Väitös: Reunamarkkinoista on tullut mielenkiintoinen sijoituskohde kansainvälisille sijoittajille

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden maisteri Vanja Piljakin laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja käsittelee kehittyvien reunamaiden ja kehittyneiden maiden rahoitusmarkkinoiden välisiä riippuvuussuhteita sekä maailmanlaajuisen rahoitusmarkkinakriisin vaikutuksia riippuvuussuhteisiin Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
(Kuva: flickrcc)

– Reunamarkkinat ovat kehittyvien maiden markkinoiden alalaji, joille tyypillistä on vähäinen kaupankäynti, lyhyt historia ja kehittyneitä markkinoita suurempi riski. Sijoittajia niiden osakemarkkinat kiinnostavat suurien voittomahdollisuuksien takia. Euroopan reunamaiden markkinat ovat kiinnostava tutkimuskohde, koska niillä on mahdollisuus nopeaan taloudelliseen kasvuun etenkin EU-jäsenyyden myötä, Piljak selittää.

Rahoitusmarkkinakriisi yhdisti Baltian ja muun Euroopan markkinat

Väitöstutkimus osoittaa, että makrotaloudelliset tekijät selittävät Euroopan reunamarkkinoiden ja kehittyneiden markkinoiden keskinäisen riippuvuuden vaihtelua eri aikaväleillä. Kotimaisella rahapolitiikalla on erityisen suuri merkitys lyhyellä tähtäimellä, kun taas pitkällä tähtäimellä maailmanlaajuisella rahapolitiikalla ja kotimaisten valuuttakurssien muutoksilla on isompi merkitys.

Euroopan reunamarkkinoiden ja kehittyneiden markkinoiden keskinäinen riippuvuus voimistui vuosien 2008–2009 rahoitusmarkkinakriisin aikana. Baltian osakemarkkinat olivat hyvin eriytyneet ennen kriisiä ja yhdistyivät voimakkaasti kehittyneisiin markkinoihin kriisin kuluessa.

– Lisäksi Euroopan reunamarkkinoiden pitkän ja lyhyen aikavälin ulkoiset yhteydet voimistuivat kriisin aikana. Tämä heikensi sijoittajien hajautusmahdollisuuksia. Toisaalta sijoittaminen reunamarkkinoihin ryhmänä osoittautui hyväksi hajautusvaihtoehdoksi etenkin kriisiaikana, kertoo Piljak.

– Tulokset osoittavat, että eri makrotaloudellisilla tekijöillä ja maailmanlaajuisten velkakirjamarkkinoiden epävarmuudella on merkittävä rooli, kun selitetään näiden markkinoiden tuottojen keskinäisiä riippuvuussuhteita. Tulokset ovat erityisen tärkeitä kansainvälisille sijoittajille sekä kansallisille päättäjille. Sijoittajia kiinnostaa etenkin sijoitusten kansainvälinen hajauttaminen ja sopivien kohdemaiden löytäminen sijoituksille.

Tutkimus kattoi Baltiasta Viron, Latvian ja Liettuan, Keski- ja Kaakkois-Euroopasta Bulgarian, Kroatian, Romanian, Slovakian ja Slovenian sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat. Lisäksi tarkasteltiin kehittyvien markkinoiden velkakirjamarkkinoita maailmanlaajuisesti esimerkiksi Etelä-Amerikasta ja Venäjältä.

Väitöstiedot

KTM Vanja Piljakin laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluvan väitöskirjan ”Essays on the Co-movement Dynamics of Frontier/Emerging and Developed Financial Markets” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 9.8.2013 klo 12 tiedekirjasto Tritonian Nissi-auditoriossa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi professori Petri Sahlström (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Jussi Nikkinen.

Piljak, Vanja (2013). Essays on the Co-movement Dynamics of Frontier/Emerging and Developed Financial Markets. Acta Wasaensia 281. 142 sivua.

Mitä mieltä olit jutusta?