Väitös: Aurinkoenergiasta ratkaisu myös Ghanan energiakriisiin

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden maisteri Emmanuel Ndzibahin tuotantotalouden alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan aurinkoenergiajärjestelmien käyttöönoton vaatimuksia Ghanassa. Väitöstutkimus yhdistää kaupallisen ja teknillisen tutkimuksen menetelmiä esittäessään käytännöllisiä ratkaisuja tutkimuksen kohteena olevaan energiakriisiin.
(Kuva: flickrcc)

– Koska sähkön tuotanto ja toimitus ovat kehitysmaissa epävarmoja, on aurinkoenergia käytännöllinen ratkaisu. Aurinkoenergia ei myöskään vahingoita ekosysteemiä kuten fossiiliset polttoaineet, Ndzibah kertoo tutkimuksen taustoista.

Ghanassa aurinkoenergia voidaan ottaa käyttöön itsenäisellä energiayksiköllä, varaenergiayksiköllä tai yhdistelmäjärjestelmillä. Jakelu puolestaan voi olla aurinkoenergian myyntiä.

– Energia tuotetaan Ghanassa ensisijaisesti tällä hetkellä vesivoimalla, mutta vaikeasti ennakoitavat ja epävakaat sademäärät ovat johtaneet alhaiseen energiatuotantoon. Lisäksi öljyn hinnan jatkuva heilahtelu maailmalla asettaa vakavat haasteet polttoaineesta riippuvaiselle sähköenergian tuotannolle. Nämä ongelmat sekä teknisen infrastruktuurin riittämättömyys ovat johtaneet Ghanassa vakavaan energiakriisiin, mikä on jo vuosikymmenien ajan aiheuttanut toistuvia sähkötuotannon katkoksia sekä energian niukkuuden vuoksi suoritettavasta  sähkönjakelun säännöstelystä johtuvia sähkökatkoksia, jotka kestävät 12 - 48 tuntia kerrallaan. Tilanne on samanlainen kaikissa Länsi-Afrikan valtioissa ja yleisesti muissakin Afrikan maissa, kertoo Ndzibah.

Ndzibahin tutkimuksessa aurinkoenergian rahoittamisen osalta tarkasteltiin vaihtoehtoina yksityishenkilöiden käteis- tai luottokorttimaksua, hyväntekeväisyystoimintaa, rahoituslaitosten ja valtion tarjoamia lainoja, luottoja ja tukia.

– Ghanassa yksityishenkilöt ja yritykset käyttävät vaihtoehtoisena sähkön lähteenä dieselgeneraattoreita, jatkuvasti vaihtelevine polttoaine- ja ylläpitokustannuksineen, Ndzibah jatkaa.

Ghanan hallitus on esittänyt erilaisia lakisäädöksiä ongelman ratkaisemiseksi. Suunnitelmaan sisältyy energiansäästölamppujen käytön edistäminen, uusiutuvat energiatuotteet ja etukäteismaksulla toimitettavan sähkön käytön huomattava lisääminen.

Tutkimuksen aineisto koottiin haastattelujen, kyselytutkimusten ja kahden yrityksen väliseen yhteistyöhön liittyvän esimerkkitapauksen kautta.

Väitöstiedot

KTM Emmanuel Ndzibahin tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan ”Marketing Mechanisms for Photovoltaic Technology in Developing Countries – Case Ghana” tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 24.8.2013 klo 12 Vaasan yliopiston auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jarmo Partanen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Josu Takala.

Ndzibah, Emmanuel (2013). Marketing Mechanisms for Photovoltaic Technology in Developing Countries - Case Ghana. Acta Wasaensia 282. Tuotantotalous 30. 123 sivua.

Mitä mieltä olit jutusta?