Kirjoitusohjeet ja plagiaatintunnistus

Vaasan yliopistossa on yhteiset kirjoitusohjeet, joita käytetään kandidaatintutkielmissa, pro gradu -tutkielmissa, diplomitöissä ja lisensiaatintutkimuksissa. Kirjoitusohjeita sovelletaan myös harjoitustöissä. Osana koulutuksen laadunvarmistusta käytämme sähköistä plagiaatintunnistusta.

Kirjoitusohjeet

Kirjoitusohjeissamme käytetään APA-tyylin viittauksia, jotta lähteiden ja viitteiden hallinta on helppoa. Ohjeissa on paljon esimerkkejä erilaisista tilanteista, mikä helpottaa opiskelijan kirjoitustyötä.

Kirjoitusohjeisiin on lisätty kohta Usein kysytyt kysymykset. Tutustuthan kirjoitusprosessin aikana sekä ohjeisiin että annettuihin vastauksiin!

Plagiaatintunnistus

Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää.

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat) tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

Opiskelija vie opinnäytteensä plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen Moodleen viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää arvioitavaksi. Löydät oman koulutusohjelmasi palautuslaatikon, kun kirjoitat Moodlessa hakuikkunaan sanan Turnitin.

Kaikkien tarkastukseen jätettävien opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä plagiaatintunnistusohjelmaa. Sen jälkeen ohjaaja antaa luvan tallentaa työn Osuva-julkaisuarkistoon.

Kauppatieteellisen alan maisteriopiskelijoiden graduvideo

Vaasan yliopiston kauppatieteellisen alan maisterivaiheen opiskelijoiden (ei tuotantotalouden eikä tietojärjestelmätieteen opiskelijat) tulee tuottaa pro gradu -tutkielmansa palauttamisen yhteydessä lyhyt, n. 3-4 minuutin pituinen esittelyvideo, jossa tiivistyy tutkielman keskeinen sisältö.

Videoesitys on pakollinen osa pro gradu -tutkielmaa ja siihen liittyvä opiskelijoiden ja tutkielmaohjaajien ohjeistus löytyy Graduvideo Moodle-alustalta. Pakollinen graduvideo ei vaikuta pro gradu -tutkielman arvosanaan.

Graduvideo tulee palauttaa ohjaajalle suunnilleen samoihin aikoihin pro gradu -tutkielman palauttamisen yhteydessä, viimeistään viikko sen jälkeen kun tutkielma on toimitettu ohjaajalle tarkastettavaksi.