Väitös: Onko informaatio riski sijoituksen tuottavuudelle?

Uutisen oletuskuva
Juha Kotkatvuori-Örnbergin rahoituksen alan väitöskirjatutkimus käsittelee sijoituksen riskiä. Tutkimustulokset osoittavat, että informaatiota ja sovellettuja tilastollisia menetelmiä on mahdollista hyödyntää volatiliteetin eli riskin määrityksessä. Tuloksilla on tärkeä merkitys muun muassa riskien hallinnassa, suojautumisen strategioissa sekä johdannaisten hinnoittelussa.
"Erityisen tärkeää volatiliteetin määrittäminen on johdannaisten hinnoittelussa, sillä muun muassa optioiden hinta perustuu määritettyyn volatiliteettiin", sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Juha Kotkatvuori-Örnberg.

Tutkimus perustuu rahoitusteorian perusolettamukseen siitä, että rahoitusmarkkinoilla sijoittajat reagoivat sijoituspäätöksissään kaikkeen informaatioon. Tämän seurauksena sijoituskohteiden hinnat rahoitusmarkkinoilla vaihtelevat ja epävarmuus sijoitusten tuotoista kasvaa, eli sijoituskohteiden riski lisääntyy. Oletetusti informaatio vaihtelee ja siten myös sijoitusten tuotot vaihtelevat.

– Informaatiolla on vaikutusta sijoituskohteiden tuottoihin. Lisäksi myös informaation vaihtelulla, eli havaittujen hintatietojen muutoksilla on vaikutusta sijoituskohteen riskisyyteen, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Kotkatvuori-Örnberg.

Väitöskirjatutkimuksessa sovelletaan ekonometrisia aikasarjamalleja volatiliteetin määrittämisessä. Tavoitteena on, että historiallisten hintatietojen sisältämä informaatio tulee tehokkaasti hyödynnetyksi volatiliteetin eli riskin mallintamisessa. Tutkimuksissa tilastollisia menetelmiä soveltamalla on analysoitu muun muassa finanssikriisin vaikutusta volatiliteetille. Tulokset osoittavat, että myös voimakkaasti vaihtelevien kurssien ajanjaksoina erilaiset tilastolliset menetelmät mahdollistavat sijoitusinstrumenttien volatiliteetin mallintamisen.

Tarkka riskin määrittely auttaa sijoittajaa

Sijoitustoiminnalla on hyvin tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. Yhteiskunnan sekä yksilön kannalta on tärkeää ymmärtää sijoitustoimintaan liittyvän riskin merkitys. Rahoitusteorian perusolettamuksiin kuuluu myös käsite ”ei tuottoa ilman riskiä”.

– Ymmärrettävästi hyvin tuottavaa investointia ei tule toteuttaa, jos riski on liian suuri. Toisaalta hyvin tuottava investointi voi jäädä toteuttamatta, jos investointiin liittyvää riskiä ei kyetä määrittämään riittävällä tarkkuudella, Kotkatvuori-Örnberg sanoo.

Jos riski saadaan tarkemmin määriteltyä, se helpottaa salkunhoitajien elämää.  He voivat keskittyä sijoituksiin, joissa tuottojen suhde riskeihin on kannattavampi.

– Erityisen tärkeää volatiliteetin määrittäminen on johdannaisten hinnoittelussa, sillä muun muassa optioiden hinta perustuu määritettyyn volatiliteettiin. Salkunhoitajille optiomarkkinat mahdollistavat sijoitusvarallisuuden suojauksen, mikä on verrattavissa kotitalouksien paremmin tuntemaan vakuutustoimintaan.

kotkatvuori_low_res.jpg

 

Lisätiedot

Juha Kotkatvuori-Örnberg, p. 040 962 5570, sähköposti: juhkot(at)uwasa.fi

Kotkatvuori-Örnberg, Juha (2016): Essays on heterogeneous news flow on volatility. Acta Wasaensia 367.

Väitöskirjan pdf

Väitöskirjan tilaukset

Väitöstiedot

KTM Juha Kotkatvuori-Örnbergin rahoituksen alaan kuuluva väitöstutkimus ” Essays on heterogeneous news flow on volatilitytarkastetaan perjantaina 16.12.2016 klo 12 Vaasan yliopistossa tiedekirjasto Tritonian Nissi-auditoriossa (K218, Tritonia). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Petri Sahlström (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Jussi Nikkinen (Vaasan yliopisto).

 

Mitä mieltä olit jutusta?