2025ma 5.5.2025ke 7.5.2025pe 16.5.2025pe 30.5.2025
pe 25.4.2025ma 26.5.2025ke 28.5.2025ke 4.6.2025ke 18.6.2025
pe 16.5.2025ma 16.6.2025ke 18.6.2025ma 30.6.2025to 31.7.2025

*Tutkintotodistus on ladattavissa Pepistä tammikuussa 2025 (noin kuun puolessa välissä).
**Tutkintotodistus on ladattavissa Pepistä elokuussa 2025 (noin kuun puolessa välissä).

Kauppatieteellisen alan maisteriopiskelijoiden graduvideo

Vaasan yliopiston kauppatieteellisen alan maisterivaiheen opiskelijoiden (ei tuotantotalouden eikä tietojärjestelmätieteen opiskelijat) tulee tuottaa pro gradu -tutkielmansa palauttamisen yhteydessä lyhyt, noin 3-4 minuutin pituinen esittelyvideo, jossa tiivistyy tutkielman keskeinen sisältö.

Videoesitys on pakollinen osa pro gradu -tutkielmaa ja siihen liittyvä opiskelijoiden ja tutkielmaohjaajien ohjeistus löytyy Graduvideo Moodle-alustalta. Pakollinen graduvideo ei vaikuta pro gradu -tutkielman arvosanaan.

Graduvideo tulee palauttaa ohjaajalle suunnilleen samoihin aikoihin pro gradu -tutkielman palauttamisen yhteydessä, viimeistään viikko sen jälkeen kun tutkielma on toimitettu ohjaajalle tarkastettavaksi.

Kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielman ja diplomityön kypsyysnäyte: Jos olet kirjoittanut kypsyysnäytteen aiemmassa suomalaisessa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnossa, sinun ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä, vaan kypsyysnäytteenä toimii koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) kirjoitettava opinnäytetyön tiivistelmä. Koska koulusivistyskielen hallinta on osoitettu jo aiemmassa tutkinnossa, tarkistetaan tiivistelmästä vain oman tieteenalan hallinta.

Jos sinulla ei ole aiemmassa tutkinnossa suoritettua kypsyysnäytettä (esim. olet suorittanut tutkinnon ulkomailla), tulee sinun osallistua kypsyysnäytteeseen EXAMissa. Tällöin kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa.

Diplomityön aiheen anominen

Diplomityön aihetta voidaan hakea, kun tekniikan kandidaatin tutkinto tai mahdolliset täydentävät opinnot on suoritettu. Diplomityön aihe on voimassa hyväksymiskuukauden lopusta lukien yhden kalenterivuoden. Jos diplomityötä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, opiskelijan tulee hakea jatkoaikaa työn tekemiselle tai uutta diplomityön aihetta. Aiheanomuksen lomake löytyy Opintojen suorittamiseen liittyvät lomakkeet sivuilta

Erityistapaukset

Errata-liite

Opiskelija ei voi tehdä muutoksia työhönsä sen jälkeen kun se on palautettu arvioitavaksi ja arkistoitavaksi. Mikäli kuitenkin huomaat työssäsi pienimuotoisia korjausta tai tarkennusta vaativia kohtia (virhe voi olla kirjoitusvirhe, nimiasuvirhe, virhe sivutuksessa, kappaleenvaihdossa tai yms.), jotka eivät pääsääntöisesti vaikuta työn arvosteluun vaan ovat enemmänkin kosmeettisia, voit ottaa yhteyttä Tritoniaan tai opiskelun ja opetuksen palveluihin ja pyytää lisäämään työsi yhteyteen ns. erratan eli muutostietolistauksen, jossa voit ilmoittaa korjatut kohdat työssäsi. Itse tarkastettuun ja hyväksyttyyn opinnäytetiedostoon ei siis voida enää tehdä muutoksia.

Errata-liitteestä tulee käydä ilmi työn ja tekijän nimi.

Esimerkki errata-liitteestä:

Essi Esimerkki
Esimerkillinen opinnäytetyö : myös alaotsikko.
Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:
sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Salattu tausta-aineisto

Tilaustutkimuksen ollessa kyseessä saattaa työn tilaaja edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa liike- tai ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää varsinaiseen arvosteltavaan työhön vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan. Tausta-aineiston käyttämisestä on ehdottomasti keskusteltava ohjaajan kanssa etukäteen.

Salattua tausta-aineistoa suositeltavampi tapa on tieteen anonymisointi. Lue lisää esimerkiksi täältä.

Online opinnäytetyöpaja

Tule kokeilemaan opinnäytetyöpajaa! Työpajassa ratkotaan yhdessä opinnäytetöiden tekemiseen liittyviä ongelmia, avataan mahdollisia kirjoitusblokkeja, jaetaan vinkkejä sekä saadaan vertaistukea. Pääset opinnäytetyössäsi eteenpäin, ja saat vinkkejä mm. ajanhallintaan ja tiedonhankintaan. Voit myös vaan olla linjoilla ja kirjoittaa työtäsi kaikessa rauhassa.  

Torstaisin klo 16-17 verkossa,Zoomin-linkki  (salasana: 070149).

Yhteyshenkilöt: Ray Ohtonen, opintopsykologi | Niina Sorvari, tietoasiantuntija
Opinnäytetyöpaja | Thesis workshop - Tritonia - Vaasan tiedekirjasto

Valmiita aiheita tutkielmille

Opiskelijan on mahdollista tehdä tutkielmansa toimeksiantona, jolloin tutkielman aihe on saatu yritykseltä, kunnalta, valtionhallinnon organisaatiolta, järjestöltä tai muulta yliopiston ulkopuoliselta toimijalta. Opiskelija voi hankkia toimeksiannon itse, tai opiskelija voi valita yliopistolle ilmoitettuja valmiita aiheita. Tähän osioon on listattu organisaatioita, joiden kautta opiskelija voi valita valmiin aiheen itselleen.

  • Heinolan kaupunki tarjoaa tutkielmien aiheita ympäri vuoden. Kaupungin sivuilta löytyy lista tarjotuista aiheista, ja näiden lisäksi opiskelijan on mahdollista myös itse ehdottaa aihetta toimeksiantajalle. Heinolan kaupungin opinnäytetyöaiheet