Hallintotieteiden HOPS-pohjat

Kaikki uudet hallintotieteiden opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.

HOPS on osa orientoivia opintoja ja sen laajuus on 1 op. HOPSin laatiminen, opintojen suorittaminen ja valintojen tekeminen ovat opiskelijan vastuulla. Valintoja tehdessä kannattaa muistaa, ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan että tavoitteet voi saavuttaa monella tavalla. HOPS on tarkoituksenmukaista tehdä sillä tarkkuudella kuin kykenee. HOPS on joustava; se ei sido myöhempiä ratkaisuja ja sitä voi täydentää ja muuttaa. Suunnitelman tulisi sisältää sisällöllisen pohdinnan lisäksi karkea arvio siitä, miten aikoo opintonsa ajoittaa ja missä ajassa tutkinto on tarkoitus suorittaa. HOPSissa voi myös miettiä, missä vaiheessa mahdollinen opiskelijavaihto olisi opintojen kannalta tarkoituksenmukaista.

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista oman opintosuunnan infoon sekä HOPS-työpajaan. Työpajassa saa tutkinnon rakenteeseen sekä opintosuuntaan liittyvää neuvontaa. HOPS vahvistetaan toisen opiskeluvuoden syksyllä.

Yleisohjeet HOPSin laatimista varten:

 1. Perehdy opinto-oppaaseen.
 2. Selvitä itsellesi hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne ja laajuus.
 3. Laadi HOPS vahvistetun opintosuunnan mukaisesti. Valitse kandidaatin tutkinnon sivuaineita ja/tai moduuleja yhteensä vähintään 40 op (esim. 25 op + 15 op / 3 x 15 op / 2 x 25 op). HTM-tutkintoon ei vaadita sivuainetta/moduuleja.

Opintojakson tarkempi kuvaus on opinto-oppaassa.

Hallintotieteissä on käytössä HOPS-lomakkeet.

HTK-HOPS (OPIS0017, 1 op)

Ennen lukuvuotta 2012-2013 aloittaneet opiskelija

HTM-HOPS (OPIS0018, 1 op)

Maisterihaussa valittujen tulee laatia HOPS opintojen ensimmäisenä lukukautena. Opintojen suunnittelun apuna voi käyttää valmista HOPS-lomaketta.

Suoritustapa: Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettaja on koulutusvastaava Marja Vettenranta

 • Tutustu huolellisesti opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen.
 • Hahmottele tutkintosi rakennetta ja täydennä sitä omien suunnitelmiesi ja opiskelutavoitteiden perusteella.
 • Täydennä lomakkeeseen vuosisuunnitelma. Ole kuitenkin realistinen.
 • Keskustele HOPSistasi opintosuuntasi HOPS-vastaavan sekä amanuenssin (HTK) tai koulutusvastaavan (HTM) kanssa.

Muistathan, että HOPSin tulisi olla laajempi kuin pelkkä lista suoritetuista ja suoritetuiksi aiotuista opintojaksoista. HOPS ei valmistu kerralla vaan sitä on täydennettävä ja päivitettävä opintojen edetessä; tavoitteet saattavat muuttua opintopolun eri vaiheissa. HOPS-vastaavat, amanuenssi ja koulutusvastaava neuvovat HOPSiin ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

 • Aluetiede: Johanna Kalliokoski
 • Julkisjohtaminen: Anne Koski
 • Julkisoikeus: Laura Perttola
 • Sosiaali- ja terveyshallintotiede: Riikka Lehesvuo
   
 • koulutusvastaava Marja Vettenranta
 • amanuenssi Susanna Mäenpää
Johanna Kalliokoski
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Aluetiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8462
 • Fabriikki F314
Anne Koski
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8594
Laura Perttola
Yliopisto-opettaja, julkisoikeus

Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8214
 • Fabriikki F343
Riikka Lehesvuo
Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8614
Marja Vettenranta
Koulutusvastaava, hallintotieteet

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8175
 • Fabriikki F310
Susanna Mäenpää
Amanuenssi

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8545
 • Fabriikki F412

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?