Yliopistosta valmistuneet työllistyvät aiempaa paremmin koulutusta vastaaviin tehtäviin

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto seuraa entistä tarkemmin omien opiskelijoidensa sijoittumista työelämään ja urakehitystä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopisto lähettää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle kyselyn sijoittumisesta työelämään vuoden jälkeen valmistumisesta. Uusi kysely lähetetään, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta.

Raportti vuonna 2010 valmistuneille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille on valmistunut. Kysely lähetettiin viime vuoden syksyllä 342 henkilölle, joista siihen vastasi hieman yli puolet. Tulosten mukaan kyselyhetkellä oli töissä 87 %, työttömänä oli noin 4 % ja työmarkkinoiden ulkopuolella, esim. perhevapaalla, noin 8 %. Työssäkäyvistä valmistuneista 64 % oli töissä yksityisessä yrityksessä tai valtionyhtiössä. Enemmistöllä oli vakituinen kokopäivätyö.

Vastaajista 58 % ilmoitti nykyisen työn vaativuustason vastaavan hyvin yliopistotasoista koulutusta. Luku on 14 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Valtaosa valmistuneista oli myös tyytyväinen tutkintoonsa työllistymisen kannalta. Tyytyväisimpiä olivat teknillistieteelliseltä alalta valmistuneet. Yliopistossa hankittua osaamista hyödynsi työssään jatkuvasti 44 %, ja jonkin verran/osittain sitä hyödynsi puolet vastaajista. Tulos on lähes sama kuin edellisenä vuonna.

Diplomi-insinöörit jäävät Pohjanmaalle

Keskimääräinen työttömyysjakson pituus työttömillä oli 6 kuukautta, kuukauden pidempi kuin edellisenä vuonna. Työttömänä olleet kokivat, että eniten työllistymistä vaikeuttivat puutteelliset suhdeverkostot ja työkokemuksen puute. Koulutusaloittain työllistymistä vaikeuttavat syyt kuitenkin vaihtelivat.

Valmistuneista Pohjanmaalle jäi noin 31 % ja noin 38 % muutti Uudellemaalle. Muihin maakuntiin sijoittui vajaa kolmannes valmistuneista ja ulkomaille lähti 3 %. Teknillistieteelliseltä alalta Pohjanmaalle jäi jopa 74 % ja yhteiskuntatieteelliseltä alalta 68 %. Valmistuneet kokivat, että työnantajat arvostavat Vaasan yliopistosta valmistuneiden tutkintoa.

Kyselyistä saatua palautetta käytetään koulutuksen arviointiin ja opetuksen kehittämiseen. Samalla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten koulutus vastaa työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Seurantaraporteista saatavaa tietoa käytetään myös opiskelijoiden uraohjauksessa.

Lue lisää sivulta Sijoittuminen työelämään.

Mitä mieltä olit jutusta?