Väitös: Suomi voisi olla energiaomavarainen

Uutisen oletuskuva
Koko Suomi voisi olla energiaomavarainen omilla uusiutuvilla energian raaka-aineilla ja muilla energian lähteillä. Tähän viittaa filosofian lisensiaatti Pekka Peuran tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja, mutta vastaavia havaintoja on myös ulkomailta, jopa globaalisti.
(Kuva: flickrCC)

Peuran väitöskirja käsittelee siirtymistä rajattomasta kasvusta kestävään energiahuoltoon. Työn näkökulmana on, että toimintatavat syntyvät sosiaalisen valinnan tuloksena eli ihmisten yhteisestä päätöksestä ja vähitellen.

 

– Voi vain arvailla, millaiset aluetaloudelliset vaikutukset uudella energiahuollon mallilla olisi suomalaiselle maaseudulle, kun kaikki sähkö- ja öljylaskuina ulosvirtaava raha jäisi omalle alueelle, innostuu Peura.

Tämä olisi mahdollista maaseudun omilla raaka-aineresursseilla ja muilla energian lähteillä. Kuitenkaan muutos vakiintuneessa energiasektorin rakenteessa ei ole yksinkertainen:

– Muutos nykyisestä ”fossiilisesta” uuteen ”kestävään” energiahuoltoon on pitkäkestoinen yhteiskunnallinen prosessi. Tärkeää on ymmärtää prosessin keskeiset piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät. Uuteen käytäntöön pitää esimerkiksi saada osallisiksi kaikki osapuolet energian tuottajista, siirtäjistä ja ”kauppiaista” aina yksittäisiin kuluttajiin, Peura valottaa. Aina tarvitaan kuitenkin aloitteentekijöitä.

Energiasektorin uudistuminen keskeistä ihmiskunnalle

Energian tuotanto on ollut perinteisesti yksi merkittävämpiä ympäristövaikutusten aiheuttajia. Huomattava osa muun muassa ilmastonmuutoksesta on aiheutunut juuri energian tuottamisessa syntyneistä päästöistä.

– Tästä syystä energiasektorin muutosprosessi ja mahdollinen uudistuminen ovat keskeisessä asemassa koko ihmiskunnan kannalta.

Väitöksen tiedot

FL Pekka Peuran tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan ”From Unlimited Growth to Sustainable Energy. The Origin of Operational Patterns by Means of Social Selection.” tarkastustilaisuus järjestetään tiistaina 11.6.2013 klo 12 Fabriikin F652.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Imre Fertö (Hungarian Academy of Sciences) ja kustoksena professori Josu Takala.

Peura, Pekka (2013). From Unlimited Growth to Sustainable Energy. The Origin of Operational Patterns by Means of Social Selection. Acta Wasaensia 279. 188 sivua.

Mitä mieltä olit jutusta?